How to Take Smart Notes | Sönke Ahrens (Kitap)

Sönke Ahrens, How to Take Smart Notes isimli kitabında yazanlar, öğrenenler ve düşünenler için sistemli not tutmayı anlatıyor. Ahrens’in vurguladığı ilk nokta, eğer doğru şekilde not alınmıyorsa, okuduklarımız asla kalıcı olmaz, olamaz, dolayısıyla okuduklarımızdan neredeyse asla faydalanamayız. En önemlisi de, not almayı sadece okuduklarımızın altını çizmek ve önemli cümleleri bir not defterine kopyalamak olarak görürsek, bu sadece mevcut bilgiyi kopyalamak anlamına gelir. Oysaki, düşünmek, öğrenmek ve yazmak, okuduklarımızı ve aldığımız notları özümsemeyi ve ortaya kendi perspektifimizi koymayı gerektirir. Özellikle akademisyenler ve öğrenciler, okuduklarından alıntı yapacakları zaman kendi cümleleri ile anladıklarını yazmanın (paraphrase) önemini bilirler.

Ahrens, kitabında anlattığı ‘akıllı’ not tutma sistemini, Alman sosyolog Niklas Luhmann’ın geliştirdiği Zettelkasten (slip-box) Method’una dayanarak uyarlamış. Sistemin ‘akıllı’ olmasının nedeni aslında notların birbiri ile bağlantılı olması ve yeni fikirler eklendikçe sürekli gelişimine devam etmesine dayanıyor. Zettelkasten ile adeta ‘yaşayan’ bir not sistemine sahip olmak mümkün.

Çoğu kişi notlarını konularına ve kategorilerine yani içeriğe odaklanarak klasörlere hatta bazen sayısız alt klasöre ayırır. Ahrens, bunun düşünmeyi engelleyici ve sınırlayıcı olduğunu belirtiyor. Kategorilere göre notları gruplandırmak yerine, gelişim aşamasına göre notları sınıflandırmayı öneriyor. Notları 4 genel sınıfa ayırıyor:

1- Fleeting Notes

Sadece hatırlamak amaçlı olarak alınan geçici notlar. Genellikle düzensiz olmasında sakınca yok ancak mümkün olan en kısa sürede temize geçilmeli. Hızlıca gelen fikirler, kitaptaki bir paragrafı okurken doğan bir düşünce, kitapta altı çizilen cümleler bu kategoriye giriyor. Bu sınıfta alınan notlar literatür ve kalıcı notlara dönüşmek üzere bir basamak oluşturuyor. Bu notlar, kalem kağıtla veya bir not defteri uygulaması ile de alınabilir.

2- Literature Notes

Okunanları, dinlenenleri veya izlenenleri kısaca tüketilen içeriği özetleyen, içeriği sunan ve alıntılara yer veren notlar bu sınıfta yer alır. Bu notları kolay düzenlemek için bir software gerekiyor. Bu notların referanslarının doğru ve gerektiği gibi belirtilmesine dikkat edilmeli.

3- Permanent Notes

Her kalıcı not, tek bir fikir içerir. Bu fikir literatür notlarından gelir, literatür notlarında yer alan noktaların yeniden ifade edilmesi ile oluşur. Kalıcı notlar okuma amacına uygun şekilde, referansları belirterek, açık ve mümkün olduğunca kısa, tam cümleler halinde açıklanır. Kalıcı notlar, çeşitli projelerde çok az bir düzenleme ile kullanılabilir niteliktedir. Kalıcı notlar, sonrasında not arşivine eklenir ve ilgili notlarla gereken bağlantıları kurulur. Bu notlar, üzerine düşündükçe, yeni okumalar yapıldıkça gelişmeye devam eder. Bir konunun parçası haline geldiği andan itibaren, hedeflenen projenin taslağının bir parçasına dönüşür.

4- Project Notes

Uzun nitelikli proje odaklı notlardır. Kalıcı notlar ile oluşturulan taslak metinler gerekli şekilde düzenlenir.

Ahrens, yazmanın boş bir sayfa açmaktan çok önce başlayan ve sürekli devam eden bir süreç olduğundan bahsediyor. Birbirinden çok farklıymış ve ayrı işliyormuş gibi görünen aktiviteler aslında yazma sürecinin bir parçası ve bu aktiviteler birbiri ile bağlantılı. Okumak, okuduğunu anlamak, fikir üretmek, bağlantı kurmak, şekillendirmek, organize etmek, düzenlemek, hataları gidermek için tekrar yazmak bu sürecin adımlarından sadece birkaç tanesi. Bu kadar karmaşık bir süreçte, anlamak için okumak ve gerçekten kullanılabilir, yeni metinlere dönüştürülebilir ‘akıllı’ notlar almak oldukça kritik. Kitapta vurgulanan diğer bir nokta da, bu not sisteminin asla bir kerelik bir çabadan ibaret olmadığı ve zaman içinde mutlaka bir alışkanlığa dönüştürülmesi gerektiği.


How to Take Smart Notes - One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking – for Students, Academics and Nonfiction Book Writers How to Take Smart Notes - One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking – for Students, Academics and Nonfiction Book Writers
Sönke Ahrens
2017
178 sayfa
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# öğrenmeyi öğrenmek
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/how-to-take-smart-notes.html
202 -

« Zehirsiz Ev | Mercan Yurdakuler (Kitap)
Vejetaryenliğin Yararları | Sadık Hidayet (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım