101 Things to Learn in Art School | Kit White (Kitap)

Sanat herkese ait bir fikirdir ve her kültürde bulunur. Duygusal, estetik veya psikolojik sorunların anlaşılmasında rol oynar. Geleneksel olarak sanatçılar çıraklık ile başlar ve ustalık aşamasına uzun yıllar sonunda geçerlerdi. Çağdaş sanat okullarının açılması ile birlikte sanat gündelik yaşamın bir parçası haline geldi, bu durum da sanattın yapılış, algılanış ve çözümlenme aşamalarını başkalaştırdı.

Bir nesnenin vaya imgenin yaratım süreçlerini bilmek, onun yarattığı etkiyi yorumlamayı ve kavramayı kolaylaştırır. Taklit tam da bu nedenle sanat eğitiminde yer alır.

Sanat, yansıttıkları ile ortak bir duygu oluşturmak için çabalar. Sanat Okulunda Öğrenilecek 101 Şey, Kit White’ın bu ortak duygu oluşumuna yönelik derlediği 101 farklı unsuru aktarıyor.

1
Sanat her şey olabilir; doğrudan bir deneyimi ortak bir duygu oluşumu için yansıtır.
2
Çizim yapmayı öğrenmek demek görmeyi öğrenmek demektir, adeta gözlerimizle düşünmektir.
3
Sanat dünyadan ayrı değildir.
4
Sanat, kavramsal, deneysel, duygusal veya biçimsel işlemler sonucunda ortaya çıkan imgelerin birikerek bütünü oluşturulması ile ortaya çıkar.
9
Sanat bir anlatım biçimidir. Anlatım yöntemi biçimi, ne anlatıldığı ise içeriği oluşturur. Biçim, içeriğe uygun olarak şekillenmelidir.
12
Algılamak karşılıklı bir eylemdir. Görme eylemi sırasında izleyiciler, önlerine konan görsel uyarıcıya kendi bilinçli ve bilinçdışı tepkileri uyarınca karşılık verirler. Her bir işaret, kendi biçimini bulur ve anlam kazanır. Görüntüyü kontrol edebilirsiniz ama ona verilen tepkiyi kontrol edemezsiniz.
14
Her görüntü bir soyutlamadır. Görüntüler, asla görüntüledikleri şey değildir; geçmişte kalan bir şeyin kavramsal veya mekanik bir yeniden üretimidir. Metafor simgesel dilin aracıdır ve bir sanat dilidir.
20
Görüşünüz durulaştıkça sanatınız da durulaşır. Eğer önünüzde duranı göremezseniz, onu betimleyemezsiniz. Gözlem yaparken önyargılardan ve geçerli anlayışlardan sıyrılarak bakmaya kendinizi alıştırın.
21
Çoğu şeyi dolaylı olarak deneyimleriz.
24
Her sanat politiktir. Her sanat, yapılan seçimlerin bir yansımasıdır; sunulanlar kadar sunulmayanları da yansıtır. Yapıtınızın anlattığı dünya sizin bir yaratıcı olarak kurduğunuz dünyadır.
25
Üslup bir yaratıcının söylenmesi gerekeni olabilecek en uygun biçimde söylenmesinden çıkar.
27
Figür zemin ilişkisi en temel kompozisyon aracıdır.
29
Sanat, yaparak keşfetme sürecidir. Bir dünyayı keşfetmek yaratmaktan daha kolaydır.
30
İyi bir çalışma, hızlı bir göz atmadan veya uzun bir bakıştan sonra göze her zaman hoş görünendir.
32
Bağlam anlamı belirler.
36
Tasarım, ilk adımdır. Başarı için mekanik düzenlemenin ötesine geçilmelidir.
42
Sınırları değiştirmek yeni bir tanım yapmaktır.
43
Simulakrum, temsilin temsil edilenin önüne geçmesidir. Görüntü ile deneyimlediğimiz şeyler arasında kopukluk vardır.
44
İnsan beyni, alışık olduğunu arar.
45
Sezgi, bilinçaltından beslenir.
47
Sanatın simgesel dili sürekli evrilmek zorundadır.
50
Biçimcilik bir sanat yapıtını görsel dil bileşenlerine dayanarak değerlendirmektir. Bu öğeler, biçim, çizgi, renk ve kompozisyondur.

Renk Teorisi

51
Ana renkler
  • kırmızı
  • mavi
  • sarı

Ara renkler

  • mor = mavi + kırmızı
  • yeşil = mavi + sarı
  • turuncu = kırmızı + sarı

Üçüncü derece renkler

  • diğer tüm renkler
52
Her rengin tamamlayıcı denilen bir karşıtı vardır.
Tamamlayıcı renkler renk çemberinde karşıt uçlarda yer alır. Kompozisyon içinde bir rengin renk yoğunluğunu artırmak için yanına tamamlayıcı renk eklemek gerekir.
  • kırmızı ↔ yeşil
  • turuncu ↔ mavi
  • sarı ↔ mor
53
Heykel, gücünü fiziksel varlığından alır, hiçbir zaman kendi gerçekliğini gerekçelendirmek zorunda değildir.
54
Tüm görsel anlatım araçlarında zaman temel bir öğedir.
55
Bir imge ne kadar karmaşık olursa, idraki de o kadar yavaş olur.
58
Fotoğraf, kompozisyon duygumuzu sonsuza dek değiştirmiştir. Figür ve nesnelerin bazı ressamlar tarafından çerçevenin dışına taşırılması, konunun bazı kısımlarının görüntünün dışında kaldığını ima eder.
61
Bugün kurgu belgeselden, gösteri haberden, söylenti doğrudan deneyimden ayırt edilemez hale gelmiştir.
67
Renk değeri bir rengin koyuluğunu veya doygunluğunu gösterir.
68
Aynı doygunluk ve kalınlıktaki çizgiler, benzer tondaki renkler ya da birbiriyle uyumlu dokular genellikle uzamda aynı görme alanını işgal ederek düzlük hissi uyandırır.
69
Renk duygusuz değildir.
70
Renk ışıktır.
71
Işık ortamı ve işi etkiler.
72
Deneyim nesne yerine geçer.
81
Sanat, hem akılla hem de duygularla kavranır.
84
Her görsel anlatım aracı bir içerik aktarım sistemidir.
86
Sanat, özneldir. Nesnellik genellikle bir yanılsamadan ibarettir.
89
Gereksiz alanları eleyin.
91
Ölçek her yapıtın önemli bir bileşenidir.
95
Mercek, uzaklaştıran bir araçtır.
98
Anlam, zihinsel etkileşimle doğar.
100
Sanat bir kültürün kendi kendisine anlatma aracıdır.

101 Things to Learn in Art School 101 Things to Learn in Art School
Sanat Okulunda Öğrenilecek 101 Şey
Kit White
2013
224 sayfa
eng
goodreads  external link
# sanat
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/101-things-to-learn-in-art-school.html
299 -

« Yazmak Üzerine Notlar | Jules Renard (Kitap)
My Body | Emily Ratajkowski (Kitap) »




2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım