...

Tell Everyone | Alfred Hermida (Kitap)

Doğası gereği sosyal bir varlık olan insan, varolduğu günden bu yana çevresi ile iletişime geçerek paylaşımda bulunmaktadır. Zaman ilerledikçe iletişim yöntemlerine yenileri eklenmiştir ve bu yeni yöntemler birtakım endişeleri de beraberinde getirmiştir. Ancak, bugün oldukça popüler olan sosyal medyayı kullanmak öylesine kolaydır ki, sosyal medyanın insan hayatında yol açtığı radikal değişiklikler ilk bakışta anlaşılamayabilmektedir.

Her sosyal medya kanalının kendine has özellikleri vardır. Bazılarında sadece kısa cümleler ve linkler paylaşmak mümkünken, diğerlerinde hem video hem de resim paylaşılabilir. Ancak hepsinin ortak özelliği yapılan paylaşımların aslında halka açık olarak gerçekleşmesi ve kaydedilip arşivlendiği için aslında hiçbir zaman gerçek anlamda silinmemesidir.

Son birkaç yılda yaşanan bazı olaylar (doğal afetler, protestolar, saldırılar, v.b.) sırasında, sosyal medya ilk akla gelen haberleşme aracı olmuştur. Güncellemeler bizzat olayın gerçekleştiği noktadan olayı yaşayanlar tarafından an ve an aktarılmıştır. Hatta bazı durumlarda sadece eğlence için olduğu düşünülen sosyal medya araçları farklı amaçlar için de kendilerine kullanım yeri bulmuştur. Bunun en önemli nedeni, hiç kuşkusuz ki, milyonlarca insana ulaşmanın en az maliyetli ve en az çaba gerektiren yolun bu araçlardan geçiyor oluşudur.

On yıldan kısa sürede, sosyal medya toplumun dokusunu oluşturan şeylerden birisi haline geldi. Aynı zamanda da herkesin bir görüşü olduğu. Her yemekli partinin bir noktasında, sosyal medyaya insanların öğle yemeği güncellemeleriyle ya da evcil hayvan fotoğraflarıyla dolu olduğunu söyleyerek sataşan birileri çıkar. Hayat boş şeylerle dolu. Bizi insan yapan da bu sıradan şeyler. Paylaştığımız bu görüşte önemsiz kırıntılar bizim sosyal bağlar kurmamıza yardım ediyor ve bizleri bir araya getiriyor. Her gün, dakika ve saniye, milyonlarca insan tecrübelerimizi, umutlarımızı ve korkularımızı yansıtan parçalar paylaşıyoruz. Hep birlikte, hikayemizi yazıyoruz. (sayfa 15)

Herkese Söyle, çeşitli örneklerle sosyal medyada kullanıcıların yaptıkları çeşitli paylaşımları inceliyor ve bu paylaşımların arka planını sorguluyor.


Tell Everyone: Why We Share and Why It Matters Tell Everyone: Why We Share and Why It Matters
Herkese Söyle - Sosyal Medya'da Neden Paylaşımda Bulunuruz
Alfred Hermida
2017
216 sayfa
eng
goodreads
# sosyal medya

01.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz