How to Make Sense of Any Mess | Abby Covert (Kitap)

How To Make Sense Of Any Mess, Abby Covert’in bilgi mimarisi (Information Architecture) hakkında yazdığı bir kitap. Bilgi mimarisinin önemi karmaşık bilgi yığınlarının kullanıcı tarafından neredeyse bir bakışta anlaşılmasını sağlamak için düzenlenmesidir. Bu kavram daha çok teknik olarak kullanıldığı için tasarıma aşina olmayan kişiler için bir hayli soyut olarak kalabiliyor. Abby Covert de bu kavramı mümkün olduğunca sadeleştirerek örneklerle anlatmaya çalışmış, bir ‘başlangıç rehberi’ oluşturmuş.

Bilgi mimarisi, daha çok tasarım, web dizayn, dokümantasyon gibi alanlarda yer bulsa da, aslında hayatın her alanında kullanılabilecek bir yaklaşım. Kitaptaki tanıma göre, parçaların bütünü daha iyi anlaşılabilir kılması için düzenlenmesidir. Yani, etrafımızdakileri anlandırmak istediğimiz noktada bilgi mimarisi devreye girer.

Abby Covert kitapta, herhangi bir bilgi mimarisi projesi için 7 aşamalı bir süreç öneriyor. Bu proje yaşamın herhangi bir alanına yönelik olabilir. Kitabın ilerleyen sayfalarında bu adımlardan her biri için pratiğe dönük uygulamalar, araçlar ve deneyimler ile açıklamalara yer veriyor olsa da, kitabın amacı gereği teknik bir çerçeve çizmekten kaçınıyor.

1. Karmaşayı tanımla
2. Niyetini belirle
3. Gerçekle yüzleş
4. Bir yön belirle
5. Aradaki farkı gör
6. Yapı ile oyna
7. Uyum göstermeye hazırlan

Bilgi, ipucu verir. Bizler, karşı taraf için bir yapıyı anlamlı hale getirmek için uğraşsak da, esas iş kullanıcıya düşer. Kullanıcı karşısına çıkan yapıdan gerekli bilgiyi almalıdır, yoksa harcanan emek ve zaman boşa gider. Bundan dolayıdır ki, bir amaçla başlamak, hedef kitleyi belirlemek çok önemlidir. ‘Ne’ sorusu, ‘nasıl’dan önce gelmelidir.

Dünyanın düzeni, adeta sonsuz seçenekten oluşmaktadır. Ancak, gerçekte, her şey, daha küçük parçalara ayrılabilir ve ortaya kendini tekrar eden kalıplar çıkar. Bu kalıplar yan yana farklı kombinasyonlarla geldiklerinde farklı formları oluştururlar.

Kitap başlangıç seviyesinde olsa da, bu kavramı her gün kullananlar için farklı bir bakış açısı vermeyi de başarıyor. Ancak, kullanılan örnekler, yer yer tek tip hale gelmiş.


How To Make Sense Of Any Mess: Information Architecture for Everybody How To Make Sense Of Any Mess: Information Architecture for Everybody
Abby Covert
2014
176 sayfa
goodreads  external link
# bilgi sistemleri
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/how-to-make-sense-of-any-mess.html
199 -

« Bir Terapistin Gizemli Anıları | Ülker Uzun Polat (Kitap)
Shoe Dog | Phil Knight (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım