Work Rules | Laszlo Bock (Kitap)

Google Sırları isimli kitabın yazarı Laszlo Bock, 11 yıla yakın bir süre Google’da People Operations’da yani insan kaynakları departmanında çalışmıştır. Bock, kitabında birçoğu haberlere konu olmuş olan Google HR uygulamalarına değinmiş ve bilinmeyen birtakım yönleri de paylaşmıştır. Kendisi yakın zamanda ‘işi daha iyi yapmayı’ hedefleyen ve yapay zekayı kullanan Humu isimli bir firmanın kurucu ortağı olmuştur.

Yazar, ‘Google’ın Kuralları Neden Sizin İşinize Yarayacak?’ başlıklı giriş kısmında doğru türde bir çevre oluşturabilen liderlerin en yetenekli kişileri mıknatıs gibi çekeceklerinden bahsetmektedir. Fakat, böyle bir ortam yaratabilmek bir hayli zordur. Kitapta Google’ın neyi farklı yaparak bu ortamı sağladığı süreçlerden verilen örneklerle açıklanmaktadır. Yiyeceklerin ücretsiz verilmesi gibi bazı uygulamalar diğer firmalar tarafından sağlanamasa da, aslında kitapta anlatılan pek çok uygulamayı hayata geçirmek için oldukça küçük bütçeler yeterli olacaktır.

Sheffield Üniversitesi tarafından 308 firmada üretkenliğin incelenmesi ile gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, performans ancak firmalar çalışanları yetkili kılacak programlar uyguladıkları - çalışanları güçlendirdikleri -, insanların işlerini yapmak için ihtiyaç duyduklarının dışında öğrenim fırsatlarının verildiği ve ekip çalışmasına olan bağlılığın arttırıldığı zaman veya bunların bir bileşimiyle iyileşip yükselmektedir. (sayfa 24) Google da uygulanan yöntemler de bu 3 ana sonucu esas almaktadır.

Google’ın kurucuları olarak Larry Page ve Sergey Brin, sadece kendilerinin değil tüm Google çalışanlarının kendilerini birer kurucu olarak düşünüp işlerini sahiplenmeleri ve ona göre davranmaları için gerekli ortamı oluşturmayı hedeflemişlerdir. Örneğin, işe alım kararının sadece ilgili yöneticiye bırakılmaması, Google çalışanlarından oluşan bir grubun bu kararı veriyor olması bu uygulamanın bir örneğidir.

Bir firmanın kültürü, her ne kadar görünür ve somut şeyler üzerinden yorumlanmaya açık olsa da, kültürün altındaki değerler ve yapıtaşları çok daha büyük önem taşımaktadır.

Google çalışanları Google’ı tanımlamak için en çok ‘eğlenceli’ sözcüğünü tercih etmektedirler. (sayfa 39) Her yıl, 1 Nisan, yılbaşı gibi çeşitli tarihlerde Google bu yönünü Doodlelar ile kullanıcılarına da yansıtmaktadır. (Google Doodle)

Laszlo Bock, Google kültürünün 3 tamamlayıcı yönü (cornerstone) olduğunu belirtmektedir:

 • Misyon (a mission that matters)
 • Şeffaflık - Bilgi Paylaşımı (transparency)
 • Ses (voice)

Google’ın işe alım felsefesi ise şudur:

‘Anlamlı bir şekilde sadece sizden daha iyi olan insanları işe alın’.

Uygun adayların bulunmasında asla acele edilmemekte ve çalışanların paylaştıkları ve referans oldukları adaylara öncelik verilmektedir. Her yıl ortalama olarak 5.000 çalışanın katıldığı Google 1 milyon ila 3 milyon yıllık başvuru sayısına ulaşmaktadır. (sayfa 79)

Google işe alım mülakatlarında örnek olay ve bilmeceler kullanılmamaktadır. Google, bundan bir süre önce mülakatlarda şunun gibi soruları kullandığı için pek çok habere konu olmuş ve hakkında kitaplar (Google’da Çalışacak Kadar Akıllı Mısınız?) yazılmıştı:

 • Manhattan’da kaç tane benzin istasyonu bulunduğunu tahmin edin.
 • Bir Boeing 747’nin içine kaç tane golf topu sığar?
 • Eğer sizi 5 cent kadar ufaltıp bir blendırın içine koysaydım, oradan nasıl kaçardınız?

Bu soruların adayların bir işte performanslarının nasıl olacağını önceden kestirmekteki paylarının minimum seviyede olduğu anlaşılmıştır. (sayfa 99)

Laszlo Bock, Google mülakatlarında kullanılan değerlendirme teknikleri ile ilgili şunları belirtmektedir:

‘Bizim mülakat sürecimizin amacı, adaylar bir kere ekibe katılınca nasıl performans göstereceklerini öngörmektir. Bu amaca bilimin söylediğini yaparak ulaşıyoruz: Davranışsal ve durumsal yapılandırılmış mülakatları, kognitif yetenek, sorumluluk duygusu ve liderlik değerlendirmesi ile birleştirerek.’

Google’da mülakatçılar qDroid isminde bir iç araç kullanıyorlar (sayfa 104-105):

Bu araçta bir mülakatçı eleme yapmakta olduğu işi seçiyor, test etmek istediği nitelikleri işaretliyor ve kendisine epostayla o iş için performansı öngörmek üzere tasarlanmış olan sorularla birlikte bir mülakat kılavuzu gönderiliyor. Bu, mülakatçıların harika mülakat soruları bulmalarını ve sormalarını kolaylaştırıyor. Mülakatçılar aynı zamanda belgeyi mülakat panelindeki diğer kişilerle paylaşarak adayın bütün açılardan değerlendirilmesi için herkesin işbirliğinde bulunmasını sağlayabiliyor.

En iyi adayları sürekli olarak çekmek için kitapta şu maddelere yer veriliyor:

 • Kalite için çıtayı yükseğe koyun
 • Kendi adaylarınızı bulun
 • Adayları objektif biçimde değerlendirin
 • Adaylara size katılmaları için bir neden verin

Kitap, bir firmada gücün yöneticilerden alınması ve işleri yürüten çalışanlara güvenilmesi gerektiğini örnekler ile açıklıyor. Bunun için;

 • Satatü sembollerinin ortadan kaldırılması,
 • Yöneticilerin kanaatlerine göre değil, verilere dayanarak karar verilmesi,
 • Çalışanların kendi işlerini ve firmayı şekillendirmeleri için fırsat verilmesini öneriyor. (Çalışanların fikirlerini almak ve genel havayı ölçmek için düzenli olarak Googlegeist anketi uygulanıyor)

Kitapta, firmalarda halihazırda uygulanmakta olan performans yönetimi sistemlerinden genel olarak bir memnuniyetsizlik olduğu vurgulanıyor. Adobe, Expedia, Juniper Networks, Kelly services ve Microsoft gibi firmalar performansı puanlamaktan vazgeçmişlerdir. 2013 yılına kadar, üç aylık dönemler halinde performans puanlandırması yapılmaktaydı. Kullanılmakta olan 41 puanlık sistem yerini 2013 yılında 5 puanlık ölçeğe bıraktı.

Kitapta vurgulanan diğer bir noktaya göre, çalışanlardan yöneticilerle ilgili geri bildirim almak üzere düzenli çalışmalar yapılıyor. En iyi fırsatları yaratanlar ise en kötü ve en iyi çalışanlar olmaktadır (normal dağılımda iki üç kuyruk).

Eğitim ve gelişim uygulamaları ile ilgili olarak da şu notlar paylaşılıyor:

 • En iyi çalışanlarınızın diğer çalışanlara ders vermesini sağlayın (iç eğitimci modeli)
 • Sadece insanların davranışlarını değiştirdiğini kanıtlayabileceğiniz kurslara yatırım yapın

Kitabın devamında, ücretlendirme, Google kampüsünde ücretsiz veya düşük ücretli olarak sunulan ürünler / hizmetler, Google’ın insanlarla ilgili olarak yaptığı hatalar, gibi konulara yer veriliyor.


Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead
Google Sırları - Google, Dünyanın En Yaratıcı ve Başarılı Şirketi Olabilmek İçin Neyi Farklı Yapıyor?
Laszlo Bock
2017
432 sayfa
goodreads  external link
# yönetim
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/work-rules.html
85 -

« Trust Me, I'm Lying | Ryan Holiday (Kitap)
What Would Google Do | Jeff Jarvis (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım