...

The Wisdom of Crowds | James Surowiecki (Kitap)

Kitapta kitlelerin bir araya geldiklerinde neden bireylerden daha iyi karar verici durumunda olduklarından ve kollektif zekanın iş dünyasında, toplumlarda ve günlük yaşamda nasıl kullanıldığı anlatılıyor.

Yazar, kitapta kollektif zekanın uygulanabilir olduğu 3 farklı başlığa işaret etmektedir.

  • Biliş Problemleri: Kesin çözümleri olan sorunlardır.
  • Eşgüdüm Sorunu: Grup üyelerinin, kendilerinden başka herkesin, aynı şeyleri yapmaya çalıştığını bilerek, birbirlerine karşı olan davranışlarını ayarlamalarını gerektirir.
  • İşbirliği Sorunu: Bencil ve güvenilmez kişilerin işbirliğini sağlama çabasıdır.

Yazara göre, çeşitlilik ve bağımsızlık önemlidir çünkü en iyi kolektif kararlar uyuşmazlık ve çekişmelerden doğmaktadır.

Kitapta bir çok örnek paylaşılmış, ama en akılda kalıcı örneklerin başında hiç kuşkusuz “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasındaki “izleyiciye sormak istiyorum” kısmı ile ilgili olanıdır. Yarışmacılar, stüdyodaki izleyiciye sorunun cevabını sorarak rastgele oluşturulmuş bir grubun zekasını sınamaktadırlar. Üstünde anlaşılan yanıt ise çoğu kez doğru olmaktadır. Peki, sıradan insanlar bazen uzmanların bile tereddütte kaldıkları bu soruların doğru cevabı üzerinde nasıl uzlaşmaktadır?

Yazar, bilge kitlelerin 4 özelliği olduğunu belirtmektedir

  • Fikir Çeşitliliği: Her kişinin sahip olduğu kendine has bilgileri vardır.
  • Bağımsızlık: İnsanların fikirleri etrafındaki kişilerin fikirleri ile belirlenmez.
  • Ademi Merkeziyet: İnsanlar yerel bilgiler üzerine uzmanlaşır ve bunları kullanabilirler.
  • Kümeleme: Bireysel yargıların ortak kararlara dönüştürmek için bazı mekanizmalar bulunur. 

Kitlelerin bilgeliği için ana fikir, bir grubun her zaman için doğru yanıtı bulması değil, ortalamada herhangi bir kişinin verebileceğinden istikrarlı olarak daha iyi bir yanıt üretmesidir.


The Wisdom of Crowds The Wisdom of Crowds
Kitlelerin Bilgeliği
James Surowiecki
2009
304 sayfa
goodreads
# dijital kültür

31.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz