Deep Medicine | Eric J. Topol (Kitap)

Eric Topol, Deep Medicine isimli kitabında yapay zekanın gündelik hayatımızda giderek artan kullanım alanlarına dikkat çekerken modern tiptaki yerini pratik uygulama örnekleri ile tartışıyor. Kendisi de bir kardıyoloji uzmanı olan Eric Topol, kitabına mevcut sistemin doktorlara getirdiği idari işler (hasta ile görüşme sırasında not tutma ve bilgisayar ekranında gerekli formları doldurma) ile hasta sayısındaki artışın doktor hasta ilişkilerini nasıl ölümüz olarak etkilediğini anlatıyor. Sağlık alanındaki harcamaların her yıl artmasına rağmen, bu harcamaların önemli bir kısmı hastanelerin idari kadrolarına ayrılıyor.

Mesleki tatminleri giderek azalan doktorlar tükenmişlik sendromu yaşarken mesleklerinin insanı yönünü ihmal ediyorlar ve hastalarla görüşmeye ayrılan süre her geçen yıl azalıyor. Bu durumda da, bazı doktorlar kendilerini veri giriş teknisyeni gibi hissediyor. Doktorun hasta ile konuşarak hastanın şikayetine ilişkin bilgiyi ve eğer varsa hastalık belirtilerine ilişkin çeşitli ipuçlarını yakalamak yerine tercih ettiği yöntem gereksiz çeşitli testlerin ve taramaların hastadan istemesi oluyor.

Topol’a göre pek çok farklı alanda kullanılan yapay zekanın tıp alanına uyarlanması oldukça zorlayıcı bir süreç. İlerleme diğer alanlara kıyasla daha yavaş sağlanıyor. Ayrıca, yapay zekanın işleyeceği verinin sağlanmasında gizlilik kaygıları nedeniyle bazı engeller ortaya çıkıyor. Her vakanın kendine has bir öyküsünün olması da en bilindik tedavi yöntemlerinin her hastada olumlu sonuç vermemesi ile sonuçlanabiliyor.

Kitapta üzerinde en çok durulan nokta, yapay zekanın yardımı ile doktorların kazanacağı zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği. Hastalar, tedavileri sırasında doktorlarının kendilerine zaman ayırmasını ve kendileri ile makul bir süre ilgilenilmesini tercih ediyorlar. Topol, bugün tıpta eksik olan şeyin zaman kısıtı nedeni ile hasta ile empati kurmak olduğunu belirtiyor. Yapay zekanın tiptaki uygulamaları zaman içinde değiştirmesi kaçınılmaz ancak bu değişimin hangi yönde olacağı tamamen insanın rolünün hangi yönde değişeceğine bağlı. Eric Topol, geleceğin doktorlarının veri bilimi, biyoenformatik, biyobilişim, olasılıklı düşünme ve derin öğrenme sinir ağlarının parçaları ile ilgili bilgi edinmeleri gerektiği notu ile kitabını noktalıyor.


Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again
Eric J. Topol
2019
400 sayfa
eng
goodreads  external link
# yapay zeka
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/deep-medicine.html
249 -

« The Paradox of Choice | Barry Schwartz (Kitap)
The End of Education | Neil Postman (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım