Philosophy | Nigel Warburton (Kitap)

Felsefe Okuma Rehberi, felsefeyi anlama ve felsefi metinler okuma becerini geliştirme üzerine çeşitli öneriler sunuyor.

Felsefe üzerine okuma yapmak, hem başka kişilerin düşüncelerini öğrenmektir hem de zaman içinde bir filozof gibi sorgulayarak düşünmeyi keşfetmektir. Felsefe, bu noktada diğer alanlardan ayrılır, çünkü felsefe bir faaliyettir. ve aktif olmayı gerektirir.

Kitaba göre, felsefe öğrenmenin dört yolu vardır:

Aktif Okuma

Felsefe soyut kavramlar üzerine kuruludur, bu nedenle anlaşılması için çaba gereklidir. Bu çoğu kez, aynı metni normalden daha yavaş şekilde tekrar tekrar okumak anlamına gelir. Okuma yapmak pasif değil, tam tersine aktif bir süreçtir. Çünkü hem okunanları anlamyı hem de sorgulamayı gerektirir. Okumayı kolaylaştırmak için konu hakkında daha önceden bir fikir edinmek yardımcı olacaktır.

Aktif Dinleme

Aktif dinleme öncelikle konuya hakim olmayı, tartışmanın diğer tarafındakilerin söylediklerini anlamayı gerektirir.

Aktif Tartışma

Aktif tartışma, karşı tarafı anladıktan sonra, gerekçeleri ile birlikte kişinin kendi bakış açısıını ifade etmesini kapsayan bir süreçtir. Hazırlıklı olmak her zaman için avantaj sağlar.

Aktif Yazma

Aktif yazma ile birlikte, yazmak eylemi düşünceleri kaydetmenin ötesine geçerek yazarken düşünmek halini bürünür.

Orwell’ın altı kılavuzu

(sayfa 69-70)

Yazar George Orwell “Politics and the english Language” (1948) başlıklı denemesinde anlaşılır yazma konusunda öneriler vermiştir.

  • Bir mecaz, teşbih ya da basında görmeye alışık olduğunuz başka bir söz sanatı asla kullanmayın.
  • Kısa bir sözcüğün iş gördüğü yerde uzun sözcük kullanmayın.
  • Bir sözcüğü kesip atmak mümkünse, kesip atın.
  • Etken çatı kullanabildiğiniz yerde edilgen çatı kullanmayın.
  • Gündelik dildeki bir eşdeğeri aklınıza geliyorsa, yabancı bir ifade, bilimsel bir sözcük ya da argo sözcük kullanmayın.
  • Düpedüz barbarca bir şey söylemeden önce bu kurallardan birini çiğneyin.

Bir noktaya değinin, destekleyin, yerindeliğini gösterin.

(sayfa 75)

Bir denemenin paragraflarını oluşturmanın en kullanışlı yolu, her paragrafın şu üç bileşeni içerdiğinden emin olmaktır.

  • Açıkça değinilen bir nokta,
  • Onu desteklemek için bir tür kanıt ya da argüman,
  • Değinilen noktanın sorulan soruyla ilgisini gösterme, değinilen noktaya açıklık getirme.

Philosophy: The Essential Study Guide Philosophy: The Essential Study Guide
Felsefe Okuma Rehberi
Nigel Warburton
2022
104 sayfa
eng
goodreads  external link
# felsefe
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/philosophy.html
318 -

« Self-knowledge | The School of Life (Kitap)
Bir Psikanalistin Notları | Gabriel Rolon (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım