The End of Education | Neil Postman (Kitap)

The End of Education kariyerine bir ilkokul öğretmeni olarak başlayan Neil Postman’ın kaleme aldığı bir kitap. Bir eğitimci olarak ilk günden beri gençlerin nasıl yetiştirileceğinin iyi planlanması ve doğru uygulamalar ile pek çok sosyal problemin önleneceğini düşündüğünü belirtiyor. Ayrıca, eğitim ile öğrenimin aynı olmadığının da altını çiziyor. Bu kitabı yazma amacı ise ABD’de eğitimle ilgili krizi a ‘dan z’ ye gözler önüne koymak. Kitabın ismi de çift anlamlı, hem okullarda verilen eğitimin olduğu şekilde devam etmesinin herhangi bir fayda getirmediğine hem de okulların başta belirlenen amaçlara hizmet edip etmediğine işaret ediyor.

Neil Postman, eğitim ile ilgili sorunun iki temel boyutu olduğunu söylüyor. İlk boyut, öğrencilerin eğitimden ne aldıkları ile ilgili bir mühendislik sorunu iken ikinci boyut ise metafiziksel boyut yani eğitimin altında yatan amaç veya misyonla, eğitimin ‘sonu’ ile ilgili. Postman’in gözlemine göre, ABD’de okullarla ilgili tartışma daha çok mühendislik boyutu üzerinden yani müfredat, ders işleme yöntemleri, standart testler ve teknolojinin eğitimdeki yeri gibi konular üzerinden dönüyor. Diğer boyuta ise gereken önem verilmiyor. Bu da, okulların işlenmesi zorunlu olan konu başlıklarının üzerinden geçildiği ve gün sonunun dört gözle beklendiği yerler haline dönüşmesine yol açıyor.

Postman’in vurguladığı diğer bir nokta da, ABD’de toplu eğitimin ilk başladığı günlerdeki anlayışla günümüzdeki bakış açısının birbirinden çok farklı olması, ancak müfredatın buna paralel olarak ilerlememesi. Örneğin, yıllarca hiçbir somut veri olmadığı halde derslerine çok çalışmak ile başarı arasında bir ilişki bulunduğu öğrencilere aşılanmış. Ancak bu şekilde öğrencilerin mezun olduklarında iyi maaşlı işlere yerleşebilecekleri vadedilmiş. Oysaki, piyasada yüksek ücretli işlerin bulunması ancak ve ancak ekonominin genel gidişatın iyi olması ile bağlantılı. Ekonominin kötü olduğu dönemlerde derslerine çok çalışan bir gencin iş bulacağını kimse garanti edemiyor. Aynı şekilde, okullara kurulan teknoloji laboratuvarları da zengin veya fakir tüm çocukların teknolojiden ve bilgiden aynı derecede yararlanabilecekleri yanılgısı yaratmaktadır.

Değişmesi gereken bir diğer nokta da çok kültürlülük yerine yapıcı bir çeşitliliğin aktarılmasının gerekliliği. Bu yapıcı çeşitlilik bakış açısı bireylerin kendi kimliklerini kaybetmeden bir arada yaşayabilmeleri ve birbirlerine saygı duyabilmeleri için gerekli. Postman’in ileri sürdüğü diğer bir nokta ise - her ne kadar radikal bir karar olsa da - öğretmenlerin ders kitaplarını kullanmayı bir gecede bırakmaları durumunda eğitim alanında büyük bir gelişme sağlanabileceği.

Eskiden beri süregelen bu klasik bakış açısını yansıtan noktaların yeniden değerlendirilmesi gerektiği gibi, günümüzün gerekliliklerini yansıtan yeni noktaların da eklenmesi gerekir. Bu taze bakış açısına özellikle öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini geliştirmek adına ihtiyaç vardır. Özellikle lokal anlayıştan global anlayışa geçebilen, daha esnek, diyaloğa açık, çeşitliliğe açık ve hata yapabileceğini kabullenen bireyler yetiştirmek sistemin benimsediği yeni misyon olmalıdır.


The End of Education: Redefining the Value of School The End of Education: Redefining the Value of School
Neil Postman
2011
225 sayfa
eng
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# felsefe
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-end-of-education.html
250 -

« Deep Medicine | Eric J. Topol (Kitap)
A Repurposed Life | Ronni Kahn (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım