...

Makers | Chris Anderson (Kitap)

Geleceği Üretenler, günümüzde hızla yükselişe geçen ‘yapıcı (maker)’ hareketini ve altyapısını inceliyor. Kitap iki ana kısımdan meydana geliyor: ‘Devrim” ve “Gelecek’.

İnternetin yaygınlaşmasından önce girişimci olmak, bir şey icat etmek, patentini almak, üretimini yaptırmak ve satmak oldukça uğraştırıcı ve yıllar alan bir süreçti. Oysa, günümüzde, açık kaynak kodlarının paylaşılması ile birlikte geliştirme ve iyileştirme söz konusu ve üretim ise çok sayıda olmak zorunda değil, adetler halinde ve kişiye özel olarak tasarımın maliyeti geçmişte hiç olmadığı kadar ucuzlamış durumda. Yazar, web sayesinde icat ve üretim araçlarının demokratikleştiğini ileri sürüyor, yazılımlarla soyut olan tasarımların somut birer ürüne dönüştüğünü aktararak, kitap boyunca çeşitli örnekler paylaşıyor. Projeler online olarak paylaşılıyor ve DİY (do-it-yourself = kendin yap) felsefesi ile hareket eden milyonlarca kişi bireysel yapıcı hareketinin bir parçası olarak hareket ediyorlar. Bu sayede, bir toplum içinde hareket ederek inovasyonun itici gücünü paylaşmış oluyorlar. Günlük hayatta kullanılan neredeyse tüm nesnelerin elektronik devrelerinin ‘nesnelerin interneti’ altyapısı ile birbirlerine bağlanması da bu hareketi destekliyor. Eskiden farklı taraflar olan girişimcilerle mucitler bu sayede aynı kişiler haline geldi.

Yazar Yapıcı Hareketinin üç özelliğini şöyle özetliyor (sayfa 32):

Yeni ürünler için dijital masaüstü araçları kullanarak tasarım yapan ve sonra bunlarla prototip üreten insanlar (‘Dijital DIY’)
Bu tasarımları paylaşmak ve online insan toplulukları ile işbilirliği yapmak için gereken kültürel norm
Tasarım dosyalarında ortak standartların kullanılması

Bugüne kadar yukarıdan aşağıya bir yön izleyen inovasyon günümüzde yönünü aşağıdan yukarıya doğru olarak değiştirmiştir. Devrimler insan hayatı üzerinde önemli ölçüde etki bırakırlar. Birinci Sanayi Devrimi buhar gücü ile çalışan motor sayesinde üretkenliğin artması ile, İkinci Sanayi Devrimi, kimya sektörünün doğuşu, petrolün rafine edilmesi ve içten yanmalı motorun bulunması ve elektriğin yaygınlaşması ile ortaya çıktı. Yazar, bilgi çağının Üçüncü Sanayi Devrimi’ni başlattığını söyleyenler olduğunu belirterek kendi bakış açısını şöyle yansıtmıştır:

Üçüncü Sanayi Devrimi, dijital üretimle kişisel üretimin bir kombinasyonu, bir başka deyişle yapıcı hareketinin sanayileşmesi olarak da tanımlanabilir. (Sayfa 51)


Makers: The New Industrial Revolution Makers: The New Industrial Revolution
Geleceği Üretenler - Makers
Chris Anderson
2014
248 sayfa
goodreads
# teknoloji

19.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz