The Basics of Essay Writing | Nigel Warburton (Kitap)

İyi bir deneme yazmanın ilkeleri vardır ve ilkeler öğrenilebilir. Bu ilkelerin amacı, iyi bir savunma ile sonuca varmaktır. Edebiyat-dışı türün temelini anlaşılır yazma, argüman geliştirme ve destekleme oluşturur. İyi deneme yazmanın ilkeleri daha uzun eserler için de geçerlidir. Ancak yüksek nitelikli pratikle gelişim sağlanır.

Yazmaya başlamak, düşünmeye başlamaktır. Çoğu kez ortaya çıkan argümanlara yazma esnasında ortaya dökülür.

Herhangi bir deneme sorusunu yanıtlamanın tek bir doğru cevabı yoktur. Her zaman gelişmeye yer vardır.

Engellerin üstesinden gelmenin en iyi yolu, yazmaya başlamaktır. Bu aşamaya gelmeden araştırma yapmanın gerekliliği ortadadır. Ancak, konuyu araştırmak yazmaya başlamayı geciktirmenin bir bahanesi olarak kullanılmamalıdır. Bitmemiş hatta henüz başlanmamış bir denemenin varlığı stres ve kaygı kaynağı haline gelir.

İyi bir strateji, işi daha küçük, yönetilebilir parçalara bölmektir.

Herkesin kendi yazma üslubu ve yaklaşımı olmalıdır. Bu üslup, zaman içinde doğal hale gelecektir. Henüz olgunlaşmasına izin verilmeden denemeye gereğinden fazla eleştirel şekilde yaklaşmak zarar vericidir.

Denemeye konu olan sorunun yanıtı mutlaka verilmelidir. Hedefe yönelik, yani konuyu anlamak için, seçici okuma yapmak gereklidir. Okunanlar arasından uygun bilgiyi seçme ve bütünlüklü şekilde sunma becerisi sınanacaktır.

Paragraflar düşüncelerinizin yapı taşlarıdır. Her paragrafa, o paragrafın ana konusuna işaret ederek başlamak ideal olandır. Karşı argümanları değerlendirmek, öne sürülen argümanları eleştirel bakış açısı ile ele almayı gerektirir. Ana gövde genel sonucu desteklemelidir. Ayrıca, denemenin herhangi bir kısmında konudan ayrılmamak gerekir.

En iyi başlangıç, kesin ve konunun özüne uygun olandır. Mümkünse, sorudan alıntılanan sözcüklerle ileride ele alınacak olan argümanlara ve sonuca doğru yönlenme yapılmalıdır. Ana argüman gelişme bölümünde yer alır. Farklı noktalar farklı paragraflarda işlenmelidir. Değinilen noktalar kanıt, argüman, örnek veya alıntı ile desteklenmelidir. Ayrıca, yer yer yazılanların sorulan soruyla olan bağlantısına da işaret edilmelidir. Sonuç paragrafı, soruya yeniden işaret eder, soruda geçen anahtar sözcüklere değinir ve bakış açısını şeffaf şekilde yansıtır.


The Basics of Essay Writing The Basics of Essay Writing
Deneme Yazmanın Temel Kuralları
Nigel Warburton
2021
120 sayfa
eng
goodreads  external link
# yazmak ve yaratıcılık
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-basics-of-essay-writing.html
301 -

« My Body | Emily Ratajkowski (Kitap)
Kitchen Confidential | Anthony Bourdain (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım