Flow | Mihaly Csikszentmihalyi (Kitap)

Csikszentmihalyi, insanların geçmiş yüzyıllara kıyasla daha sağlıklı oldukları, daha uzun yaşadıkları ve hayatı kolaylaştıran pek çok lükse eriştikleri halde, baskın ruh durumunun mutluluk yerine endişe ve sıkıntı olduğuna işaret ediyor. Csikszentmihalyi’nin uzun zaman önce farkına vardığı bir nokta mutluluğun başa gelen bir şey olmadığı, dış olaylara değil ama olayların nasıl yorumlandığı ile yakından ilişkili olmasıdır. Aslında bu durum, kendi iç deneyimlerini kontrol etmeyi öğrenen kişilerin hayatlarının kalitesini belirleyebilecek olmaları anlamına gelir. İşte bu anlar da, mutlu olmaya en çok yaklaşılan anlardır.

Csikszentmihalyi, yıllara yayılan araştırmalarında insanların en çok eğlendikleri anlarda tam olarak nasıl hissettikleri ve neden öyle hissettiklerini tespit etmeye çalışmış. Öncelikle alanında uzman sanatçılar, atletler, müzisyenler, satranç ustaları ve cerrahlar ile görüşülmüş. Yaptıkları iş sırasında nasıl hissettikleri sorusuna verdikleri cevaptan hareketle insanların bir aktiviteye çok fazla dahil oldukları için başka hiçbir şeyin öneminin olmadığı ‘akış’ kavramı üzerine kurulu bir optimum deneyim teorisi geliştirmiştir.

Araştırmalar, bu teorik model çerçevesinde, farklı mesleklerden binlerce kişi ile gerçekleştirilen mülakatlar ile dünya çapında devam etmiştir. Sonuçta,, optimum deneyimin kültürel farklılıklardan bağımsız olarak kadın ve erkekler, genç ve yaşlılar tarafından aynı şekilde tanımlandığını ortaya çıkarmıştır. Subjektif deneyimin kalitesini daha net şekilde ölçebilmek için çağrı cihazlarının anlık veri topladığı ‘Deneyim Örnekleme Yöntemi’ kullanılmıştır. Kitap, elde edilen bu veri kümesine dayanmaktadır.

Why the complexity of consciousness increases as a result of flow experiences - sayfa 117

sayfa 117

A1 - deneyimin en başında beceri yok denecek kadar düşük, buna karşılık zorluk düzeyi de düşük A2 - Pratik devam ettikçe, beceriler iyileşir, zaman içinde sıkılma baş gösterir. A3 - daha zorlayıcı bir ortam ortaya çıkarsa, kötü performans sergilendiği için endişe ortaya çıkabilir. A4 - akış hali. A1’den daha karmaşık bir deneyim söz konusudur.


Flow - The Psychology of Optimal Experience Flow - The Psychology of Optimal Experience
Akış: Mutluluk Bilimi
Mihaly Csikszentmihalyi
2017
416 sayfa
eng
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# psikoloji
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/flow.html
280 -

« Atomic Habits | James Clear (Kitap)
Transparency | Warren Bennis, Daniel Goleman, James O'Toole, Patricia Ward Biederman (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım