How Google Works | Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle (Kitap)

Google Nasıl Yönetiliyor, dünyanın en popüler şirketlerinin arasında olan Google hakkında önemli ipuçları veriyor. Yeni çıkarılan ürünler, başarısız olanlar, ders çıkarılanlar, rekabet karşısındaki duruş, firma içi kültürün nasıl oluşturulduğu ve sürdürüldüğü, işe alımın önemi, çalışanlarla iletişim ve daha birçok konu okunması gayet zevkli şekilde kağıda dökülmüş. Kitap, yazarlarının (Eric Schmidt - Google İcra Heyeti Başkanı - eski CEO, Jonathan Rosenberg - Google Kıdemli Başkan Yardımcısı, Alan Eagle - Google Kurumsal İletişim Müdürü) üst düzey yönetici olmaları nedeni ile de Google’ı yönetenlerin bakış açısını da ilk ağızdan sunuyor. Kitabın önsözünü ise Google Kurucu ortağı ve CEO’su olan Larry Page kaleme almış.

Google Eylül 1998’de Larry Page ve Sergey Brin tarafından bir arama motoru olarak kurulmuş (birçok habere konu olan kuruluş hikayesinde bir garajda kurulduğu belirtiliyor). Sonradan pek çok hizmeti bünyesinde barındırmaya başlayan Google’ın ismi bir kelime (fiil) olarak da 2006 yılında Oxford İngilizce Sözlüğe dahil edilmiş. İlk kurulduğu dönemde mühendis ağırlıklı bir şirket olan Google’da bugün de çalışanların en az yarısının mühendis olması hedefleniyor. Çalışanlara Googler deniyor. Googleplex ismi verilen Google kampüsü ve genel merkezi şu anda California’nın Mountain View bölgesinde yer alıyor. Her cuma öğleden sonra, tüm çalışanların katılımı ile TGIF (Thank God, it is Friday!) toplantıları yapılıyor.

Kitabın sayfalarında ilerledikçe, yükselen teknoloji trendi ve internetin yaygınlaşması ve yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması ile birlikte, Google ürünleri ve sunduğu platformlarla aslında nasıl da büyük bir açığı kapattığını görüyorsunuz. AdWords, Google+, GMail, Google Books gibi pek çok ürün ve platform kitapta ayrıntılı şekilde inceleniyor.

İlk olarak Peter Drucker tarafından 1959 yılında yazdığı bir kitapta kullanılan bir terim olan “Bilgi İşçileri” kitaba göre günümüzde artık yaptıkları işin kapsamını ve içeriğini de değiştirerek “Üretken Akıllar”a (smart creatives) dönüşmüş vaziyette. Kitabın ilk bölümünde, bu yeni tip çalışanların nitelikleri tanımlanıyor; sürekli iş değiştiren, rekabetçi, kullanıcı gibi düşünebilen, analitik, meraklı, riskten kaçınmayan, detaycı, vb. (sayfa 32-35)

Yazarlar, Üretken Akıllar’ın ürün geliştirme sürecini hızlandırdığını ve gerekli iyileştirmeleri de yaptığını belirtiyor. Onlar sayesinde bir firma sürekli kaliteli ürünler çıkarma yeteneğine kavuşabiliyor. Üretken Akıllar’ın tüm bunları gerçekleştirebilmesi için, rahat ve daha önce görülmemiş bir çalışma ortamı onlara Googleplex’de sunuluyor. Googleplex, Üretken Akıllar’ı cezbetmenin yollarından sadece bir tanesi. Aslında en önemli etken, çalışma ortamı, dolayısıyla kültür. Kitabın ilk bölümü kültüre odaklanıyor. Okuyucuya yeni kurulan bir firmada kültür oluşturma ve mevcut bir firmada kültürü istenilen yönde değiştirme hakkında bazı ipuçları da veriliyor. Oluşturulan sloganlara önce yöneticilerin kendisinin inanması gerektiği vurgulanıyor. İkinci bölüm, strateji hakkında. Rekabetle başa çıkmak ve ayakta kalabilmek için nasıl bir strateji çizilmesi gerektiğinden bahsediliyor.

Üçüncü bölümde, işe alımın sadece İnsan Kaynakları Departmanı’nın işi olmadığını, tüm iş liderleri tarafından sahiplenilmesi ve katkı yapılması gereken bir süreç olduğu ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Google’ın kitaplara konu olmuş mülakat sorularının arka planından da bahsediliyor. Google’da kabul edilen işe alım modeli, aday odaklı olarak tanımlanıyor. Buna göre, mülakatlar çok adımlı olarak yürütülüyor, süresi 30 dakika ile sınırlı, mülakat sonrasında görüşler hemen ilgili formlara aktarılıyor, kararlar mülakata girenlerin oluşturduğu bir komite tarafından veriliyor, İK süreci aktif olarak yönetiyor ve bir adayı gerekçe sunarak reddedebiliyor ancak doğrudan işe alınmasını sağlayamıyor, komiteden çıkan ortak karar ve adayın puanına göre nihai karar veriliyor. Bir iş için tecrübe sahibi olmak gerekli olsa da ilk kriter değil, az tecrübeli adaylar ile yeni mezunlar da yapılan mülakatlar sonrasında işe alınabiliyor. Google’da işe alım, her yöneticinin en önemli sorumluluğu olarak kabul ediliyor, yazarlar bunu kitaba çok iyi yansıtmışlar. 

Dördüncü bölüm, verilen kararlarla, özellikle kritik olanlarla ilgili. Eldeki verilerin nasıl doğru değerlendirileceği, yetersiz veri varsa nasıl hareket edilmesi gerektiği inceleniyor. Aynı zamanda düzenlenen toplantılarda, gündemin belirlenmesi, ilgili kişilerin katılması ve herkesin söz alması gibi ayrıntılar da veriliyor. Beşinci bölüm iletişim hakkında. Kurum içi iletişimin nasıl çalışması gerektiği, iletişimin ana fikir içermesi gerekliliği, etkili, samimi, ilginç ve eğlenceli olması, doğru insanlara yöneltilmesi ve doğru araçların kullanımı anlatılıyor. Emaillerin nasıl yazılması gerektiği, yönetici ile çalışan arasındaki periyodik görüşmeler olan Bire Bir Toplantılar, röportaj verme, ortaklarla çalışmada diplomasi gibi ayrıntıların üzerinden geçiliyor. Altıncı bölüm, inovasyon hakkında. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, ortaya çıkış hikayeleri ele alınıyor. Ayrıca, Apple firması ve Steve Jobs ile ilişkiler ve rekabet hakkında da pek de bilinmeyen detaylar veriliyor. Oldukça ilgi çekici bir bölüm. Bu bölümde ayrıca, Google’da iş kaynak yönetim modeli olarak kullanılan 70:20:10 modeli de anlatılıyor.

Sonuç bölümünde, gelecekte kullanıma sunulacak Google ürünleri ve projeleri hakkında bilgi veriliyor ve firmaların teknoloji çağında geri kalmamak adına yapmaları gerekenler özetleniyor.


How Google Works How Google Works
Google Nasıl Yönetiliyor?
Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle
2015
319 sayfa
goodreads  external link
# marka profili
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/how-google-works.html
27 -

« How Starbucks Saved My Life | Michael Gates Gill (Kitap)
The Flight of the Creative Class | Richard Florida (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım