Leading Digital | George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee (Kitap)

Leading Digital, teknolojinin hızla ilerlediğini ve hem çalışma yaşamı hem de günlük yaşamı değiştirdiğini vurgulayarak başlıyor. Bugün kısa zamanda halledilebilen pek çok işin birkaç on yıl öncesi için gerçekleşmesi neredeyse imkansız olduğu rahatlıkla söylenebilir. Big Data (büyük veri), Web 2.0 gibi kavramlar ile birlikte yeni iş alanları çoktan açıldı. Daha öncesinde bu denli köklü bir değişim Sanayi Devrimi ile yaşanmıştı, insanlık tarihinin yönü değişmişti. Bugün de insan hayatında pek çok şeyi değiştirmiş olan dijital teknolojiler sayesinde gelecek çok farklı olacak.

Dijital gelişmelere hızla uyum sağlayabilen pek çok firma olduğu gibi, yaşanan gelişmeler karşısında kararsız kalarak geri de kalan da pek çok firma var. Kitapta hem dijital hem de liderlik yeterlilikleri bakımından yetkinleşen şirketler Dijital Ustaları olarak adlandırılıyor. (sayfa 10) Kitap için gerçekleştirilen araştırma çerçevesinde, teknolojiyi geçim aracı olarak kullanmayan ekonominin yüzde 90 küsürlük bölümünde teknolojinin nasıl benimsendiği ve uygulandığı inceleniyor.

Kitap 3 ana kısımdan oluşuyor. Birinci kısım dijital yeterliliği inceleyerek, dijital ustalığın ne olduğu ve yöneticilerin firmalarının faaliyet biçimini dönüştürmek için giriştiği yatırım ve girişimlere odaklanıyor. Bu çerçevede, müşteri ilişkileri, operasyon süreçleri ve yeni iş modelleri ele alınıyor. İkinci kısım, liderlik yeterlilikleri üzerine yazılmış, yöneticilerin değişimi yönlendirme yolları inceleniyor. Dönüştürücü dijital vizyon, çalışanların katılımı, dijital yönetişim incelenen konular arasında. Üçüncü kısımda ise liderlerin dijital dönüşüm senaryosu aracı yer alıyor. Bu bölüm yönetsel bir rehber niteliğinde. Çerçeve çizmek, yatırımları odaklamak, dönüşümü gerçekleştirmek için katılımı sağlamak, değişimi sürdürülebilir kılmak bu kısımda ele alınan başlıklar arasında.


Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation
Leading Digital - Dönüşüm İçin Teknolojiyi Kullanmak
George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee
2015
340 sayfa
goodreads  external link
# yönetim
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/leading-digital.html
79 -

« Abundance | Peter H. Diamandis, Steven Kotler (Kitap)
23 Things They Don't Tell You About Capitalism | Ha-Joon Chang (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım