The New Urban Crisis | Richard Florida (Kitap)

Richard Florida, Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor isimli kitabında teknoloji devrimine imza atan olan yaratıcı sınıfın küreselleşme sonucunda yaşayacağı ve çalışacağı bölgeyi seçerken nelere dikkat ettiğini ve kararını neyin şekillendirdiğini anlatır.

Yeni Kentsel Kriz isimli kitabında ise, yazar daha çok ABD’ye yoğunlaşıyor. Bir bölgeye gelen ve yerleşen yetenekli ve iyi maaşlara sahip kişilerin o bölgeyi nasıl değiştirdiğini, kümeleşmenin ortaya çıkışını ve aslında bu durumun yeni kentsel krizleri de beraberinde getirdiğine değiniyor. Yer yer, Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor isimli kitabına da eleştiri getiriyor ve o kitabı yazmasından bugüne kadar olan değişimi de anlatıyor.

Kentsel yaşam uzmanları, kendi içinde iki farklı uçta toplanmışlardır: ‘Kent İyimserleri’ ve ‘Kent Kötümserleri’. Kent İyimserleri, kentlerin giderek zenginleştiğini, daha sağlıklı, güvenli ve temiz hale geldiğini savunuyorlar, ekonomik ve teknolojik ilerlemenin kentlerden çıktığını öne sürüyorlar. Yazar, kendisinin de kısa süre öncesine kadar bu gruba dahil olduğunu belirtiyor. Kent Kötümserleri ise, modern kentlerin süper zenginlerin gösterişçi tüketimlerinin merkezi olduğunu ve bu durumun da kentlerdeki eşitsizliğin ve sınıf ayrımının temel nedeni olduğunu ileri sürmektedirler.

Kitapta Yeni Kentsel Krizin beş temel boyutu şöyle yer alıyor:

İlk boyut, New York, Londra, Hong Kong, Los Angeles ve Paris gibi az sayıdaki süperstar şehrin yanı sıra San Francisco Körfez Bölgesi, Washington DC, Boston, Seattle gibi önde gelen teknoloji ve bilgi merkezleri ile dünyadaki diğer şehirler arasındaki derin ve giderek büyüyen uçurumdur.

İkinci boyut, aynı süperstar şehirleri cilalayan başarı krizidir.

Üçüncü boyut ise, büyüyen eşitsizlik, ayrışma ve adeta her şehirde ve metropoliten alanda gerçekleştiği üzere kazananları ve kaybedenleri aynı şekilde sınıflandırmadır.

Dördüncü boyut, yoksulluk güvensizlik ve suçun tırmandığı, ekonomik ve ırka dayalı ayrışmanın derinleştiği banliyölerde filizlenen krizdir.

Beşinci ve son boyut ise gelişmekte olan dünyadaki kentleşme krizidir.


The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class—and What We Can Do About It The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class—and What We Can Do About It
Yeni Kentsel Kriz - Soylulaştırma, Eşitsizlik ve Seçkinler Şehri İle Gelen
Richard Florida
2018
296 sayfa
goodreads  external link
# şehir planlama
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-new-urban-crisis.html
120 -

« The Everything Store | Brad Stone (Kitap)
What a Wonderful World | Marcus Chown (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım