...

The Second Machine Age | Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee (Kitap)

The Second Machine Age, teknolojideki gelişmelerin ekonomik ve sosyal sonuçlarını inceliyor. Kitapta ilk ele alınan gelişme, 18.yüzyılın ikinci yarısında buhar makinesinin bulunması ile başlayan Sanayi ya da Endüstri Devrimi. Yazarlar, Erik Brynjolfsson ve Andrew McAfee, bugün içinde bulunduğumuz çağda yaşanan dijital devrime “İkinci Makine Çağı” ismini veriyorlar. Dijital devrim, onlara göre, pek çok artı ile gelse de aynı zamanda pek çok yeni problemi de beraberinde getiriyor.

İkinci makine çağının beraberinde getirdiği üstel büyüme, dijitalleşme ve parçaların yeniden birleştirilmesi iki önemli gelişmeye yol açmıştır: Birinci gelişme, yapay zekaların ortaya çıkmasıdır. İkinci gelişme ise, kurulan ortak bir dijital ağ ile dünyadaki insanların büyük bölümünün birbirlerine bağlanmış olmasıdır. (Sayfa 108)

Halen yaşanan dijital, birleştirici ve katlanarak ilerleyen bir seyir izlemekte olan gelişim sürecinin ilk büyük ekonomik sonucu ‘bolluk’tur. İkinci sonuç ise, ‘uçurum’ yani insanlar arasında gelir, zenginlik ve diğer önemli konularda gitgide büyüyen farktır. (Sayfa 151)

Kitap geleceği anlamak ve bugünkü teknolojik gelişmelerin nasıl kaydedildiğini ve olası etkilerini anlamak açısından oldukça önemli bir kaynak. Şu anda yaşanan teknolojik gelişmelerden bahsettiği gibi bu gelişmelerin nasıl mümkün olduğuna da değiniyor. Yeterli detay seviyesi ve örneklendirme ile gerekli tartışmayı yapabilen aynı zamanda da rahatça okunabilen bir kitap.

Yazarlar, aynı zamanda değişen veya değişmekte olan dengeleri de tartışıyor. İkinci makine çağı, hiç kuşkusuz ki, bazı alanlarda bolluk getiriyor, üretkenliğin artmasını sağlıyor. Ancak, otomizasyonun belki de hayal edemeyeceğimiz kadar genişlemesi ise, bazı meslek gruplarında ya da yerleşim yerlerindeki dağılmayı da beraberinde getiriyor.


The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies
The Second Machine Age – Akıllı Teknolojiler Devrinde Çalışma, İlerleme ve Refah
Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee
2015
336 sayfa
goodreads
# teknoloji

05.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz