...

The Consuming Instinct | Gad Saad (Kitap)

Son yılların dikkat çekici araştırma konularından biri olan evrimsel psikoloji üzerine yazılmış, oldukça akıcı bir dile sahip bir kitap Tüketim İçgüdüsü. Yazarı Gad Saad, evrimsel psikolojiyi pazarlama ve tüketici davranışları bakımından ele alıyor ve kendi ailevi özellikleri ile kişisel bakış açısını da zaman zaman okuyucuya yansıtarak güncel örnekler paylaşıyor. 

Yazar, kitaba dört temel Darwin’ci dürtüyü temel olarak açıklayarak başlıyor. Bu dürtüler hayatta kalma, üreme, akraba seçimi ve karşılıklılıktır. Bu alt başlıkları kitapta ayrı bölümlerde inceliyor.

Evrim kuramının gücü, eşsiz bireyselliklerimizi tanımlayan kendimize özgü tüketici tercihlerimizden yola çıkarak tüketim içgüdüsünde doğuştan var olan ortak özellikleri betimleyebilme becerisinde yatmaktadır. (sayfa 19) 

Ne kadar evrensel olursa olsun her tür olgu en sonunda mutlaka çevresel bir nedene bağlanır. (sayfa 23) 

Kitabın birinci bölümünde evrim karşıtı dokuz yanlış düşünce de ele alınıyor ve tüketici bağlamında örneklerle bu yanlışların neden “yanlış” oldukları açıklanıyor. Her bölümün son kısmında, o bölümün ana hatlarını okuyucuya gösteren bir sonuç kısmı yer alıyor. 

Tüketim tercihlerinin gelir seviyesine göre farklılaşması, pek çok konuya kadın ve erkeklerin neden farklı tepki gösterdikleri, evrensel güzellik imgesi diye bir şeyin var olup olmadığı, kişilerin neden kendi yakın çevresine daha değerli hediyeler alma eğiliminde olduğu, başarılı ve akılda kalıcı reklam kampanyalarının sırrının ne olduğu, sosyal ağların gündelik yaşama yansıması, umut aşılayan inanç sistemlerinin insanlar üzerindeki etkisi gibi pek çok nokta kitapta işleniyor. 


The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferrari, Pornography, and Gift Giving Reveal About Human Nature The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferrari, Pornography, and Gift Giving Reveal About Human Nature
Tüketim İçgüdüsü - Neden Ferrari, Fast-food, ve Porno Seviyoruz?
Gad Saad
2012
420 sayfa
goodreads
# psikoloji

35.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz