...

The App Generation | Howard Gardner, Katie Davis (Kitap)

APP Kuşağı, farklı kuşakların bakış açısı ile dijital dünyayı ve değişen teknoloji kullanım alışkanlıklarını değerlendiriyor. Yazarlar, kitabın ilk sayfalarında üç ana konuya odaklandıklarını belirtmişler; kişisel kimlik duygusu, başkalarıyla yakın ilişkiler ve yaratıcılığı ve hayal gücünü ortaya koyma biçimi. Ayrıca, dijital teknolojiler sayesinde, özellikle son dönemde, kimlik, yakınlık ve hayal gücünün yeni baştan şekillendirildiğini vurguluyorlar.

Kitap, özellikle mobil olarak kullanılan aplikasyonlara odaklanıyor ve aplikasyonların kullanımının artması ile değişen kullanım alışkanlıklara odaklanılıyor.

Aplikasyonlar, bilindiği gibi, genellikle bir mobil cihaz üzerinde çalışmak üzere tasarlanan ve kullanıcıya farklı işlemler yapma olanağı veren bir yazılım programıdır. İnternet üzerinde çalışan programların adeta kısayolu gibidir.

Yazarlar, kitabın ilk sayfalarında konu ile ilgili iddialarını şöyle belirtiyorlar: (sayfa 19)

Günümüzde yetişen gençler yalnız aplikasyonlara boğulmakla kalmıyorlar, dünyayı bir aplikasyonlar topluluğu olarak algılama, yaşamlarını sipariş edilmiş aplıkasyonlar dizisi olarak ya da belki çoğu zaman, beşikten mezara kadar uzanan, tek bir aplikasyon olarak görme noktasına vardılar. (Bu aplikasyonu yazarlar ‘her şeye kadir’ olarak tanımlıyorlar ve ‘süper aplıkasyon’ adını veriyorlar.)

Kitapta yer alan başka bir konu da, dijital dünya ve sosyal medyanın gençleri hangi yönde değiştirdiğini ve etkilediğini konu alan uzun süreli ve kapsamlı bir araştırma.

Bu araştırmanın 6 farklı boyutu var: (sayfa 203-213)

Eğitimcilerle görüşme: 2008 yılında, uzun süredir sınıf öğretmenliği yapan 40 eğitimciyle, dijital çağ öncesindeki öğrencileriyle bugünkü öğrencileri arasında ne gibi farklar bulunduğuna ilişkin gözlemlerini almak amacıyla görüşmeler yapılmıştır.

Odak grupları: Odak grubunun moderatörü katılımcılardan son 20 yılda gençler arasında gözlemledikleri değişiklikler üzerinde düşünmelerini rica etmiştir.

Gençlerin yaratıcı ürünleri: Şubat 2011 ile Ağustos 2012 arasında, gençlerin 1990 ile 2011 yılları arasında ürettiği çeşitli sanat eserleri ve kurgu yazılar üzerinde 3 ayrı çalışma (görsel sanatlar, liselilerin öyküleri ve (ortaokul öğrencilerinin öyküleri) yapılmıştır.

Goodplay projesi: 2008-2010 arasında Boston ve çevresinde yaşayan 10 ile 25 yaş arası 103 gençle derinlikli nitel görüşmeler yürütülmüştür. Görüşmeler sırasında katılımcılara dijital medyayla ilişkilerine ve internette karşılaştıkları can sıkıcı durumlara nasıl tepki gösterdiklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir.

Genç blogcular araştırması: 2007 yılında yapılan araştırma kapsamında, bir online gazetecilik topluluğu üzerinden blog yazarlığı yapan 20 kişi ile görüşülmüştür. Sorular, esas olarak, katılımcıların bloglarını kendilerini ifade etmek, kişisel ilgi alanlarında keşfe çıkmak ve başkalarıyla bağlantı kurmak için nasıl kullandığını anlamaya yönelikti.

Bermuda araştırması: Bermuda devlet ve özel okullarda öğrenim gören 11 ile 19 yaş arası 2079 öğrenciyi kapsayan büyük ölçekli bir anket yapılmıştır. Bütün katılımcılara sahip oldukları teknolojik olanaklar ve dijital medya faaliyetleriyle birlikte, bu faaliyetlere ne sıklıkla katıldıkları ve ne tür dürtülerle hareket ettikleri sorulmuştur.


The App Generation: How Today's Youth Navigate İdentity, İntimacy, and İmagination ın a Digital World The App Generation: How Today's Youth Navigate İdentity, İntimacy, and İmagination ın a Digital World
App Kuşağı - Dijital Dünyada Kimlik, Mahremiyet ve Hayal Gücü
Howard Gardner, Katie Davis
2014
240 sayfa
goodreads
# sosyoloji

31.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz