The Seven Spiritual Laws of Success | Deepak Chopra (Kitap)

Başarının Yedi Spiritüel Yasası, doğanın işleyişi ile paralel ilerleyen bir bolluk bilincine yönelik bir öğretinin temelini açıklıyor. Yasa, burada soyut kavramların somuda dönüştürülmesini temsil ediyor, bir anlamda bu süreçte hayaller hayata geçiyor.

Yedi Spiritüel Yasa, doğanın zekasında buluşur. Bu yasalar, yaşamı anlamlı kılar.

1. Saf Gizil Güç Yasası

Tüm varoluşun kaynağı, gerçeğe dönüşmenin yollarını arayan saf bilinç ve saf gizil güçtür.

İnsan, öz itibariyle saf bilinçten oluşur. Saf bilinç, saf gizil güçtür, bu da ruhun özüdür, tüm olasılıkların, sınırsız potansiyelin ve sonsuz yaratıcılığın temelidir. Bilincin diğer öğeleri, saf bilgi, sonsuz sessizlik, kusursuz denge, yenilmezlik, sadelik ve mutluluktur. Saf gizil güç, benliktir, gerçek doğamızdır.

Benliğin gücü deneyimlendiğinde korku ortadan kalkar, kontrol etme dürtüsü ortadan kalkar, dış güç veya onay arayışına gerek kalmaz.

Benliğin deneyimlenmesi, içsel referans noktasıdır, kendi ruhumuzun devreye girmesidir. Bunun tersi ise, dış referanstır. Dış referans, sahte güç ve egoya dayanır, benliğin dışındaki nesnelliklerden yani durumlar, olaylar ve insanlar ve şeylerden etkilenir.

Bu yasayı uygulamak için sessizlik pratiği (varolmaya zaman ayırmak), düzenli meditasyon yapmak ve yargılardan kurtulmak gerekir.

2. Verme Yasası

Almak ve vermek, evrendeki enerji akışının farklı yönleridir.

Hiçbir şey sabit değildir. Bedenimiz ve zihnimiz, evren ve kozmosla dinamik bir alışveriş halindedir. Bolluk ve bereketin hayatımızda mevcut olabilmesi için almak ve vermek eşzamanlı ilerlemelidir. Enerjinin bereketli olması için bu süreçte gönüllü olmak gerekir. İstediğiniz şeye ulaşmak için, başkalarının istedikleri şeylere ulaşmasına yardım etmeniz gerekir. Düşüncenin dönüştürme gücü vardır.

3. ‘Karma’ veya Sebep Sonuç Yasası

Her eylemimiz sonunda aynı şekilde bize geri dönen bir enerji alanı yaratır. Karma, bilinçli seçimler yapmamız gerektiğine işaret eder. Şu anda hayatımızda olan her şey geçmişte yaptığımız seçimlerin sonucudur.

Sonsuz seçenekler içeren sonsuz olanaklar alanında yaşıyoruz. Buna rağmen, insanların ve olayların yarattığı tetiklenmeler sonucunda, yaşamımızı adeta şartlı refleksler belirler olmuştur. (Pavlov’un deneyi örneği gibi) Çevremizdeki uyaranlar tekrar eden tepkiler oluşturmaktadır.

Yapacağımız seçimler için şu iki soruya başvurabiliriz:

  • Bu seçimimin olası sonuçları nedir?
  • Bu seçim, bana ve etrafımdakilere mutluluk getirecek mi?

4. En Az Çaba Yasası

En Az Çaba Yasası, en alt seviyede eylem ile sıfır direnç prensibidir. Doğayla uyum içinde gerçek benliğimizin bilincinde olduğumuzda, bu yasa aktif hale gelir. Üç bileşeni vardır:

  • Kabullenmek - durumu olduğu gibi kabul edebilmek sorunluluk almaya hazırlar.
  • Sorumluluk - her sorun kendi içinde bir fırsat taşır, yaşananı kabul edip daha iyiye dönüştürünce, oluşan bu yeni durum gerçekliğimiz olur.
  • Savunmasızlık - savunma moduna geçip suçlamalar yöneltmek yerine anı kabullenip teslim olmaktır.

Herhangi bir fikre sabitlenip kalmadan kendimizi farklı bakış açılarına açarak, hayallerimizin ve arzularımızın doğa ile aynı akışta olmasına imkan tanımış oluruz.

5. Niyet ve Arzu Yasası

Niyet ve arzu, saf gizil güç alanına dahil olduğunda sonsuz bir planlama gücüne erişir. Niyet ve arzu yasasına göre, enerji ve bilgi, doğada her yerde mevcuttur. Tüm evren, özünde enerji ve bilginin hareketidir.

Kendi kuantum mekanik bedenimizin enerji ve bilgi içeriğini bilinçli olarak değiştirdiğimizde, bedenimizin uzantısında yani çevremizde de değişimler oluşturmamız mümkün olur. Bilinçli değişim, dikkat ve niyete dayanır. Dikkat enerjiyi harekete geçirir, niyet dönüştürür. Arzu, sonuç odaklı dikkattir. Niyet, sonuca odaklanmamış arzudur. Arzunun temelindeki güç niyettir, arzu tek başına yeterli değildir. Niyetimiz geleceğe ilişkindir, dikkatimiz ise bulunduğumuz andadır. Niyet, doğru şekilde oluşturulduğunda madde, enerji, ve zaman için katalizör işlevi görür.

Geçmiş bellektir, gelecek beklentidir, şimdi farkındalıktır. Zaman düşüncenin bir hareketidir.

6. Bağımlı Olmama/Soyutlama Yasası

Soyutlama yasası, fiziksel evrende herhangi bir şeyi elde etmeniz için kendinizi ondan soyutlamanız, ona olan bağımlılığınızdan kurtulmanız gerektiğini ifade eder. Bu soyutlama, niyet ya da arzudan vazgeçmek değildir; sonuca olan bağımlılıktan kurtulmak bir anlamda kontrol etmeye çalışmaktan uzaklaşmaktır. Bu durum, oldukça güçlü bir etki yaratır. Bağımlılık kavramında, korku ve güvensizlik vardır. Güvence arayışının temelinde bilinene duyulan bağımlılık vardır, bu bir tür illüzyondur. Belirsizliği deneyimlemek en doğru olandır, çünkü hem yakın hem de uzak geleceği anbean planlamak aslında diğer tüm değerli olasılıklara sırt çevirmektir.

Zenginlik, bolluk ya da fiziksel dünyadaki her şeyin kaynağı benliktir. Benlik, bilinçtir ve bu bilinç ihtiyaçların nasıl giderileceğine hakimdir. Bunun haricindeki her şey, birer semboldür. Semboller, geçicidir. Bağımlılık, yoksunluk bilincinden kaynaklanır, her zaman sembollere tabidir.

Gerçek zenginlik bilinci, istediğimiz herhangi bir şeyi, istediğimiz zamanda en az çebayla elde etmektir. Şanslı olmak ise, doğru fırsatlar ortaya çıktığında onları doğru şekilde değerlendirmeyi bilmek demektir.

7. ‘Darma’ veya Yaşamın Amacı Yasası

Herkesin bir yaşam amacı vardır. Darma yassı, bir amaca hizmet etmek için fiziksel bir bedene sahip olduğumuzu söyler.Hepimizin eşsiz bir yeteneği ve bunu eşsiz bir şekilde ifade etme tarzı vardır. İhtiyaçlarımızı gidermek için yeteneklerimizi kullandığımızda, zenginlik ve bolluk yaratabiliriz.

Darma yasasının üç bileşeni vardır:

  • Her birimiz, kendi gerçek benliğimizi keşfetmeye, çalışıyoruz. Fiziksel bir forma sahibiz ancak özünde spiritüel varlıklarız.
  • Eşsiz yeteneklerimizi keşfedip ortaya koymak için çalışıyoruz.
  • İnsanlığa ve diğer insanlara yardım etmek için “nasıl yardımcı olabilirim?” sorusunu soruyoruz. Çıkar beklemeksizin elimizden geleni yapmayı seçiyoruz.

The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams
Başarının 7 Spiritüel Yasası - Hayallerinizi gerçekleştirmeniz İçin pratik bir rehber
Deepak Chopra
2021
128 sayfa
eng
goodreads  external link
# mindfulness
★ ★ ★ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-seven-spiritual-laws-of-success.html
297 -

« Feng Shui: Arranging Your Home to Change Your Life | Kirsten M. Lagatree (Kitap)
Yazmak Üzerine Notlar | Jules Renard (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım