The App Generation | Howard Gardner, Katie Davis (Kitap)

APP Kuşağı, farklı kuşakların bakış açısı ile dijital dünyayı ve değişen teknoloji kullanım alışkanlıklarını değerlendiriyor. Yazarlar, kitabın ilk sayfalarında üç ana konuya odaklandıklarını belirtmişler; kişisel kimlik duygusu, başkalarıyla yakın ilişkiler ve yaratıcılığı ve hayal gücünü ortaya koyma biçimi. Ayrıca, dijital teknolojiler sayesinde, özellikle son dönemde, kimlik, yakınlık ve hayal gücünün yeni baştan şekillendirildiğini vurguluyorlar.

Kitap, özellikle mobil olarak kullanılan aplikasyonlara odaklanıyor ve aplikasyonların kullanımının artması ile değişen kullanım alışkanlıklara odaklanılıyor.

Aplikasyonlar, bilindiği gibi, genellikle bir mobil cihaz üzerinde çalışmak üzere tasarlanan ve kullanıcıya farklı işlemler yapma olanağı veren bir yazılım programıdır. İnternet üzerinde çalışan programların adeta kısayolu gibidir.

Yazarlar, kitabın ilk sayfalarında konu ile ilgili iddialarını şöyle belirtiyorlar: (sayfa 19)

Günümüzde yetişen gençler yalnız aplikasyonlara boğulmakla kalmıyorlar, dünyayı bir aplikasyonlar topluluğu olarak algılama, yaşamlarını sipariş edilmiş aplıkasyonlar dizisi olarak ya da belki çoğu zaman, beşikten mezara kadar uzanan, tek bir aplikasyon olarak görme noktasına vardılar. (Bu aplikasyonu yazarlar ‘her şeye kadir’ olarak tanımlıyorlar ve ‘süper aplıkasyon’ adını veriyorlar.)

Kitapta yer alan başka bir konu da, dijital dünya ve sosyal medyanın gençleri hangi yönde değiştirdiğini ve etkilediğini konu alan uzun süreli ve kapsamlı bir araştırma. Bu araştırmanın 6 farklı boyutu var: (sayfa 203-213)

Eğitimcilerle görüşme

2008 yılında, uzun süredir sınıf öğretmenliği yapan 40 eğitimciyle, dijital çağ öncesindeki öğrencileriyle bugünkü öğrencileri arasında ne gibi farklar bulunduğuna ilişkin gözlemlerini almak amacıyla görüşmeler yapılmıştır.

Odak grupları

Odak grubunun moderatörü katılımcılardan son 20 yılda gençler arasında gözlemledikleri değişiklikler üzerinde düşünmelerini rica etmiştir.

Gençlerin yaratıcı ürünleri

Şubat 2011 ile Ağustos 2012 arasında, gençlerin 1990 ile 2011 yılları arasında ürettiği çeşitli sanat eserleri ve kurgu yazılar üzerinde 3 ayrı çalışma (görsel sanatlar, liselilerin öyküleri ve (ortaokul öğrencilerinin öyküleri) yapılmıştır.

Goodplay projesi

2008-2010 arasında Boston ve çevresinde yaşayan 10 ile 25 yaş arası 103 gençle derinlikli nitel görüşmeler yürütülmüştür. Görüşmeler sırasında katılımcılara dijital medyayla ilişkilerine ve internette karşılaştıkları can sıkıcı durumlara nasıl tepki gösterdiklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir.

Genç blogcular araştırması

2007 yılında yapılan araştırma kapsamında, bir online gazetecilik topluluğu üzerinden blog yazarlığı yapan 20 kişi ile görüşülmüştür. Sorular, esas olarak, katılımcıların bloglarını kendilerini ifade etmek, kişisel ilgi alanlarında keşfe çıkmak ve başkalarıyla bağlantı kurmak için nasıl kullandığını anlamaya yönelikti.

Bermuda araştırması

Bermuda devlet ve özel okullarda öğrenim gören 11 ile 19 yaş arası 2079 öğrenciyi kapsayan büyük ölçekli bir anket yapılmıştır. Bütün katılımcılara sahip oldukları teknolojik olanaklar ve dijital medya faaliyetleriyle birlikte, bu faaliyetlere ne sıklıkla katıldıkları ve ne tür dürtülerle hareket ettikleri sorulmuştur.


The App Generation: How Today's Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination ın a Digital World The App Generation: How Today's Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination ın a Digital World
App Kuşağı - Dijital Dünyada Kimlik, Mahremiyet ve Hayal Gücü
Howard Gardner, Katie Davis
2014
240 sayfa
goodreads  external link
# sosyoloji
★ ★ ★ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-app-generation.html
105 -

« Irrationally Yours | Dan Ariely (Kitap)
Hit Makers | Derek Thompson (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım