Feng Shui | Miraç Atuna (Kitap)

Miraç Atuna, denge ve uyum sanatı olarak nitelediği Feng Shui kavramı ile ilgili ayrıntıları aynı ismi taşıyan kitabında anlatıyor. Yaşam alanında denge ve uyumu yakalayarak Chi akışını sağlayabilmenin ön koşulu olarak da kişinin kendi düşünce kalıplarını olumsuzdan olumluya çevirmesi gerektiğini vurguluyor. Bir inançtan çok bir sistem olarak yaklaşıldığında Feng Shui’nin en iyi sonuçlarını verdiğini belirtiyor. Bu felsefenin temeli doğadaki enerji akışının matematiksel hesaplamalarla yaşam alanlarına yansıtılmasına dayanıyor. Sembolizm yoğun olarak kullanılıyor ve küçük değişiklikler bile olumlu sonuçlara götürüyor. Ancak, sonuç almak için hem gözleme hem de zamana ihtiyaç var.

Feng Shui’de bir yapının yönü ve bir odadaki eşyaların yeri gibi detaylar yaşam enerjisi Chi’yi etkiler, bu nedenle önemlidir. Feng Shui’nin 3 farklı ekolü vardır. (sayfa 17-19)

 • ‘Pusula’ ya da ‘Lo Pa’an’ ekolü
 • ‘Yön’ ya da ‘Ba Gua’ ekolü
 • ‘Şekil’ ya da ‘Yin Yang’ ekolü

Yaşamsal Chi enerjisi iyi aktığında yaşamda uyum ve denge ortaya çıkar; durgun Chi enerjisinin ise çeşitli olumsuzluklar getireceğine inanılır. Dört farklı pusula yönü ise dört farklı yaşamsal enerjiyi taşır. (sayfa 22)

 • Sheng chi - doğu yönünün bilge enerjisi
 • Yang chi - güneyin güçlendirici enerjisi
 • T’sang chi - kuzeyin besleyici enerjisi
 • Sha chi - batının yıkıcı enerjisi

Yeryüzü ‘yin’i; gökyüzü ise ‘yang’i temsil eder. Yin negatif enerji iken, yang pozitif enerjidir.

Yin ve yang arasında sağlanan denge ile aslında evrenin bütünlüğü simgelenir. Yaşadığımız mekanlar ancak yin ve yang iyi dengelenmişse uğurludur. (sayfa 26)

Ba Gua haritasında her pusula yönü bir element ile özdeşleşir.

 • kuzey - su
 • batı - metal
 • güney - ateş
 • doğu - ağaç
 • merkez - toprak Her evin bir odası ya da köşesi bu elementlerden birine aittir. (sayfa 29)

Elementlerin kendi arasında iki farklı döngü ilişkisi vardır.

 • Yaratıcı Döngü: Ateş toprağı yaratır, toprak metal içerir, metal suyu tutar, su ağacı besler, ağaç ateşi besler.
 • Yıpratıcı Döngü: Ateş metali eritir, metal ağacı keser, ağaç toprağı tüketir, toprak suyu emer, su ateşi söndürür.

yaratıcı döngü - sayfa 30

yıpratıcı döngü - sayfa 31

Evlerin farklı odalarında Feng Shui’nin nasıl uygulanacağı ile ilgili ayrıntılar da kitapta yer alıyor.


Feng Shui - Yaşamla Uyum ve Denge Sanatı Feng Shui - Yaşamla Uyum ve Denge Sanatı
Miraç Atuna
1999
128 sayfa
goodreads  external link
# lifestyle
★ ★ ★ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/feng-shui-yasamla-uyum-ve-denge-sanati.html
194 -

« David and Goliath | Malcolm Gladwell (Kitap)
101 Things I Learned in Film School | Neil Landau, Matthew Frederick (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım