Treating Women's Fear of Failure | Esther D. Rothblum, Elle Cole (Kitap)

Korkuları Aşmak, kadınlardaki başarısızlık korkusunu ele alan 7 farklı makaleden oluşuyor.

Kadın ve Yetkilendirme - Brenda Major

Sosyal adaletle ilgili olarak yürütülen bir çalışmada, kişilerin ödül dağıtımı ile ilgili davranışlarında cinsiyet farklılıkları incelenmiş (Leventhal, 1976). Ortak çalışmaları istenen iki kişiden tamamladıkları iş sonrasında söz konusu bir ödülü performansa göre kendi aralarında ve ekipleri ile paylaşmaları beklenir. Erkekler bu durumda kadınlar aynı performansı göstermiş olsa dahi kendileri için ödülden daha çok pay almışlardır. Kadınlar ise ödülü meslektaşları arasında eşit paylaştırmışlardır. (sayfa 2)

Bir başka çalışmada, kararlar birbirinden bağımsız iken kadın ve erkeklerin ödülü nasıl dağıttıkları incelenmiştir (Callahan-Levy ve Messe, 1979, Deney I). Bu durumda da, kadınların ve erkeklerin diğer kişilere, kadın ya da erkek, ödedikleri ödül miktarı değişmemiştir. Kadınlar kendilerine daha az para ödeyerek, kendi yaptıkları iş için bunun adil olduğunu söylemişlerdir. Bu çalışma, kişilerin birbirlerini değil kendilerini ödüllendirmede farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. (sayfa 2)

Major ve diğerleri (1984), her iki cinsin de, kadınların erkeklerden daha uzun süre çalıştığını düşündükleri halde kadınların erkeklere kıyasla daha az ücretle yetindiğini bulmuşlardır. Bu durum, paylaşılan toplumsal kültürün erkek ve kadına yüklediği niteliklerdeki farklılıklar ile açıklanmıştır. (sayfa 10)

Kadınlardaki Başarısızlık Korkusu - Lenora M. Yuen, Devora S. Depper

Kadınlar, ne kadar sıkı çalışırlarsa çalışsınlar asla ‘yeterince iyi’ olamayacaklarından korkarlar. Yeterince iyi olamadıkları durumda ise, toplumda saygı görme ve tanınma, kabul edilme ve sevilme gibi konularda sorun yaşayacaklarını düşünürler. Aslında başkalarının gözünde olmasa bile kendilerince başarısız olacaklarından korkmaktadırlar. (sayfa 17)

Başarısızlık korkusu, elde etmekle ilgili olarak yaşanan bir iç deneyimdir. Terfi alma, sınavı geçme gibi dış ölçütlerden bağımsız olarak kişinin o anda hissettiği yetersizlikle karışık bir duygudur. Başarısızlık, insanın kendi beklentileri ile yaptıkları arasındaki farktır. (sayfa 18)

Burka ve Yuen (1983), başarısızlık korkusunun en önemlisinin mükemmelliyetçilik olduğunu belirtmişlerdir. Mükemmel olamamaktan korkan kadınlarda, suçluluk, şikayet etme ve üzüntü duyma hissi hakim olur. (sayfa 19) Kadınlarda başarısızlık korkusu bireysel alanda ve kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkabilir. (sayfa 29)

“Bunun Aptalca Olduğunu Biliyorum, Fakat…” Ya da Kadın Öğrencilerin Başarı Değil, Başarısızlık Korkuları Üzerine Bazı Düşünceler - Carla Golden

Kadınlardaki başarılı olma korkusu ile ilgili tartışmalar literatürde geniş şekilde yer alsa da, bir öğretmen olan Carla Golden, kadınlardaki başarısızlık korkusunun yeterince ele alınmadığını ileri sürmektedir. Başarısızlık korkusu, akadamik alandaki başarısızlık korkusu ve kişilerarası ilişkilerdeki başarısızlık korkusu için kendini gösterebilir. (sayfa 33)

Sahte Olgu: Yetki ve Başarı Elde Etmeye İçsel Engel - Pauline Rose Clance, Maureen Ann O’Toole

Clance ve Imes (1978), 150 kadınla yaptıkları bir çalışmada bu kadınların standart testlerde, meslektaşları ile olan ilişkilerde yüksek notlar aldıklarını belirlemişlerdir. Ancak, bu kadınlar başarıyı içselleştirememişler ve kendilerini ‘başarılı’ olarka görmediklerini belirtmişlerdir. Kendilerini adeta bir ‘sahtekar’ olarak görme eğiliminde olan bu kadınlar bir gün kendilerinin aslında göründüklari kadar başarılı olmadıklarının başkaları tarafından da anlaşılacağından korkmaktadırlar. Başarılarını ise çok çalışmaya, şansa, doğru insanları tanımaya, kişilerarası iletişim yeteneklerine ve doğru zamanda doğru yerde olmaya bağlamışlardır; beceri ve bilgilerini ise bu listeye katmamışlardır. (sayfa 40) Clance ve Imes, kadınların bu ‘sahte olgu (The Impostor Phenomenon)’dan daha fazla etkilendiklerini belirtmişlerdir. (sayfa 41)

Endişe Olgusu: Kuram, Araştırmalar, Tedavi ve Kadınlar Üzerinde Etkileri - Janet M. Stavosky, Thomas D. Borkovee

Endişe, kontrolsüz bir şekilde bilince giren bir dizi olumsuz düşüncedir. Günlük hayatta kendini gösterir. Gün boyu herhangi bir anda ortaya çıkabilir. Dikkati bir başka yöne çekmek zordur. Huzursuzluk, depresyon ve korku ile olan bağlantısı yüksektir. Bir bakıma huzursuzluğun bilişsel bileşenidir. Borkovec, Robinson, Pruzinsky ve Depree (1983), endişenin geçmiş ya da şu andan daha çok gelecekle ilgili olduğunu belirtmişlerdir. (sayfa 62)

Başarıya Dair Korkular: Cinsiyete Ait Roller ve Bireysel Dinamizm - Julia A. Sherman

Başarı ve başarısızlık korkularının sebebi, genellikle bilgi eksikliğine ya da şuursuz bilgiyle oluşmuş ve tatmin edilmiş motiflere dayanır. Başarısızlık korkusu, belli bir amaca ulaşamama korkusudur. Çoğunlukla, böylesi bir l-korku, kadını amacı için çaba sarf etmekten dahi alıkoyacaktır, ya da kadın, amacına ulaşmaya çalıştıkça, endişesi ona engel olacaktır. Başarısızlık korkusu, psikologlarca karmaşık bir eğilim olarak algılansa da, diğer bireyler için bu korku, güven eksikliği, kendine güvensizlik ve riske atılma korkusundan pek ayırt edilemez. (sayfa 77)


Treating Women's Fear of Failure - From Worry to Enlightenment Treating Women's Fear of Failure - From Worry to Enlightenment
Korkuları Aşmak - Kadınlardaki başarısızlık korkusu nasıl giderilir?
Esther D. Rothblum, Elle Cole
1997
86 sayfa
eng
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# psikoloji
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/treating-womens-fear-of-failure.html
271 -

« Overcoming the Fear of Success | Martha Friedman (Kitap)
The Cinderella Complex | Colette Dowling (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım