101 Things I Learned in Business School | Michael W. Preis, Matthew Frederick (Kitap)

İşletme bilimi, iletişim, ekonomi, finans, liderlik, yönetim, pazarlama, operasyon ve strateji gibi pek çok alanı kapsar. 101 Things I Learned in Business School, tüm bu alanlara odaklanarak temel kavramları 101 maddede paylaşıyor.

Kitapta ele alınan noktalardan bir tanesi, yönetim teorileri ile gerçek hayatın ne kadar kesiştiği tartışması. Buna göre, teorinin içeriğini anlamayanlar, genellikle teorinin gerçekle uyuşmadığını savunuyorlar. Tam tersine, teoriyi özümseyerek yeni durumlara uyarlayabilenler uzun vadede ayakta kalanlar oluyor.

Vurgulanan diğer bir nokta da, örgüt kültürünün ne kadar önemli olduğu ve bir işe başlamadan önce mutlaka örgüt kültürü hakkında fikir edinmenin gerekliliği. Çünkü çalışan ile kültür arasında uyum olmaması halinde pek çok sorun ortaya çıkıyor.

Bir uzman, uzmanlık alanındaki her bir başlık hakkında bilgi sahibi değildir aslında. Bilgi sahibi olmanın da ötesinde, o alanda genel yapıyı, organizasyonu ve kavramları bilmek, gerekli bilgiye erişebilmek ve kullanılabilir kılmak açısından oldukça değerlidir.

Bir işletmede yönetim kademesine çıkıldıkça, çalışanlar uzman yerine generalist olmak zorundadırlar. Ancak bu şekilde resmin bütününe baktıklarında bir sonraki hamlenin ne olacağı konusunda doğru kararı alabilirler.

Sunum yaparken görseller kullanılmasının gerçek nedeni merak uyandırarak sunumu takip edilebilir kılmaktır.

101 Things I Learned in Business School, okuyucuya yönetim bilimi kavramlarından bazılarını giriş seviyesinde özetleyen pratik bir kaynak kitap.


101 Things I Learned in Business School 101 Things I Learned in Business School
İşletme Okulunda Öğrendiğim 101 Şey
Michael W. Preis, Matthew Frederick
2021
214 sayfa
goodreads  external link
# yönetim
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/101-things-i-learned-in-business-school.html
186 -

« Eating Animals | Jonathan Safran Foer (Kitap)
Adventures in Opting Out | Cait Flanders (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım