Crowdsourcing | Jeff Howe (Kitap)

Kitabın yazarı ve gazeteci Jeff Howe, Crowdsourcing kavramından ilk kez 2006 yılında Wired dergisinde yayınlanan ‘The Rise of Crowdsourcing’ isimli makalesinde bahseder. Bu kavramı kullanırken, outsourcing kavramından esinlenmiştir. Outsourcing kavramının yaygınlaşması ile bazı işlerin Çin veya Hindistan gibi ülkelerde yapılır hale gelmiş olması gibi, crowdsourcing kavramı ile de internetin yaygınlaşması ve iletişimin kolaylaşmasının beraberinde kalabalıkların gücünden yararlanan yeni iş modellerinin ortaya çıkması ifade edilmiştir.

Crowdsourcing, öncelikle katılımcıların herhangi bir maddi kaygı ile hareket etmediği, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve ilgi alanlarına göre internet üzerinde biraraya gelerek ortak bir alanda çalışmaları ve o alanda bir gelişim sağlamak için çaba sarfetmeleri temeline dayanan bir kavram. Bu sayede, kitleler interaktif olarak kendi yaratıcılıklarını kullanma fırsatı yakalıyorlar.

P&G gibi bazı firmalar da, kitlelerin bu gücünden projeler üreterek yararlanmanın yolunu arıyor. Bu projelere katılan kişiler, gündüz normal profesyonel işlerine devam ederken, akşamları ise kendi özel zamanlarında kendi ilgi alanlarına giren bu proje üzerinde çalışıyorlar. Bu yolla geliştirilmiş bazı örnek çözümler kitapta yer alıyor. Özellikle arge departmanlarında çözülemeyen kimi sorunlar bu projeler ile amatörlerin mutfak tezgahlarında geliştirdikleri formüller ile çözüme kavuşmuş. Aslında bu noktada, dışarıdan yeni bir göz olarak soruna bakabilmenin de kesinlikle etkisi var.

Kitapta amatör ruhun internet ile nasıl ön plana çıktığından bahsediliyor. İnternet sayesinde hobisini paylaşan ve sonuçta da gerçekten işine dönüştüren kişilerin öyküleri paylaşılıyor. Paylaşma, haberleşme ve birlikte hareket etme ile birlikte üretim araçlarının demokratikleşmesinin de önü açılıyor, patent kavramının yeri de bazı noktalarda değişiyor.

Bilgi çağında kollektif zeka hiç olmadığı kadar yükselişte. Çünkü artık veri, tek bir kişinin baş edebileceğinden kat ve kat fazla. Kitapta bununla ilgili olarak Sturgeon Yasası’na yer verilmiş. Buna göre, özellikle kullanıcı kaynaklı içeriğin yüzde doksanı tek bir kelime ile berbat oluyor. Diğer yandan, geri kalan yüzde on ise yararlı içeriği temsil ediyor. Bu durum 1:10:89 ya da 1:9:90 kuralı olarak açıklanıyor. Buna göre, bir internet sitesinde, her yüz kişiden biri gerçekten ise yarar bir içerik yaratacak, on kişi o bir kişiyi destekleyecek ve geri kalan seksen dokuz kişi ise yeni içeriği tüketen konumunda kalacak.

Dijital çağ ile birlikte önem kazanan bir başka kavram ise Marc Prensky’nin makalelerinde yer verdiği ‘dijital kabile’ ve ‘dijital göçmen’ kavramları. Kitapta da vurgulandığı gibi, internet çağında doğanlar dijital kabileyi oluştururken, geride kalan herkes internet çağına ayak uydurmaya çalışan dijital göçmen konumunda kalıyor.

Dijital devrimle ilgili pek çok kavramın tartışıldığı Crowdsourcing, bilgi yoğun bir kitap olsa da akıcı şekilde okunabiliyor.


Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business
Crowdsourcing - Kalabalıkların Gücü, Bir İşin Geleceğine Nasıl Şekil Verebilir?
Jeff Howe
2008
246 sayfa
eng
goodreads  external link
# dijital kültür
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/crowdsourcing.html
8 -

« Are You Smart Enough to Work at Google? | William Poundstone (Kitap)
Hello Laziness | Corine Maier (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım