Beyond Measure | Margaret Heffernan (Kitap)

Rakamlara Takılma, kimsenin formülünü bilmediği fark yaratan etken olarak tanımladığı kurum kültürünün yarattığı büyük farklara karşı küçük eylemler, alışkanlıklar ve seçimlerin eseri olduğunu vurgulayarak başlıyor. (sayfa 1)

Kurum içindeki herkesin kurum kültürünü etkileme gücü bulunmaktadır. Kitap, daha iyi bir çalışma ortamı isteyen (unvanı ne olursa olsun) herkese sesleniyor ve kültürün nasıl iyileştirilebileceğine dair küçük ipuçları sunuyor.

Yazar, kitapta “adil kültür” olarak isimlendirdiği bir kavrama yer veriyor. Buna göre, hataların üstünün örtmeyip öğrenme fırsatı olarak görülmesi, suçluluk duymadan fikirlerin ifade edilebilmesi, her bireye önem verilmesi, aktif katılımın desteklenmesi gibi uygulamalar bu kavramın alt başlıklarını oluşturuyor. (sayfa 2)

Adil kültürler, yaratıcı çatışmayı destekleyerek çatışmaların ve fikirlerin ortaya çıkmasını ve güvenli şekilde tartışılmasını sağlar. (sayfa 7) Bu sayede en iyi karara ulaşmak için gereken tüm bilgiler ve fikirler ortaya dökülür.

Yaratıcı çatışma çalışma ve gayret gerektirir. Homojen yapı çatışmayı olanaksız kılar. (sayfa 13)

Sosyal sermaye, güven, bilgi, karşılıklılık ve yaşam kalitesini ortaya çıkaran, grubu dirençli kılan ortak normlardır. Her şirkette çok parlak insanlar vardır ancak bu insanları fikirlerini ve kaygılarını paylaşmaya, başkalarının fikirlerine katkıda bulunmaya, grubu potansiyel riskler konusunda uyarmaya sevk eden şey, birbirlerine duydukları bağlılıktır. Adil kültürlerin odağında sosyal sermaye vardır. Adil kültürleri ortaya çıkaran ve adil kültür sayesinde ortaya çıkan şey budur. (sayfa 23)

Adil kültürler çalışanların dikkatini vermesini ve yaratıcılıklarını kullanmalarını gerektirir ve bu becerileri ödüllendirir. Ancak, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve aşırı çalışmak, bu becerileri hızla ve kaçınılmaz şekilde zayıflatır. Adil kültürler, çalışmanın fiziksel gereksinimlerinin anlaşılmasını ve bu gereksinimlere saygı duyulmasını gerektirir. (sayfa 39-40) Tek seferde tek ise odaklanmak, verimlilik ve edinilen bilgilerin daha iyi kullanımı açısından kritiktir. Aynı şekilde, yapılan araştırmalar uzayan çalışma saatlerinin verimliliğe olumsuz etki ettiğini, depresyona, zayıf yaratıcılık seviyesine, zayıf performansa, bilişsel kayıplara yol açtığını ortaya koymuştur. Düzenli ve yeterli uyku da, olumlu şekilde kavrayış seviyesinin artmasına neden olmaktadır.

Çalışmak, dinç bir zihin ve tam bir konsantrasyon gerektirir. İnsanın bu konudaki limiti haftada 35 saattir. (sayfa 54) Bu nedenle Daimler, Volkswagen, Huffington Post gibi bazı firmalar, iş saatleri dışında emaillere olan erişimi kısıtlar. (sayfa 55)

Şirketleri yaratıcı kılan şey, şirket ile dış dünya arasındaki etkileşimlerdir. Oysa, zaman içinde birçok şirket, iç çevreye odaklanarak piyasadan ve piyasayı oluşturan müşterilerden uzaklaşır. (sayfa 65)


Beyond Measure: The Big Impact of Small Changes (TED Books) Beyond Measure: The Big Impact of Small Changes (TED Books)
Rakamlara Takılma! - Küçük Değişimlerin Büyük Etkisi
Margaret Heffernan
2016
124 sayfa
goodreads  external link
# yönetim
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/beyond-measure.html
99 -

« The Nature of Technology | W. Brian Arthur (Kitap)
101 Things I Learned in Culinary School | Louis Eguaras, Matthew Frederick (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım