Overcoming the Fear of Success | Martha Friedman (Kitap)

Başarı Korkusu, kavramı çeşitli yönleriyle ele alarak, toplumdaki yerini, hangi deneyimlerle ortaya çıktığını ve aile içi ilişkilerden nasıl etkilendiğini inceliyor. Başarı korkusuna sahip kişilerde bu korkudan tam olarak kaçınmak mümkün olmasa da üzerinde çalışıldığı takdirde etkilerinin hafifletilmesi mümkün.

Başarı Korkusu, arzu edilene gerçek anlamda ulaşamama sonucunda oluşur. Çünkü kişi, farkında olmadan bu tür bir başarıyı hak etmediğini düşünür. (sayfa 16)

Başarı korkusu oldukça çelişkili şekilde bilinçaltında yatmaktadır. Hemen herkes, başarı için nasıl çabaladığını, başarıyı nasıl istediğini anlatır. Ancak, işin perde arkası oldukça farklıdır. Başarı korkusu olan bir kişi farkında olmadan başarıya ulaşmasının pek mümkün olmadığına, başarılı olsa dahi bu durumun pek uzun sürmeyeceğine inanır. Başarı korkusuna hayatın hemen her alanında rastlamak mümkündür.

Başarılı olabilmek için beklentilerin ve hedeflerin net şekilde ortaya konması gereklidir. Beklentilerin ve hedeflerin doğru belirlenmesi ise kişinin kendisini ne derecede tanıdığı ile ilişkilidir. Kendisini iyi tanıyan insan, hayattan beklentilerini de buna göre belirleyecektir. Ancak, insanın kendisini tanıma çabası onu zaman zaman yanlış tanımlamalara, çeşitli yanılgılara da götürebilir.

Kişinin ailesi ile olan ilişkileri oldukça kritiktir. Çocukluk dönemi, ebeveynlerle olan iletişim, onlardan aldığı destek kişinin yetişkinlik yaşantısında rekabete ve zorluklara nasıl tepki vereceğini belirlemektedir. (sayfa 38)

Anne ve / veya babasından yeterli desteği göremeyen bir kişi için başarılı olmak demek de başarısız olmaya eş değer sonuçlar getirebilir. Çünkü başarılı olmak beraberinde bir suçluluk duygusu ortaya çıkarır (Freud - Odipus Kompleksi). Anne baba desteğinden yoksun bırakılmak çocukta kendine güven problemi yaratır.

Çocukluk dönemine ait bir diğer sorun kardeşlerle olan rekabettir. En kötü senaryo, anne - babanın çocukları arasında ayrım yapması ve bunun net şekilde ortaya çıkmasıdır. ‘Tercih edilen çocuk olmak’ başarısızlık korkusunu tetikleyebilir.

Belli bir alanda yetersiz hissetmek özgüven eksikliğine, özgüven eksikliği ise başarı korkusuna yol açabilir. Olumsuz olarak algınan en küçük bir geribildirim dahi yıldırıcı olabilir. Pek çok kişi çocukluğunda anne babasından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından, kardeşlerinden veya diğer aile üyelerinden almış olduğu eleştirileri içselleştirir. Bu içselleştirilen eleştiriler, kişinin yaşamında zaman zaman ortaya çıkacak ve kendisinden kuşku duymasına neden olacaktır.

Martina Horner, ‘kadın ve başarı’ konulu araştırmasına dayanarak başarı korkusunun kadınlara has bir sorun olduğunu belirtmiş olsa da Martha Friedman bu korkunun cinsiyetten bağımsız olarak ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Friedman’a göre, toplumun kadına yakıştırdığı geleneksel roller göz önünde tutulduğunda, kadınlar korkularını daha güçlü yaşıyor olabilirler. Horner’in çalışması, entelektüel başarı ve liderlik niteliklerinin erkekler için teşvik edildiğini kadınlarda ise çelişkiler yarattığını tespit etmiştir. Bir kadın yönetici, erkeklerin hakim olduğu iş hayatında aile ve toplumdan gelen olumsuz mesajlarla mücadele ederek kendini kanıtlamak zorunda kalır (sayfa 97-98).

Anne babaya aşırı bağımlı olarak yetişen bir çocuk, dış dünyada giriştiği her işte korku yaşayacaktır, sorunlarla mücadele ederken zorlanacaktır. Mükemmelliyetçi olanlar ise, eleştirilmeye tahammül edemedikleri için açıklarını kapatmak için devamlı uğraşırlar, ulaşılması güç hedefler edinirler, kendilerini yetersiz hissederler (sayfa 132).

Başarı korkusu, kişinin ailesi ile olan ilişkileri ve içinde yetiştiği toplumun kültürünün kazanmaya ve kaybetmeye ilişkin bakışaçısı ile şekillenmektedir. Kişinin öncelikli hedefi kendisi ile barışık olmak olmalıdır. Çünkü, kişi ancak kendine güvendiği takdirde işte ve özel yaşamda mutluluğu hakettiğine inanır.


Overcoming the Fear of Success - The guide that shows you how to break your self-destructive patterns - to get the love and the life you deserve Overcoming the Fear of Success - The guide that shows you how to break your self-destructive patterns - to get the love and the life you deserve
Başarı Korkusu
Martha Friedman
1997
184 sayfa
eng
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# psikoloji
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/overcoming-the-fear-of-success.html
270 -

« 50 Maddede Veganlık | Emel Ernalbant, Hazal Yılmaz (Kitap)
Treating Women's Fear of Failure | Esther D. Rothblum, Elle Cole (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım