The Long Tail | Chris Anderson (Kitap)

Bugün bir teori halini almış olan ‘uzun kuyruk’ kavramı, ilk olarak Wired dergisinde 2004 yılında ‘The Long Tail’ başlıklı bir makale olarak yayınlanmış. Bu kavram, niş ürünleri piyasaya çıkaran ve onları tüketici ile buluşturan firmaların başarılarına işaret ediyor.

Piyasanın hakimiyeti çok satan hit ürünlerdeymiş gibi görünse de, dar bir tüketici kitlesine hitap eden ürünler giderek on plana çıkıyor. Herkese uyan tek bir ürün çağı yerini çoktan “çoklu pazar”a bıraktı bile.

Uzun kuyruk teorisi şöyle özetlenebilir:

Kültürümüz ve ekonomimiz, talep eğrisinin baş kısmındaki görece az sayıdaki hite (ana akım ürün ve pazarlar) odaklanmaktan giderek vazgeçip, kuyruktaki çok büyük sayıdaki nişe yöneliyor. Fiziksel raf alanı kısıtlarının ve diğer dağıtım darboğazlarının olmadığı bir çağda, dar hedefli mal ve hizmetler ekonomik bakımdan ana akım eğlenceleri kadar çekici olabilir. Ama bu yeterli değildir, talebin de bu yeni arzı izlemesi gerekir. (sayfa 61)

Uzun Kuyruk çağının 6 konusu aşağıdadır (sayfa 61-62):

1. Hemen hemen bütün pazarlarda, hitlerden çok daha fazla niş mali vardır.
2. Bu nişlere ulaşma maliyeti şimdi çarpıcı biçimde düşmektedir. Özellikle internet sayesinde, son derece yüksek çeşitlilikte ürünler sunulmaktadır.
3. Tüketicilerin kendi özel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun nişleri bulmaları çeşitli filtrelemelerle ve öneri sistemleri ile kolaylaştırılmalıdır.
4. Geniş bir çeşitlilik ve bunu tasnif edecek filtreler ile, talep eğrisi yassılaşır.
5. Bütün nişler birbirine eklenir, o kadar çok niş vardır ki, topluca hitlerle yarışabilecek bir pazar oluştururlar.
6. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardından, dağıtım darboğazları, enformasyon eksikliği ve raf alanı kısıtlı tercih olanağından etkilenmeden, talebin doğal biçimi ortaya çıkar.

Uzun Kuyruğun 3 kuvveti vardır:

1. Kuvvet: Üretim araçlarının demokratikleşmesi - Sonuç: Kuyruğu uzatan daha çok şey
2. Kuvvet: Dağıtım araçlarının demokratikleşmesi - Sonuç: Kuyruğu besleyecek şekilde nişlere daha çok erişim
3. Kuvvet: Arz talep bağlantısı - Sonuç: İşin hitlerden nişlere kayması


The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More
Uzun Kuyruk - Geleceğin İşi: Çoğun Azını Satmak
Chris Anderson
2008
248 sayfa
goodreads  external link
# ekonomi
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-long-tail.html
118 -

« Small Data | Martin Lindstrom (Kitap)
The Everything Store | Brad Stone (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım