Hackers & Painters | Paul Graham (Kitap)

Bilgisayar bilimi alanında doktora yaptıktan sonra resim eğitimi alan Paul Graham’in yazdığı Hackers & Painters, hayatın içinden pek çok konuyu bir yazılımcının gözünden yorumluyor, aynı zamanda kurucularından olduğu Viaweb isimli firmanın Yahoo tarafından satınalınmasını da anlatıyor, girişimcilik ve startuplar için ipuçları paylaşıyor.

Viaweb, 1995 yılında üç ortak tarafından kurulmuş online satış ve ticareti mümkün hale getiren altyapıyı oluşturan bir online mağaza geliştirme yazılımı (online store builder) firma iken, 1998 yılında 49$ milyon değer biçilerek Yahoo tarafından satın alınmış ve sonrasında ‘Yahoo Store’ ismini almıştır. (Yahoo Aabaco Small Businesses)

Kitabın ilk bölümü ‘Çalışkan öğrenciler neden popüler değildir?’ sorusunu cevaplıyor. Öncesine ve sonrasına kıyasla hayatın daha çok popülerliğin etkisi altında devam ettiği 11-17 yaş arasındaki gençlerin - özellikle ABD ve benzeri ülkelerde - zeki öğrenciler ve popüler öğrenciler olarak okul ortamında birbirlerinden nasıl ayrıştıklarını ve yaşadıklarını anlatıyor.

İkinci bölüm ‘Bilgisayar Programcıları ve Ressamlar’ olarak adlandırılmış ve aslında bilgisayar programcıları ile ressamların ortaya koydukları çalışmaların birbirlerine ne kadar paralel olduğunu anlatıyor.

Aslında programcılık, işlemin sadece nasıl yapılacağına karar vermekten öte bir iştir. Programcı elinden geleni yaparak, o işi yaratır; bunu yapmanın en iyi yolu da, onu uygulayıp görmektir. (sayfa 22)

Büyük şirketler, diğer büyük şirketlerden daha az başarısız olarak kazanırlar. (sayfa 28)

Pek çok firmanın programcılık anlayışı, yazılım tasarlamaya değil, varolan yazılımları uygulamaya dayanmaktadır, bu nedenle maalesef programcılar bir anlamda ‘teknisyen’ gibi hareket etmektedirler.

Yazar, ‘hacker’ sözcüğü için de bir açıklama getiriyor:

Popüler başında ‘hacker’, bilgisayarlara izinsiz giren kişi anlamında kullanılır. Programcılar arasındaysa, iyi programcı anlamına gelir. Ancak bu iki anlam, birbiriyle bağlantılıdır. Programcılar için ‘hacker’ sözcüğü, tam olarak ustalığı ifade etmektedir. Bilgisayar istese de istemese de, o bilgisayara kendi istediklerini yaptırabilen kişi ‘hacker’dır. (sayfa 62)

Bir fikri eyleme dönüştürmek akla diğer fikirleri getirir. (sayfa 87)

Yazılımlar, kullanıcıların yapabileceklerini düşündükleri şeyleri yapmalıdır. (sayfa 90)

Abonelik sistemi web tabanlı uygulamaları faturalandırmanın doğal yoludur. (sayfa 93)
Bir şeyi satın almak zorsa, insanlar fikirlerini değiştirip, satın alma kararlarını yeniden gözden geçirirler. (sayfa 94)

Web tabanlı uygulamalar, büyük şirketler için de genellikle en iyi seçimdir. En iyi İntranet, İnternet’tir. Bir şirket, gerçek web tabanlı uygulamalar kullanırsa, yazılım da daha iyi çalışacak, sunucular daha iyi yönetilecek, çalışanlar sisteme her yerden erişim sağlayabilecektir. (sayfa 95)

Web tabanlı uygulamaları kullanan büyük bir şirket, bu uygulamaları kullandığı ölçüde IT işini dışarıdan alıyor demektir. Kulağa ürkütücü gelse de, bu yöntem aslında iyi bir fikirdir. Şirketler, bu yöntemle kurum içi sistem yöneticilerinden elde edebilecekleri hizmetten daha iyisini elde ederler. (sayfa 96)

Yazılımlar, yazılımlar hakkında pek bir şey bilmeyen tasarımcılar tarafından değil, tasarımdan anlayan programcılar tarafından tasarlanmalıdır. (sayfa 110)

Zengin olmayı nasıl başarabilirsiniz? Bunun en iyi yolu, yeni bir şirket kurmak ya da yeni kurulmuş bir şirkete katılmaktır. (sayfa 112)

İş, kişinin bir gruba dahil olmasını sağlar ve onun kimliğinin bir parçası haline gelir. (sayfa 122)

Çoğu şirket, servet yaratarak para kazanır. Çalışanların katkısı dolaylı olabilir. (sayfa 123)

Şirket demek, halkın istediklerini yapmak amacıyla bir arada çalışan bir grup birey demektir. (sayfa 123 -124)

Bir programcı, bilgisayarın karşısına oturup servet edinebilir. İyi bir yazılım değerli bir parçadır. (sayfa 120)

Servet para değil, sahip olunmak istenen şeylerdir. Para, serveti taşınabilir hale getirmek için kullanılan bir araçtır. Para, uzmanlaşmanın yan etkilerinden biridir. (sayfa 117)

Büyük şirketleri etkileyen en büyük sorunlardan biri, bir çalışanın yaptığı ise değer biçmenin zorluğudur. (sayfa 124)

İyi tasarım, sadedir. Bunu matematikten ressamlığa kadar her alanda duyarsınız. (sayfa 174)

Sade olmaya mecbur kaldığınızda, gerçek sorunla yüzleşmeye de mecbur kalırsınız. (sayfa 175)

İyi tasarım, ebedidir (sayfa 175),
Doğru sorunu çözer (sayfa 175),
Yoruma açıktır (sayfa 176),
Eğlendiricidir (sayfa 177),
Zordur (sayfa 177),
Basit görünür (sayfa 178),
Simetriden yararlanır (sayfa 179),
Doğaya benzer (sayfa 180),
Yeniden tasarımdır (sayfa 181),
Kopya edilebilir (sayfa 182),
Genellikle gariptir (sayfa 183),
Grupların içinde ortaya çıkar (sayfa 184),
Genellikle cesurdur (sayfa 185).

Büyük bir şirket, diğer bütün büyük şirketlerin yaptıklarını yapabilir. Ancak, yeni kurulmuş bir şirket, diğer bütün yeni kurulmuş şirketlerin yaptıklarını yapamaz. Sektördeki pek çok insan, hatta yeni kurulmuş şirkettekiler bile bu durumun çok fazla farkında değildir. (sayfa 219)

Bu nedenle, yeni kurulmuş bir şirketi yönetiyorsanız, sıra dışı işler yapmak durumundasınızdır. Yapmazsanız, başınız derde girer. (sayfa 219)

Kitabın sonunda (sayfa 283) kitap boyunca geçen teknik terimlerin açıklamasının bulunduğu bir sözlük yer almaktadır.


Hackers & Painters - Big Ideas From The Computer Age Hackers & Painters - Big Ideas From The Computer Age
Hackers & Painters - Bilgisayar Çağından Büyük Fikirler
Paul Graham
2011
302 sayfa
eng
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# yazılım
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/hackers-and-painters.html
65 -

« The X and Y of Buy | Elizabeth Pace (Kitap)
Branded Beauty | Mark Tungate (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım