The Laws of Spirit | Dan Millman (Kitap)

Bir ormanda karşılaşan ‘Bilge’ ve ‘Gezgin’ karakterleri, yaşamın genel geçer unsurlarını kendi aralarında tartışmaya başlar. bilge, hayatta edindiği deneyimler sonucunda sakin ve huzurlu bir yaşam süren birisiyken, Gezgin ise hayatındaki sorunlar nedeniyle soru işaretleri taşıyan, yer yer endişelerini dışa vuran birisidir. Bilge ve Gezgin, öncelikle mutluluğa ve huzura ulaşmanın temel ölçütünün kişinin kendi doğası ile uyumlu bir yaşam sürmek olduğu noktasında hemfikir olurlar. Ruhun yasalarının hayata geçirilmesi ile birlikte, korkuların özgürlüğe, kargaşaların netliğe, zorlukların dinginliğe, endişelerin hazza, engellerin rahatlığa dönüştürülmesi mümkün olur. Evrensel yasalar, zamanın, inancın, kültürün ötesinde her yerdedir.

Denge Yasası - Orta Yolu Bulmak

Yaşam için denge esastır. Denge yasası, ancak dengesizliklerin farkında olunduğu zaman uygulanır. Dengesiz olmak, buna alışkın kişilere normal gelecektir. Yapılması gereken, alışılagelmiş yolun tam tersini uygulamaktır. Ancak, bir referans noktası ile farkındalık artacaktır ve böylece dengesizlikler daha rahat keşfedilir hale gelecektir.

Seçim Yasası - Gücümüz e Yeniden Sahip Çıkmak

İlişkilere son verme gücü ile ilişkiler sürdürülebilir hale gelir. Çünkü ancak o zaman ilişkiyi sürdürmek, bir zorundalık olmaktan çıkıp bir seçim haline gelir. Yapmayı tercih ettiğimiz veya etmediğimiz her şeyin bir sonucu vardır.

Süreç Yasası - Hayatı Adım Adım Yaşamak

Bir amaca ulaşmak için süreç, sabır ve gayret gerekir. Hem sürecin kendisi hem de amaca ulaşmak ödüldür. Kalıcı değişimler bir anda ya da birkaç kısa adımda oluşmaz; gayret göstererek ilmek ilmek sonuca gitmek gerekir.

Şimdi Yasası - Anda Yaşamak

Zaman, bir kavram olarak düşünseldir. Objektif olmayan şekilde geçmiş ve gelecek arasında uzanır. Sadece şimdiki ana sahibiz. Zaman olarak algılanan şey, şimdiki anda yer alan duyumsal veriler ve anılardan oluşmaktadır. Geleceğe dair endişeler ancak zihinde varlık bulabilir. Ortaya çıkan sorunlar ya geçmişle ya da gelecekle ilgilidir. Sorunları canlı tutuyoruz, çünkü enerjimizi ve dikkatimizi onlara yoğunlaşmakta kullanıyoruz. Anda kalabilmek hem zihni aydınlatır hem de kişiyi endişelerinden özgür kılar.

Şefkat Yasası - İnsanlığımızın Uyanışı

Yaşamımızı dürdürdüğümüz dünyaya büyük hasar veriyoruz. Dünyaya verdiğimiz onca zarara rağmen biz, dünyanın bir parçasıyız, gelişiyoruz ve öğreniyoruz. Dünya bize şefkat göstermeye devam ediyor. Nefret ve şefkat farklı enerjilerdir. Olumsuz düşünceler ve duygular ancak şefkatle aşılabilir.

Güven Yasası - Ruha Güvenmek

Güven yasası, her şeyin içinde var olan sevgiye ve zekaya güvenme duygusudur. Güven, her zaman doğru seçim yaptığını bilmek demektir.

Beklenti Yasası - Realitemizi Genişletmek

Beklenti yasası, inançların ve beklentilerinin deneyimlerini oluşturduğu yasadır. Bir şeye yürekten inandığında ve kesinlikle bilme duygusunu hissettiğinde o şey gerçekleşir. Bu nedenle, günlük yaşamda zihinde oluşan pozitif imgeler çok kritiktir, çünkü bunlar derin zihin tarafından gerçek olarak kabul görür. Derin zihin, bu imgeler doğrultusundaki deneyimleri çeker. Beklenti yasası, eski inançlarımızı ve varsayımlarımızı gözden geçirmenin önemini vurgular.

Onur Yasası - Gerçek Doğrularımızı Yaşamak

Onur yasası, koşullar ne olursa olsun kendi gerçeğin doğrultusunda yaşamaktır. Kimse seni görmese bile nasıl davrandığın hakkındadır. Onur, bilinçle ilgilidir. Onur, bütünleşmek demektir. Kendimizi bilmek ve kendimiz olmak demektir. Onurlu olduğumuzda davranışlarımız en yüksek amaçlarımızla uyum halindedir.

Eylem Yasası - Yaşamı Uygulamak

Enerji ve eylem, hemen her şeyin temelini oluşturur. Bilgi seviyesi, kim olduğun, okuduğun kitaplar, yeteneklerin ancak bunları uygulayarak yaşama geçirebildiğin takdirde değer kazanır. Yapabileceğinin en iyisini yapmak, mazeret üretmekten daha iyidir.

Değişim Yasası - Doğanın Müziğiyle Dans Etmek

Her şey kendi döngüsünde gelişir, değişir, büyür, ortaya çıkar, kaybolur, doğar, ölür, gelir, gider. Bu, değişim yasasıdır. Değişimi arzu ve isteklerimize bağlı olarak şans ya da felaket olarak algılarız. Değişim yasası, bize değişmemiz gerektiğini ya da değişebileceğimizi hatırlatır.

Teslimiyet Yasası - Yüksek İradeyi Kucaklamak

Teslimiyet yasası yaşamımızda ne olursa olsun, olduğu gibi kabul etmemiz anlamına gelmesine rağmen hoşlanmadığımız şeyler için pozitif davranmamız, tolerans göstermemiz anlamına gelmiyor. Adaletsizliği görmezden gelmek ya da kontrol edilmenize, kurban olmanıza izin vermemiz demek de değil. Gerçek teslimiyet aktif, olumlu, etkin bir şekilde durumunuzdan bir değer çıkararak yaratıcı çözümler üretmektir.

Bütünlük Yasası - Bağlantımızı Hatırlamak

Bütünlük yasası, göründüğümüz gibi ayrı varlıklar olmadığımızın anlayışıdır. Hepimiz için tek bilinç söz konusudur. Aslında, bu yasa bir paradokstur, farkındalığın boyutuna göre hem doğru hem de yanlıştır.

Bütünlük yasası, ruhun tüm yasalarının bütünüdür; eşitlik ve denge hali, yaptığın seçimlere ve yaşam sürecine tam bir güven, sonsuz an içinde adım adım yürüme sabrı, benliğinin tüm diğer boyutları için derin anlayışı içerir. Bir olduğumuz için şu anda yaşayan tüm geçmiş yaşamları da paylaşıyoruz, çünkü geçmiş, şimdi ve gelecek birdir.


The Laws of Spirit - A Tale of Transformation The Laws of Spirit - A Tale of Transformation
Ruhun Yasaları - Her Birimizin Yüreğine Kodlanmış 12 Yasa
Dan Millman
2022
120 sayfa
eng
goodreads  external link
# felsefe
★ ★ ★ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-laws-of-spirit.html
294 -

« Ikigai - Yaşamın Anlamını Günlük Hayatın Akışı Içinde Bulmak | Bettina Lemke (Kitap)
The Universe Has Your Back | Gabrielle Bernstein (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım