...

23 Things They Don't Tell You About Capitalism | Ha-Joon Chang (Kitap)

Eğer kendi başlarına bırakılırsa piyasaların en iyi sonuçlar üreteceği anlayışına dayanan serbest piyasa ekonomisi 1980’lerden beri dünyada giderek yaygınlaştı. Pek çok ülke, son otuz yılda serbest piyasa politikalarına geçerek kamu sanayiini ve finans kuruluşlarını özelleştirdi; finans ve sanayi üzerindeki devlet kontrollerini kaldırdı; uluslararası ticaret ve yatırım serbestleştirildi; gelir vergisi ve sosyal yardım ödenekleri kesintiye uğradı. Ancak etkileri uzun süre devam eden 2008 küresel ekonomik krizi Büyük Buhran (The Great Depression)’dan bu yana tarihteki en büyük ikinci ekonomik kriz olma özelliğini koruyor.

Kitabın yazarı Ha-Joon Chang, “Kapitalizm Hakkında Bize Söylenmeyen 23 Şey” başlıklı kitabında dünya ekonomisinin işleyişine dair doğru bilinen yanlışların neden “yanlış” olduğunu anlaşılır bir dille açıklıyor. Kitabı okumak için herhangi bir ekonomi - iktisat bilgisine ihtiyaç yok, sadece dünya ekonomisini biraz takip etmiş olmak yeterli.

Yazar, önsözde kitapla ilgili olarak şu açıklamaya yer veriyor:

Bu kitapta size kapitalizm hakkında serbest piyasacıların (neo-liberal ekonomistler) söylemeyeceği bazı önemli gerçekleri anlatmayı amaçlıyorum. Bu kitap anti-kapitalist bir manifesto değil. Serbest piyasa ideolojisini eleştirmek kapitalizm karşıtı olmakla bir değildir. Sorunlarına ve sınırlarına rağmen, kapitalizmin halen insanlığın yaratmış olduğu en iyi ekonomik sistem olduğuna inanıyorum. Benim eleştirdiğim, kapitalizmin son otuz yıldır dünyaya egemen olan şekli: serbest piyasa kapitalizmi. Son otuz yıla baktığımızda görüyoruz ki, kapitalizm sadece veya en iyi şekilde böyle yürütülmez. Bu kitapta kapitalizmi iyileştirmek için yapılabilecekler ve yapılması gerekenler anlatılıyor.

Kitap, başlıkta da yer aldığı gibi, toplam 23 bölümden oluşuyor. Her bölümün başında, bölüm başlığı hakkında “söylenenler” ve “söylenmeyenler” aktarılıyor ve konu bölüm boyunca farklı başlıklar altında inceleniyor. Kitabın içinde yer alan bölümler şöyle:

Serbest piyasa diye bir şey yoktur
Şirketler sahiplerinin çıkarlarına göre yönetilmemelidir
Zengin ülkelerde çoğu kişi gerekenden fazla maaş alıyor
Çamaşır makinesi dünyayı internetten daha çok değiştirdi
İnsanlar hakkında en kötüsünü düşünürsek, başımıza en kötüsü gelir
Daha büyük makroekonomik istikrar, dünya ekonomisinin istikrarını arttırmadı
Serbest piyasa politikaları fakir ülkeleri nadiren zenginleştirir
Sermayenin milliyeti olur
Sanayi sonrası çağda yaşamıyoruz
ABD dünyadaki en yüksek yaşam standartlarına sahip ülke değil
Azgelişmişlik Afrika’nın kaderi değil
Hükümetler kazananları belirleyebilir
Zenginleri daha da zenginleştirmek hepimizi zenginleştirmez
ABD’de yöneticilerin maaşları gereğinden yüksektir
Fakir ülkelerdeki insanlar zengin ülkelerdeki insanlardan daha girişimci
Piyasayı kendi haline bırakacak kadar akıllı değiliz
Daha fazla eğitim bir ülkeyi daha da zenginleştirmez
General Motors için iyi olan bir şeyin mutlaka ABD için de iyi olacağı söylenemez
Komünizm yıkıldı ama planlı ekonomi ayakta
Fırsat eşitliği adil olmayabilir
Büyük hükümetler insanları değişikliğe daha açık hale getiriyor
Finansal piyasaların daha çok değil, daha az verimli olması lazım
İyi ekonomi politikaları iyi ekonomistler gerektirmez
Kitabın başında, ‘kitabı okumanın yedi yolu’ başlığı ile kısa bir rehbere de yer veriliyor. Bu kısımda aşağıdaki okuyucular için okunması gereken bölümler öneriliyor:
Kapitalizmin ne olduğundan bile emin olmayanlar için
Politikanın zaman kaybı olduğunu düşünenler için
Sürekli gelir artışı ve teknolojik ilerlemeye rağmen, hayatın neden daha iyiye gitmediğini merak edenler için
Bazı insanların daha yetenekli, iyi eğitimli ve girişimci oldukları için diğerlerine göre daha zengin olduklarını düşünenler için
Fakir ülkelerin neden fakir olduklarını ve nasıl zenginleşebileceklerini öğrenmek isteyenler için
Dünyanın adil bir yer olmadığını, ancak bu konuda da yapılacak pek fazla şey olmadığını düşünenler için


23 Things They Don't Tell You About Capitalism 23 Things They Don't Tell You About Capitalism
Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey
Ha-Joon Chang
2015
344 sayfa
goodreads
# ekonomi

51.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz