Here Comes Everybody | Clay Shirky (Kitap)

Kitap, internet üzerinde aynı platformu kullanarak bir araya gelen grupların yaptırım gücünü ve yapabildiklerini yakın zamanda yaşanmış olaylar üzerinden örnekler vererek anlatıyor.

Kitap, Mayıs 2006’da Ivanna isimli bir kadının bir New York taksisinde cep telefonunu unutmasını, unuttuğu bu telefonun Sasha isimli bir başka kadının eline geçmesini ve ardından yaşananları anlatarak başlıyor. Ivanna, telefonun kendisine ait olduğunu belirttiği halde Sasha telefonu kendisine teslim etmeyince basına gelenleri arkadaşı Evan’ın EvanWasHere.com isimli web sitesinde StolenSidekick isimli kısımda yayınlar; internette İvanna’nın başına gelenleri kınayan ve Sasha’nın telefonu teslim etmesini isteyen kalabalık bir kitlenin yardımları sonucunda Ivanna telefonuna kavuşur. Yaşanan bu olaylar yazara göre, doğru araçları kullanan grup eylemlerinin gücünün tartışılmaz olduğudur. İnternetin yaygın hale gelmesi, klasik medya araçlarından farklı olarak beraberinde “hız”ı getirmiştir, aynı zamanda yaşanan olaylar yerelden küresele doğru kolaylıkla yayılır hale gelmiştir.

İletişim şekli değiştiğinde, toplum değişir. (sayfa 20)

Microsoft gibi kurumlar ödedikleri maaş karşılığında çalışanların emeklerini alır ve onları belli bir amaç doğrultusunda bir arada tutar. Faaliyetlerin yönetimi ve denetimi ile ilgili birtakım maliyetlere katlanır. Her kurum kendi içinde bir çelişki barındırır. Kurumun kendisi, grup çalışmasından yararlanmak için vardır ancak bu çalışmanın ortaya çıkarılması için de oluşan maliyetlere katlanmak zorundadır. Bu duruma kurumsal ikilem adı verilir.

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte grupların kendiliğinden biraraya gelmeleri oldukça kolay hale geldi, bireylerin grup çalışmasına bireysel katkı yapabilecekleri birtakım araçlar ortaya çıktı, formel bir yönetim olmadan da bu gruplar belli hedeflere ulaşılabileceğini ve yaptırım güçleri olduğunu kanıtladılar. Bu anlamda kurumsal ikilem de ortadan kalkmış oldu.

Bir firma, ancak çalışanlarının çabalarını yönetmenin maliyetleri, yönetimden sağlanacak olası kazançtan daha düşükse başarılıdır. (sayfa 32)

Fotoğraf paylaşım sitesi Flickr üzerinde üye olan kişilerin aynı etiketi kullanılarak yüklemiş oldukları fotoğraflar sayesinde 2005 yılında Londra Metrosuna yapılan bombalı saldırıların resimleri olaydan hemen sonra internette paylaşıldı, üstelik bu kişiler bu resimleri cep telefonlarının kameraları ile çekmişlerdi.

Flickr gibi araçların temel kabiliyetleri, grup faaliyetinin eski düzenini tersine çevirerek, ‘toplan, sonra paylaş’ı ‘paylaş, sonra toplan’a dönüştürdü. (sayfa 36)

Öyle bir nokta gelir ki, bir kurum artık daha fazla büyüyemez, ancak yine de faaliyetine devam eder, çünkü işi yönetme maliyeti elde edilen kar marjini yok eder, bu nokta Coase tavanıdır, yani standart kurumsal kalıpların doğru çalışmadığı noktadır. (Ronald Coase 1937, ‘The Nature Of The Firm’)

Sosyal araçlar sayesinde gruplar yönetimin kimde olduğu belirgin hale gelmeksizin ve kar elde etme amacı gütmeyen esnek yapılı bir hale gelmişlerdir.

Yeni sosyal araçların imkan tanıdığı esas avantaj, çok kolay şekilde grup oluşturmadır. (sayfa 51)

Kitapta, Wikipedia’nın hikayesi, herkesin bir blog kurarak aslında gazeteci olabileceği, bu anlamda gazeteci olmanın anlamının değiştiği, suç unsuru taşımadığı için önlenemeyen flash mob eylemlerinin ortaya çıkma hikayesi, 6 adımda herkesin birbirine ulaşabilmesi (6 degrees of seperation), neden kaç kişiyi değil de kaç çeşit kişiyi tanımanın daha önemli olduğu, Meetup grupları ve nasıl biraraya geldikleri, sosyal medyanın etkili kullanımın vaat, araç ve pazarlığa bağlı olması ilgi çekici diğer başlıklar olarak yer almaktadır.


Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations
Herkes Örgüt - İnternet Gruplarının Gücü
Clay Shirky
2010
282 sayfa
goodreads  external link
# dijital kültür
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/here-comes-everybody.html
30 -

« The Black Swan | Nassim Nicholas Taleb (Kitap)
Why We Buy | Paco Underhill (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım