...

101 Things I Learned in Business School | Michael W. Preis, Matthew Frederick (Kitap)

İşletme bilimi, iletişim, ekonomi, finans, liderlik, yönetim, pazarlama, operasyon ve strateji gibi pek çok alanı kapsar. 101 Things I Learned in Business School, tüm bu alanlara odaklanarak temel kavramları 101 maddede paylaşıyor.

Kitapta ele alınan noktalardan bir tanesi, yönetim teorileri ile gerçek hayatın ne kadar kesiştiği tartışması. Buna göre, teorinin içeriğini anlamayanlar, genellikle teorinin gerçekle uyuşmadığını savunuyorlar. Tam tersine, teoriyi özümseyerek yeni durumlara uyarlayabilenler uzun vadede ayakta kalanlar oluyor.

Vurgulanan diğer bir nokta da, örgüt kültürünün ne kadar önemli olduğu ve bir işe başlamadan önce mutlaka örgüt kültürü hakkında fikir edinmenin gerekliliği. Çünkü çalışan ile kültür arasında uyum olmaması halinde pek çok sorun ortaya çıkıyor.

Bir uzman, uzmanlık alanındaki her bir başlık hakkında bilgi sahibi değildir aslında. Bilgi sahibi olmanın da ötesinde, o alanda genel yapıyı, organizasyonu ve kavramları bilmek, gerekli bilgiye erişebilmek ve kullanılabilir kılmak açısından oldukça değerlidir.

Bir işletmede yönetim kademesine çıkıldıkça, çalışanlar uzman yerine generalist olmak zorundadırlar. Ancak bu şekilde resmin bütününe baktıklarında bir sonraki hamlenin ne olacağı konusunda doğru kararı alabilirler.

Sunum yaparken görseller kullanılmasının gerçek nedeni merak uyandırarak sunumu takip edilebilir kılmaktır.

101 Things I Learned in Business School, okuyucuya yönetim bilimi kavramlarından bazılarını giriş seviyesinde özetleyen pratik bir kaynak kitap.


101 Things I Learned in Business School 101 Things I Learned in Business School
İşletme Okulunda Öğrendiğim 101 Şey
Michael W. Preis, Matthew Frederick
2021
214 sayfa
goodreads
# yönetim

31.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz