The Laws of Simplicity | John Maeda (Kitap)

John Maeda, Sadeliğin Yasaları isimli kitabında karmaşayı ve zihin yorgunluğunu engellemek için hayatın hemen her alanında uygulanabilecek 10 madde ve 3 anahtar noktayı paylaşıyor. Maeda’nın belirlediği bu maddeler ayrı ayrı veya bir bütün halinde uygulanabilecek nitelikte.

Maeda, teknolojinin hayatımızda giderek daha fazla yer edinmesinin bizi nasıl da meşgul hale getirdiğini açıklıyor öncelikle. Bu anlamda sadeliği akıl sağlığı ile eş değer tutuyor.Kendi uzmanlık alanları olan tasarım ve teknolojiden yola çıkarak sadeliği hedefleyen ürünlerin elde ettiği başarılardan örnekler veriyor. Teknolojik ürünlerin daha kolay kullanılabilmesi için sade tasarımın ve arayüzlerin öneminin altını çiziyor. Daha ‘yeni’ ve ‘gelişmiş’ tasarımların aslında daha çok ‘karmaşa’ ile sonuçlandığını aktarıyor. Oysa, pek çok kişi, aslında hayatlarını daha karmaşık hale getirmek yerine kolaylaştıracak tasarımları tercih ediyor. Tüm bu karmaşayla başa çıkmak için önerdiği 10 maddeyi üç ana grupta (temel, ortalama ve derin sadelik) ve bir bütünsel maddede toparlamış.

Temel Sadelik

1. Azalt (Reduce)

Sadeliğe ancak özenli bir azaltma ile varılabilir. Tasarımda bir nokta için şüpheniz varsa o noktayı ortadan kaldırın; ancak neyi ortadan kaldırdığınız da oldukça önemlidir. Basitlik ve karmaşıklık arasındaki dengeyi bulmak çok önemlidir.

2. Düzenle (Organize)

Düzen, pek çok parçadan oluşan bir sistemin daha sade görünmesini sağlar. İnsanlar gördüklerini gruplamadan veya kategorilere ayırmadan duramazlar.

3. Zaman (Time)

Zamandan tasarruf etmek sadeleşme hissi yaratır. Hiç ilerlemeyen bir sıra zamanın durduğu hissini yaratır ve bu pek hoş değildir. Örneğin, bilgisayarlarda arka planda işlem devam ederken ekranda görülen ilerleme çubuğu kullanıcıda devamlılık hissi yaratır.

Ortalama Sadelik

4. Öğren (Learn)

Bilgi hemen her şeyi sadeleştirir. Bir tornavida oldukça sade bir tasarımdadır, ancak onu esas kullanışlı yapan şey hangi yöne çevireceğinizi bilmektir.

5. Farklılıklar (Differences)

Karmaşa ve sadelik aslında birbirlerini ararlar. Piyasada mevcut ürünlerdeki karmaşıklık seviyesi arttıkça sade tasarıma sahip olan ürünler daha da fazla ön plana çıkar.

6. Kapsam (Context)

Tasarımda ‘boş alan’ın nerede yaratılacağı önemlidir. Tasarım aşamasında neye yer verildiği kadar neye yer verilmediği de önem taşır.

Derin Sadelik

7. Duygu (Emotion)

Daha fazla duygu daha azdan iyidir. Bu yasa, herkes için olmayabilir; her zaman için kendi tarzlarını arayan kullanıcılar çıkacaktır. Ancak, mümkün olduğunda duygusal bağ yaratabilecek unsurlar tasarıma eklenmelidir. Bir nesnenin sizde yarattığı olumlu hisler ona daha fazla bağlanmanıza yol açar.

8. Güven (Trust)

Dijital çağda gizlilik ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili pek çok açık var. Güven yasası bununla ilgili değildir. Güven, tek bir tuş ile kullanıcının aklındaki işlemi gerçekleştirmesidir. Ancak sade bir tasarım bunu mümkün kılar.

9. Başarısızlık (Failure)

Bazı şeyler daha fazla sadeleştirilemez, eğer sadeleştirilmeye çalışılırsa sonu başarısızlık olur. Sanat veya ilişkiler gibi bazı alanlarda da sadelik yerine karmaşıklık aranır.

10. Aslolan (The One)

Sadelik bariz olanı çıkarmak ve anlamlı olanı eklemek ile mümkün hale gelir.

Anahtar Noktalar

1. Uzak (Away)

Daha fazla olan uzağa taşındıkça daha az olarak görünür. Örneğin bulut teknolojisi.

2. Açık (Open)

Açıklık karmaşayı sadeleştirir.

3. Güç (Power)

Daha az kullanmak daha fazla kazanımdır. İvedilik ve yaratıcılık el ele ilerler.


The Laws of Simplicity: Design, Technology, Business, Life The Laws of Simplicity: Design, Technology, Business, Life
Sadeliğin Yasaları: Hayat, İş Dünyası, Tasarım, Teknoloji
John Maeda
2006
94 sayfa
goodreads  external link
# minimalizm
★ ★ ★ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/the-laws-of-simplicity.html
236 -

« Lightly | Francine Jay (Kitap)
The Sexual Politics of Meat | Carol J. Adams (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım