Augmented | Brett King (Kitap)

Kitap, teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte gelecekteki dünyanın nasıl bir yer olacağını anlatıyor. İlk sayfalarda, bugünkü teknolojiye nasıl ulaşıldığı anlatılıyor, sonraki sayfalarda ise gelecekte günlük hayatta yaşanacak değişiklikler ve gelişmeler; ulaşım, trafik, akıllı ev sistemleri, sağlık / tedavi süreçleri, eğitim, ödeme sistemleri, vb açısından detaylandırılarak akıcı bir dille ele alınıyor.

Teknolojide yaşanan ve günlük hayata yansıyan gelişmeler sosyolojik olarak birtakım değişikliklerin de ortaya çıkmasını sağlıyor. İnternet, sosyal medya ve akıllı telefonlar, iletişim devrimini başlatarak daha pek çok kolaylık sağlamıştır ancak, siber suç kavramının ortaya çıkması, mahremiyetin sınırlarının yıkılması, kimlik ve veri hırsızlıkları, devlet ve özel çeşitli kurumlara online saldırılar gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. İşte bu nedenle yazar, içinde bulunduğumuz çağı en yıkıcı ve en yenilikçi çağ olarak tanımlamaktadır.

Teknolojinin toplum içinde yayılma hızının artması aynı zamanda yeni teknolojinin benimsenmesini de kolaylaştırmaktadır; yeni teknolojilerin ortaya çıkması aynı zamanda daha da yenilerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Teknolojide yaşanan ilerlemelerin ölçeği 1965 yılında Gordon E. Moore tarafından ortaya atılan Moore Yasası’na tabidir.

Teknolojik ilerlemeler, tüketicilerin dönem dönem yeni markalara ve yeni ürünlere odaklanmasını sağlıyor, ancak bazen de bir dönemin ünlü markaları liderliği başka markalara kaptırdıkları anda piyasadan siliniyorlar. Örneğin, Apple ve Samsung marka akıllı cep telefonlarının piyasaya hakim olmasından sonra Blacberry, Motorola ve Nokia gibi markalar bu durumla karşılaştılar.

Teknoloji günlük hayatı öylesine etkilemektedir ki, günlük konuşma diline ‘Kodak Moments’ (fotoğraflanmaya değecek özel anlar), ‘Xeroxing’ (fotokopi çekerek çoğaltmak), ‘to Google’ (internette bir bilgiyi aratmak), ‘to Uber’ (ulaşımı Über app üzerinden çağrılan araçla sağlamak) gibi pek çok ifade girmiştir.

İnsanların sonraki kuşaklarını şekillendirecek kavramlar arasında yapay zeka, gen biçimlendirme, nano ölçek imalat, otonom araçlar, robotlar, giysi bilgisayarlar ve tümleşik veri işleme gibi teknolojiler var ve yazar bu kuşağı ‘Artırılmış Çağ’ olarak isimlendiriyor. Çünkü, teknoloji hem günlük hayatı hem de insan davranışlarını kökten şekilde değiştirecek ve bu değişim yazara göre bu kez oldukça kişisel olacak.

Artırılmış çağ, dört önemli ilerlemeyi de beraberinde getiriyor:
(1) Yapay zeka,
(2) Yayılmış ve tümleşik deneyimler,
(3) Akıllı altyapı,
(4) Gen biçimlendirme ve sağlık teknolojisi.

Uzun vadeli ve yıkıcı iki teknolojiyi de başlatıyor:
(1) Meta malzemeler,
(2) Üç boyutlu baskı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve özellikle güneş enerjisine verilen önem giderek artıyor, pek çok firma bu yenilenebilir enerjiler üzerine yatırım yapıyor: Örneğin (Green) Google ve Tesla Motors. Kitapta yer alan bilgiye göre, 2035 yılından itibaren dünya çapında yenilenebilir enerji kullanımı ağırlıklı olacaktır. Ayrıca, üreten tüketicilerin (prosumers) sayısı da giderek artmaktadır.

Öğrencilerin okulda gördüğü derslerin de artırılmış çağ ile birlikte tamamen değişmesi gerekecek. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi eskiden beri okutulan alanların yanı sıra, öğrencilerin yaratıcı düşünme, adaptasyon, hızlı öğrenme ve beceri kazanmaya yönelik teknikler üzerine de deneyim kazanması gerekiyor. Eğitim sistemi bu yeni yetkinliklere adapte edildiği takdirde, istihdam ve yeni iş modellerinin getirdiği değişime ayak uydurmak ve cevap vermek mümkün olacaktır.

İş dünyasında start-upların sayısı her geçen gün artıyor, Y Kuşağı daha esnek olarak çalışabileceği bir iş modelini benimsiyor, birçoğu da işlerini geliştirmek için akıllı cep telefonlarında yer alan uygulamaları yoğun şekilde kullanıyor. Serbest çalışmak ‘gig’ kelimesi ile tanımlanıyor. Ortak çalışma alanlarının (çoworking spaces) sayısı giderek artıyor.

Geleneksel çalışma biçimi ve haftalık belli bir çalışma saatini doldurmak yerine yeni kuşak ‘mikro-kariyer’ sahibi oluyor. Birden fazla alanda kariyer sahibi olanların yanı sıra ne yapmak istediğini bulana kadar iş değiştirenler de (job hopper) giderek normal karşılanıyor hatta böyle olması ‘bekleniyor’.

Kitabın ilerleyen sayfalarında ele alınan konular arasında akıllı kentler, giyilebilir ve yutulabilir teknolojiler ile değişen artırılmış insan, dijital kişisel asistanların günlük hayatın hemen her alanında yer alması, otomobil ve evlerde nelerin değişeceği, ulaşımda yaşanacak değişimler, robotların her alanda yaygınlaşması, bazı alanlarda iş gücü olarak insanın yerini alması, bankacılık, para ve ödeme sistemlerinde yaşanacak değişimler, bu yeni çağda gizlilik ve güven, bilgisayarlarda ve ekranlarda yaşanacak değişimler gibi başlıklar yer alıyor. Kitap, bazı öngörülerle birlikte 2020’li yıllarda örnek temsili günlük yaşamların anlatımı ile son buluyor.


Augmented: Life in the Smart Lane Augmented: Life in the Smart Lane
Augmented (Artırılmış Gerçeklik)
Brett King
2016
414 sayfa
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# yapay zeka
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/augmented.html
60 -

« Jony Ive | Leander Kahney (Kitap)
How To Find Fulfilling Work | Roman Krznaric (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım