...

The Singularity Is Near | Ray Kurzweil (Kitap)

Dünyanın tanınmış fütüristlerinden biri olan Ray Kurzweil, aynı zamanda bir düşünür ve mucit. İnsanlık 2.0 - Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan, çok yeni bir kitap değil, 2005 yılında yazılmış. Bugüne kadar okuduğum pek çok kitapta, bu kitaptan çeşitli alıntılar yapıldığı, Ray Kurzweil’in görüşlerine yer verildiği için ben de bu kitabı okumak istedim. Bazı kitaplar, Kurzweil’in iddialarını aşırı derecede eleştirip, dayanak noktalarını zayıf bulurken, bazıları da onu destekliyordu. Kendisi de kitabının son sayfalarında gelen eleştirilerin bazılarını değerlendirip cevap vermiş zaten.

Kitabın kaleme alınış tarihi 2005 olduğu için, içinde geçen geleceğe dönük öngörülerin bazıları 2017-2018-2019 yıllarını ve sonrasını kapsıyor, yani şu anda bu kitapta yer alan öngörülerin bazılarının gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek mümkün.

Kitapta yer alan tekillik tanımı şöyle:

Tekillik, biyolojik bedenlerimiz ve beyinlerimizin söz konusu kısıtlamalarını aşmamızı sağlayacak. Yazgımıza karşı güç kazanacağız. Olumluluğumuz kendi elimizde olacak. Dilediğimiz kadar yaşayabileceğiz (bu, sonsuza kadar yaşayabileceğimizi söylemekten biraz farklıdır.) İnsan düşüncesini tam olarak anlayacak, kapsamını büyük çapta açıp genişleteceğiz. Zekamızın biyolojik olmayan bölümü, bu yüzyılın sonunda, salt insan zekasından trilyon kere trilyon kat güçlü olacaktır. (sayfa 22)

Tekillik, biyolojik düşüncemiz ve varlığımız ile teknolojimizin birleşmesinin doruğunu temsil edecek, yine insanı olan ama biyolojik kökenlerimizin ötesine geçen bir dünyayla sonuçlanacaktır, Tekillik sonrasında, insan ile makine ya da fiziksel olan ile sanal gerçeklik arasında ayrım olmayacaktır. (sayfa 22)

Teknolojimiz, insanı özelliklerin en iyisi olarak gördüğümüz şeyin mükemmelliğini ve esnekliğini karşılayabilir hale gelebilecek, sonra da bunun çok ötesine geçecektir. (sayfa 22)

Evrim, yükselen bir düzenle örüntü oluşması sürecidir. Evrim, dolaylama yoluyla işler, bir yetenek yaratır, sonra o yeteneği bir sonraki aşamayı geliştirmek için kullanır. Kitapta, evrimin -biyolojik ve teknolojik- tarihinin altı evrede gerçekleştiği belirtiliyor.

Birinci Evre: Fizik ve Kimya
İkinci Evre: Biyoloji ve DNA
Üçüncü Evre: Beyinler
Dördüncü Evre: Teknoloji
Beşinci Evre: Teknoloji ile Birleşen İnsan Zekası
Altıncı Evre: Evrenin Uyanışı

Kitapta, insan beyninin nasıl çalıştığı, insan zekasına ters mühendislik yaklaşımı, genetik, nanoteknoloji ve robotik, tekillik ve etkileri, insan zekasının yapay zekası ile nasıl birleşeceği konuları ayrıntılı şekilde ele alınıyor.


The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology
İnsanlık 2.0 - Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan
Ray Kurzweil
2016
720 sayfa
goodreads
# teknoloji

18.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz