The New Digital Age | Eric Schmidt, Jared Cohen (Kitap)

Yeni Dijital Çağ, internetin getirdiği değişimleri inceliyor ve aslında yolun daha çok başında olduğumuzun sinyalini vererek geleceğin dünyasının bugünden çok farklı olacağını anlatıyor. Kitabın Giriş bölümündeki ilk cümleler oldukça çarpıcı:

“İnternet insanoğlunun tam anlamıyla anlamadan inşa ettiği az sayıdaki şeylerden biridir.”

“….bizler onun dünya sahnesi üzerindeki etkilerine henüz yeni tanık olmaya başlıyoruz.”

İnternet dünyanın dört bir köşesine ulaştıkça, bağlantı hızı arttıkça, mobil cihazlar her kesime yayıldıkça, kısaca dünya daha “bağlantılı” bir yer haline geldikçe, aklımıza gelebilecek hemen her alanda da etkisi hissedilmeye başlıyor. Sadece birkaç kuşak önce, bir bilgiye erişmek için önce kütüphaneye gitmek, doğru kitabı bulmak ve sayfalarca kitap okumak gerekliydi veya bir yakınınıza ulaşmak için mektup yazmak ve bu mektubun karşı tarafın eline geçmesi için sabretmek ve sonrasında da postacının yanıtı getirmesini beklemek gerekliydi. Sadece sabit hatlı telefonlarla arama yapmak bile bir döneme damgasını vurmuştu. Şimdi ise teknolojinin temel yasalarından biri olan Moore Yasası’na göre, işlem çiplerinin hızı her 18 ayda bir iki katına çıkmaktadır, bu durum da muazzam bir hız ve gelişme ile karşı karşıya olduğumuzun habercisi ve kanıtı. Bir odanın içini kaplayan eski bilgisayarlara kıyasla bugün bir avuç içine sığan mobil cihazlar, dünyadaki online tüm bilgi kaynaklarına sadece saniyeler içinde ulaşmamızı sağlıyor.

Yaşanan teknolojik gelişmenin boyutu, sayfa 277’de şu iki cümleyle oldukça anlaşılır biçimde ortaya konuluyor:

Er geç ulaşılması kaçınılmaz olan sınırlarına karşın, Moore Yasası bize sadece birkaç yıl içinde sonsuz küçük işlemci vaat ediyor. İki günde bir, uygarlığın şafağından 2003 yılına kadar geçen sürede ürettiğimiz kadar dijital içerik üretiyoruz.

Tüm bu gelişmelerin pek çok getirisinin yanı sıra, yazarlar yavaş yavaş insanların iki kimliğinin şekillenmeye başladığını aktarıyorlar, biri fiziksel dünyadaki kimliğimiz, diğeri ise sanal dünyada bıraktığımız silinemez izlerden oluşan kimliğimiz ve profilimiz. Yavaş yavaş gelinen nokta, sanal kimlik çeşidinin de çeşitli tehlikelere karşı korunması, baştan oluşturulması, müdahale edilebilirliğinin zorlaştırılması. Bugün bile bu alanda çalışan bazı firmalar mevcut.

Yeni dijital çağ ile birlikte kapıları açılan bu yeni dünyada, internet ve bağlantılı olmak pek çok olumlu ve pozitif yönü kullanıcılara sunuyor, ancak maalesef, kötü niyetli kişileri harekete geçirebilecek oldukça “kaygılandırıcı” bazı noktalar da yaratabilecekleri negatif ve olumsuz etkileri ile adeta birer tehdit olarak hem son kullanıcıların, hem firmaların, hem de devletlerin karşısında duruyor. Bu anlamda da, geleceğin şekillendirilmesi için sıradan vatandaşların (son kullanıcılar), devletlerin ve firmaların alması gereken birtakım önlemler var ve hepsinin de öncelikle sorumluluklarının bilincinde olmaları çok büyük önem taşıyor. Kitap, bu konunun altını çiziyor ve Google gibi bir teknoloji devinde yer alan yazarlar, geleceği şekillendiren firmaların başında gelen Google’daki bu konumlarını başarı ile kitaplarına yansıtıyorlar.

Kitap 7 bölümden oluşuyor: İlk bölüm, “Gelecekte Biz”, bağlantıda olmanın günlük hayatı nasıl değiştirdiği ve değiştireceğini inceliyor. İkinci bölüm, “Kimlik, Vatandaşlık ve Haberciliğin Geleceği”, herkesin - bireyler, firmalar, sivil toplum kuruluşları, devletler, hükümetler, kısaca bir sebeple hareket etmek durumunda olan tüm taraflar - bağlantılı olmasının sanal ve fiziksel dünyaya nasıl yansıyacağı inceleniyor. Ayrıca haberciliğin, haber alma ve bilgi sahibi olma özgürlüğünün bu durumdan nasıl etkileneceği, etkilenmekte olduğu anlatılıyor. 3. bölüm, “Devletlerin Geleceği” ismini taşıyor ve bu bölümde devletlerin faaliyetlerinin ve birbirleri ile olan ilişkilerinin küresel çapta bağlantılı olmaktan nasıl etkilendiği inceleniyor.

4.bölüm “Devrimin Geleceği”nde ise, yakın geçmişten birtakım örnekler ele alınıyor ve bir değişimi başlamanın bağlantılı olmak sayesinde aslında ne kadar kolay olduğu, ancak o değişimi şekillendirmenin ve baştaki amaç doğrultusunda yaymanın daha zor olduğu, sanal baskı ve engellemelerle karşılaşılacağı anlatılıyor. 5.bölümde, “Terörizmin Geleceği” ele alınıyor, terörizmin fiziksel şiddet boyutundan, sanal dünyada yapılan saldırılar ile yaratılacak mağduriyet boyutuna taşınabileceği, ayrıca sanal dünyadaki bu tür olaylarla başa çıkabilmek için devletleri yeni mücadele noktalarının beklediği anlatılıyor.

6.bölüm, “Çatışma, Çarpışma ve Müdahalenin Geleceği” başlığını taşıyor ve çatışma ve çarpışmaların sanal dünyada nasıl yaşanacağına değiniliyor. 7.bölümde, “Yeniden İnsanın Geleceği”, doğal felaketler, terör, savaş, çatışma gibi nedenlerle yaşanan yıkımlardan sonra, yapılacak kurtarma çalışmalarının niteliğinin hangi yönde değişmekte olduğuna işaret ediliyor.

Kitap “Sonuç” bölümünü şu 4 maddenin açıklaması ile bitiriyor (sayfa 279):

“Gelecekte dünyamız hakkında neler bildiğimizi sanıyoruz?”

İlk olarak, teknoloji dünyadaki kötülüklerin pan zehiri değildir, ancak akıllıca kullanıldığında fark yaratacaktır.

İkinci olarak, sanal dünya, mevcut dünya düzeninin yerine geçmeyecek veya onu revize etmeyecek ancak hemen her davranışın ve uygulamanın daha karmaşık bir hal almasına yol açacaktır.

Üçüncü olarak, devletler iki dış politika ve iki iç politika birden yürütmek zorunda kalacaklardır, biri sanal, diğeri fiziksel dünyaya yönelik; ancak bu politikalar birbiri ile çelişen bir görünüm taşıyabilir.

Son olarak, bağlantılılığın ve internete kolay erişimin (özellikle ucuz mobil cihazlar ile) dünyanın her yerinde yaygınlaşması ile birlikte, bireyler tarihte hiç olmadığı kadar yetkilere kavuşacaklardır ancak bunun bir bedeli olarak mahremiyet ve güvenlik sorunlarıyla da başa çıkmak ve gerekli tedbirleri almak sorumluluğunu taşıyacaklardır.


The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives
Yeni Dijital Çağ - İnsanların, Ulusların ve İş Dünyasının Geleceğini Yeni Baştan Şekillendirmek
Eric Schmidt, Jared Cohen
2015
324 sayfa
goodreads  external link
# teknoloji
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-new-digital-age.html
42 -

« 101 Things I Learned in Fashion School | Alfredo Cabrera, Matthew Frederick (Kitap)
Happy Mondays | Richard Reeves (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım