Insan Kaynakları Yönetiminde NLP | Elvan Acar (Kitap)

NLP (Sinir Dili Programlaması - Neuro-Linguistic Programming) dil kalıpları vasıtasıyla bireyin zihinsel süreçlerine etki etme ve bu sayede bireyin algısının kendi potansiyelini yüksek performansa dönüştürebilmesidir. Elvan Acar, insan kaynakları yönetiminde iş odaklı uygulamalardan uzaklaşılarak insan odaklı uygulamalara geçişte kullanılabilecek olan NLP’yi ayrıntılı olarak inceliyor. Ayrıca, İK fonksiyonlarında nasıl kullanılabileceğini açıklıyor.

“NLP, bireyin duyuları, duyguları, zihinsel görüntüleri ve iç seslerini en iyi şekilde organize ederek, mevcut potansiyelini performansa dönüştürmesini sağlayan bir kişisel gelişim sistematiğidir.” (sayfa 19)

NLP, iletişimin ve kişisel ilişkilerin geliştirilmesi, motivasyonun arttırılması, problemlere yaratıcı çözümler bulunması, zamanın etkin kullanılması, istenmeyen davranışların değiştirilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

NLP, hedefi belirlemek, duyusal açıdan keskin olmak, esnek olmak vw harekete geçmek temel ilkelerine dayanır. (sayfa 21)

NLP’nin dayandığı varsayımlar ise şöyledir (sayfa 22-28):

 • İletişim mesajı alanın anladığı ölçüde gerçekleşir.
 • Uyaranlar aynı olsa da algı ve tepki çok farklı olabilir.
 • Dil deneyimi tanımlama aracıdır, bu doğrultuda bir deneyimin temsilidir.
 • İnsan birbirini etkileyen alt sistemlerden oluşur.
 • İstenilen sonuca ulaşıncaya dek davranışlar değiştirilmelidir. Seçenekler her zaman için seçeneksizliğe karşı tercih edilir.
 • Bireyin gerçekliği dünyayı algılamasıyla bağlantılı olarak oluşur.
 • Birey, belirli bir anda kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü davranışı uygular.
 • Davranış varolan bağlama göre değişkenlik gösterir.
 • İstekleri ve hedeflerine ulaşmak için insan gerekli kaynaklara sahiptir.
 • Bir kişi yapmışsa diğerleri de yapabilir.
 • Bir kimsenin gerçekte ne istediğini davranışları gösterir.
 • Her yeni olay bir öğrenme sürecidir.

Kitapta öncelikle NLP teknikleri ve çeşitli uygulamalar anlatılıyor, ilerleyen bölümlerde ise insan kaynakları yönetiminin birincil (işe alım, kariyer yönetimi, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme) ve ikincil (motivasyon, öğrenen organizasyon, kişisel koçluk, zaman yönetimi, stres yönetimi) fonksiyonları açısından NLP’den nasıl yararlanılabileceği açıklanıyor.


İnsan Kaynakları Yönetiminde NLP İnsan Kaynakları Yönetiminde NLP
Elvan Acar
2006
272 sayfa
goodreads  external link
# yönetim
★ ★ ☆ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/insan-kaynaklari-yonetiminde-nlp.html
240 -

« The Burnout Society | Byung-Chul Han (Kitap)
Clear Your Clutter With Feng Shui | Karen Kingston (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım