Transparency | Warren Bennis, Daniel Goleman, James O'Toole, Patricia Ward Biederman (Kitap)

Şeffaflık, organizasyonlarda açıklık kültürünün çeşitli yönlerini tartışan üç farklı makalenin birarada toplandığı bir kitap.

Günümüzde rekabet küresel boyutta ve birçok ünlü şirket kültürel olarak şeffaflığı benimsiyor. Çünkü, şeffaflık karşılıklı güven unsurunu da beraberinde getiriyor.

Açıklık Kültürünü Yaratmak - Warren Bennis, Daniel Goleman, Patricia Ward Biederman

Örgütlerde şeffaflığın hangi seviyede olması gerektiğinin tartışıldığı Açıklık Kültürünü Yaratmak isimli makaleye göre şeffaflık örgüt içinde her kesimde kısıtsız bilgi paylaşımını beraberinde getirir. Bilgi çağının gelmesi, Enron gibi bazı firmalarda yaşananlar şefffaflığa bakış açısının yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Liderlerin açıklığı desteklemesi büyük önem taşımaktadır, bu kültür ancak onların örnek davranışları ile yaygınlaştırılabilir. Bir firmanın şeffaflığa hazır olup pşöadığı da değerlendirilmelidir. Örgüt içinde, şeffaflığın önünde bir takım engeller bulunmaktadır. Makalede bu engeller de paylaşılıyor.

Güçlüye Doğruyu Söylemek - James O’Toole

Güçlüye Doğruyu Söylemek isimli makalede herhangi bir sosyal örgütte alt kademelerde yer alan kişilerin pek de hoş sayılmayabilecek gerçekleri üst kademedekilere söylemesinin hoş karşılanmayabileceği, hatta bunun cesaret isteyebileceği ve bir meydam okuma bile sayılabileceği anlatılıyor. Bu konu, sadece günümüzde değil, tarih boyunca ahlaki boyutları ile bir çok tartışmaya konu olmuştur. Makalede Enron ve Arthur Anderson gibi firmalardan örneklere de yer verilmiş. Edward E. Lawler, Rewarding Excellence: Pay Strategies for the New Economy (2000) isimli kitabında, bir firmada herkesin aldığı ücretin acıklanmasının yarar sağlayacağından bahseder. Buna göre, yeni ürünler, gelecek süreç planları ve rekabet avantajı kaynakları dışında herhangi bir başlık örgüt içinde paylaşılabilir. Liderlerin takipçilerinin güvenini kazanması bu noktada büyük önem taşımaktadır. Makale, çalışanların ve örgütün sahip olduğu bir takım sorumlulukları da açıklamaktadır.

Yeni Şeffaflık - Warren Bennis

Yeni Şeffaflık isimli makalede, dijital teknolojinin tüm dünyayı daha saydam bir yer haline getirdiği anlatılıyor. Dijital devrim tüm dünyayı etkilemiştir. İletişim kanallarının eskiye göre farklılaşması ve çeşitlenmesi beraberinde olumlu olumsuz pek çok sonucu da getirmiştir. Bunlardan belki de en önemlidi, sırların dışarıya ifşa edilmesinin çok kolay ve adeta önlenemez hale gelmesidir. Dijital teknolojinin dünya çapında şeffaflığı hangi yönde etkilediği, belli aralıklarla açıklanan Opaklık Endeksi ile ortaya konulmaktadır. Bu endekse göre göre, ülkeler beş kritere göre değerlendirilmektedir. Verilen puanlar ne kadar yüksek olursa ülkelerin açıklık seviyesi de o kadar düşük sayılmaktadır. Makalenin ilerleyen kısmında, bu yeni düzende Google’un yürüttüğü blogger.com servisinin rolünden de bahsedilmektedir. Google, IBM gibi firmalardan çeşitli uygulama örnekleri de paylaşılarak şeffaflığın önündeki engeller vurgulanmıştır. Bilgi paylaşımının giderek artması ile birlikte, hangi bilginin doğru ve işe yarar olduğunu belirlemek için oldukça seçici olmak ve dikkat etmek gerekli hale gelmiştir.


Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor
Şeffaflık - Liderler Açıklık Kültürünü Nasıl Yaratırlar
Warren Bennis, Daniel Goleman, James O'Toole, Patricia Ward Biederman
2010
143 sayfa
eng
goodreads  external link
# yönetim
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/transparency.html
281 -

« Flow | Mihaly Csikszentmihalyi (Kitap)
The Little Book of Mindfulness | Patrizia Collard (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım