A Little Light on the Spiritual Laws | Diana Cooper (Kitap)

Spiritüel yasaları anlamak ve onlara uygun yaşamak dünyayı daha iyi hale getirebilecekken bu yapılmadığı için yaşam zorlaşmaktadır. İnsanlar varlıklarını gereğinden fazla ciddiye almaktadırlar ve kendilerini kanıtlama çabası içine girmektedirler. Bu durum da, uyumsuzluğa yol açmaktadır.

Yaşamın Temel Yasaları
1 Yukarıda Nasılsa, Aşağıda da Öyledir

Evren hiç yargılamadan bizim tecrübe edip öğrenmemizi beklemektedir. Hazır olduğumuzda bize yeni kapılar açar.

2 İçeride Nasılsa, Dışarıda da Öyledir

Bedeniniz derin, çoğunlukla bilinçsizce şekillenen içsel hislerinizin aynasıdır.

3 İstek Yasası

Spiritüel yasalara göre, yardım istiyorsanız bunu belirtmeniz gerekir. Yardım istemeye hazır olduğunuzda, yardım almaya da hazır hale gelirsiniz.

4 Çekim Yasası

Bizimkine benzer titreşimler yayan insanları ve durumları hayatımıza çekeriz. Evren karşımıza aynalar çıkararak kendi içimize yönelmemizi sağlar.

5 Direnç Yasası

Bir şeye her odaklandığımızda, onu kendimize doğru çekeriz. Düşüncelerimiz ve inançlarımızla, insanları, durumları ve nesneleri hayatımıza çağırırız. Bize ulaştıklarında ise, onları gerçekten istemiyorsak, yeniden kendimizden uzaklaştırmaya çabalarız.

Zihniniz olumsuz ve olumlu talimatları ayırt edebilir, fakat bilinçaltınız bunu yapamaz. Bir düşünceyi ya da ifadeyi yeterli sıklıkta tekrar ederseniz, o sizin bilinçaltınıza işleyecektir. ‘Olmaz’, ‘olamaz’, ‘yapmayacağım’ gibi yüklemler ve diğer tüm olumsuzluk ekleri direnç yasasını harekete geçirir. Direndiğiniz şeye dönüşürsünüz.

6 Yansıma Yasası

Dünya size sürekli aynada kendinize bakma fırsatı verilen muhteşem bir eğitim alanıdır. Hayatınızdaki tüm insanlar ve durumlar bir özelliğinize ayna tutmaktadır. İçeride nasılsa dışarıda da öyledir.

7 Yansıtma Yasası

Dünya’da kendi özelliklerimiz bize geri yansıtılır. Kendimiz dışında algıladığınız her şey, içimizdeki bir şeye ayna tutmaktadır. Kendi hislerimizi ve korkularımızı başkalarına yansıtırız.

8 Bağlılık Yasası

Hayatta istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz fakat kendinize verdiğiniz değer ya da mutluluğunuz ona sahip olmaya bağlıysa, ona bağlısınız demektir.

Yaratılışın Yasaları
9 Dikkat Yasası

Dikkatinizi verdiğiniz her şey gerçekleşir. Büyük, küçük, iyi ya da kötü olmasının hiçbir anlamı yoktur. Spiritüel yasa, ortaya çıkan sonucun dikkatinizi verdiğiniz şeyle tamamen doğru orantılı olduğunu garanti eder. Dikkatinizi vermek, düşüncelerinizi, kelimelerinizi ve eylemlerinizi odaklamaktır.

10 Akış Yasası

Hiçbir şey durağan değildir, her şey hareket halindedir. Hayatınıza farklı bir şeyin girmesini sağlamak için alışkanlıklarınızı değiştirin.

11 Bereket Yasası

Bereket bilincine sahip olduğunuzda, maddi zenginlikler size doğru akar.

12 Netlik Yasası

Ne istediğiniz konusunda tamamen net olduğunuzda herkes mesajınızı doğru bir biçimde algılar ve ona göre davranır. Net düşünceler ve niyetler Evren’den istediğiniz şeyleri hayatınıza çekmenizi sağlar.

13 Niyet Yasası

Niyetler; istekler, dilekler ve umutlardan çok daha etkilidir. Niyet etmek bazı şeylerin gerçekleşmesini sağlayan bir gücü serbest bırakır.

14 Refah Yasası

En yüksek spiritüel değerlerden biri zengin olmak ve bu zenginliği akıllıca ve sevgiyle kullanmaktır.

15 Tezahür Yasası

Bir kağıt mendili ya da daha büyük bir şeyi tezahür ettirmek arasında hiçbir fark yoktur. Asıl önemli olan, bunu yapabileceğimize inanmamızdır. asıl önemli olan, bunu yapabileceğimize inanmamızdır. Netlik kazanmakta zorlanıyorsanız, tam olarak ne istediğinizi kağıda dökün. Tezahür ettirdiğiniz şeye sahip olmanızın yarattığı güzel duyguları hissedebilmelisiniz.

16 Başarı Yasası

Materyal bakış açısıyla, başarı arzu edilen sonuca ulaşmaktır. İnançlarınız çevrenize titreşim yayan bir enerji yaratır. Kendinize inandığınızda başarıya ulaşırsınız. İnançlarınızı gözden geçirip, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmayanları dikkatle eleyin.

Enerjinizi doğru yöne kanalize ettiğimizde; kişisel ya da kolektif titreşimimiz dilediğimiz sonuçla uyumlu olduğunda başarıya ulaşırız.

Yüksek Farkındalığın Yasaları
17 Denge ve Kutupluluk Yasası

Hayatın önce bir yönünü, sonra da onun tam tersini tecrübe ederiz. Bir ucu keşfetmeyi ne kadar çok istersek, salıncak merkezden o kadar uzağa savrulur. Sonra da tam tersinin ne olduğunu anlamak için diğer yöne doğru savrulmamız gerekir.

18 Karma Yasası

Nefret ve öfke zarar verici enerjilerdir. Dışarıya gönderdiğiniz bu enerjiler de bir şekilde size geri dönecektir.

19 Reenkarnasyon Yasası

Reenkarnasyon Yasası’na göre, bir yaşamın sonunda çözülmemiş ya da tamamlanmamış meseleler varlığını sürdürüyorsa, ruhunuzun onları çözümlemek ya da tamamlamak üzere insan formunda geri dönme fırsatını kullanmanıza müsaade edilir.

20 Sorumluluk Yasası

Sorumluluk, bir insan ya da durum karşısında uygun tepkiyi gösterme becerisidir.

21 Ayırt Etme Yasası

Sezgilerimize kulak vermediğimizde ayırt edemez hale geliriz; ayırt etmemek de bazen çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

22 Onaylama Yasası

Sürekli tekrarladığımız söylemler olumlu ya da olumsuz, faydalı ya da zararlı olabilir.

Onaylama Yasası’na göre onayladığınız şeyi gerçek kılarsınız. Olmak istediğiniz kişi olduğunuzu onaylayın. Onaylamada bulunurken sadece olumlu kelimeler kullandığınızdan emin olun.

23 Dua Yasası

İnanarak istediğiniz şeyler size verilecektir. İnanç duaların gerçekleşmesini sağlayan aktif bir bileşendir.

24 Meditasyon Yasası

Zihninizin bir anlığına boş kalmasını sağlayan her şey, sizin kutsal enerjiye açılan aralıktan içeri girmenize olanak tanır. Meditasyonun amacı budur.

25 Meydan Okuma Yasası

Yüksek Frekans Yasaları
26 Frekans ya da Titreşim Yasası

Korku ağır bir titreşimdir (düşük frekans). Sükunet, huzur ve sevgi ise hafif titreşimlerdir (yüksek frekans). Yüksek ve hafif titreşimler, alçak ve ağır titreşimlerin dağılmasını sağlar.

27 Mucize Yasası

Dünya çapında bilinç yükselmesi artık daha da hızlanmıştır. Bu yüzden daha fazla insan mucizevi deneyimler yaşamaktadır.

28 ŞIfa Yasası

Her şey ışıktır. Işık enerjidir. Fiziki bedeniniz bilincinizin enerjisi ile inşa edilmiştir.

Dünyada sadece iki temel duygu vardır: korku ve sevgi. Seçtiğiniz deneyimlere korkuyla direnirseniz, zihinsel, duygusal ya da spiritüel bedenlerinizde tıkanmalar yaratırsınız. Bu durum sonunda fiziksel hastalığa yol açar. Tüm hastalıkların sebebi enerji tıkanmalarıdır.

29 Arınma Yasası

Auranız bedeninizi sarar. Auranız tamamen saf ve temiz olduğunda, size hiçbir şey zarar veremez. Aurası sizinkinden daha saf olan biriyle birlikteyseniz, onun aurası sizinkini temizleyecektir.

30 Perspektif Yasası

Zaman doğrusal değildir. Zihinsel durumunuz zaman algınızı değiştirir. Frekansınız ne kadar düşükse, zaman algınız da o kadar yavaştır.

31 Minnet Yasası

Minnet etmek gönülden teşekkür etmek anlamına gelir. İçten gelen minnettarlık bolluğun anahtarıdır.

32 Kutsama Yasası

Birini kutsadığınızda, ilahi enerjiyi ona doğru harekete geçirirsiniz. Bunu içtenlikle yaptığınızda bir ilahi ışık huzmesi kutsadığınız kişinin benliğine nüfuz eder.

33 Hüküm Yasası

Bir hüküm verdiğinizde Evren talimatlarınızı uygulamak üzere harekete geçer.

34 İnanç Yasası

İnanç o kadar yüksek frekanslı bir olgudur ki, daha düşük yasaların ötesine geçerek imkansızı gerçekleştirir.

İnanç yasası şudur: Bir sonuca ulaşacağınıza yönelik mutlak bir inanç besliyorsanız, o sonuca ulaşacağınız kesindir. Ne kadar şüphe ediyorsanız, başarısızlık ihtimaline o kadar izin veriyorsunuz demektir.

35 İhsan Yasası

İhsan merhametin ilahi dağılımıdır. Karmanın etkilerini ortadan kaldırarak mucizeler yaratır. Maddeyi değiştirebilir.

36 Birlik Yasası

Bir başkasına yaptığınız her şeyi aslında kendinize yapmış olursunuz.


A Little Light on the Spiritual Laws A Little Light on the Spiritual Laws
Spiritüel Yasalar - Dünyadaki Cennetin Anahtarı Elinizde
Diana Cooper
2022
232 sayfa
eng
goodreads  external link
# motivasyon
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/a-little-light-on-the-spiritual-laws.html
310 -

« Heal Your Body | Louise L. Hay (Kitap)
Light Up Your Life | Diana Cooper (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım