Light Up Your Life | Diana Cooper (Kitap)

Diana Cooper, Evrensel Yasalar’da hayata umut ve ilhamla bakmak için evrenin yasalarını aktarıyor.

1 Hayatımızı Kendimiz Yaratırız

Dönüm noktasına, hayatımızdaki her şeyden sorumlu olduğumuzu kabul ettiğimizde ulaşırız.

2 Düşüncelerin Gücü

Düşünceye ne kadar çok enerji yüklerseniz, sizin için çalışma olasılığı o kadar yüksektir.

3 Çekim Yasası

Tüm düşüncelerimiz, bir enerji alanı yaratarak etrafımıza yayılır. Bütün düşüncelerin bir rengi vardır. Yaydığımız enerjiyle, başkalarında da aynı rengi, hissi, enerjiyi veya düşünceyi etkin hale getiririz.

4 Nasıl Programlanırız

İzlenimler gerçek gibi görünene kadar güçlenir ve sonra onlara inanmaya başlarız. İnanç sistemimizi böyle oluştururuz.

5 Hayat Tercihleri

Bazı insanlar karmayı hayatlarının başında, bazıları ortasında, bazıları sonunda ve diğerleri de tüm hayatları boyunca üstlenirler. Mutluluğumuzu sağlayan ve ne kadar geliştiğimizi belirleyen, içinde bulunduğumuz duruma karşı olan tutumumuzdur.

6 Sevgi ve Korku

Yalnız iki duygu vardır; sevgi ve korku. Sevgi, bir insanın veya durumun yargılanmadan, karşılığında hiçbir şey beklemeden olduğu gibi kabul edilmesidir. sevgiden kaynaklı olmayan her şey korkudan kaynaklanır.

7 Etki Tepki Yasası

Her bir düşünce bir enerji yayar. Aynı düşünceyi ileten birkaç kişi bu enerjiyi çoğaltır. Kolektif düşünceler ve inançlar elbette gülü olumlu etkiler yaratabilir.

8 Öfke

Enerjiyi uygun eylem için kullanmadığımız takdirde, onu içimizde çalkalayarak bulanık koyu kırmızı bir enerji haline getiririz. Bu da öfke olarak ortaya çıkar. Duyguları bastırmak çoğu kez bir hayatta kalma mekanizması haline gelir. Öfkesini çok uzun süre bastırmak zorunda kalan pek çok insan, öfke duymadığını düşünür. Birçok insan öfkesini başka bir şeyden çıkarır. Öfke çok fazla enerji tüketir.

9 Kendi Gerçekliğimiz Yaratmak

Dünyayı nasıl algıladığımız, sahip olduğumuz inançlara göre değişir. Evrendeki enerji, her birimize hak ettiğimiz ve hak ettiğimize inandığımız şeyi kendiliğinden verdiği için, her birimiz kendi öznel gerçekliğimizi yaratırız. Bir şeye inandığımızda, bunun gerçekleşmesini bekleriz ve beklenti arzudan çok daha güçlüdür. Dolayısıyla olmasını istediğimiz şeyi değil, olmasını umduğumuz şeyi elde ederiz.

10 İçimizdeki Çocuk

İnsanlar içimizdeki hisleri sürekli tetikler. Aynı hisler önce küçük bir çocuk tarafından deneyimlenir ve duygu olarak saklanırç Deneyimn verdiği asıl duygu , sonra daha o yaştaki iç bilgisayarda sabitlenir. Anılar gerçekte oldukları gibi değil de, o anda durumu algıladığımız şekliyle saklanır. Birçok insan başkalarının öfkesini kaldıramaz, çünkü öfke yüklü eylemler çocuklarındaki yetersizlik ve korku duygularını tetikler.

11 İçimizdeki Yaralı Çocuğu İyileştirmek

İçimizdeki çocuğu gerçekten sevdiğimizde, kabul ettiğimizde ve teşvik ettiğimizde kendimize veya başkasına asla zarar veremeyiz. Yalnızca incinmiş insanlar başkalarına zarar verir.

12 Affetmenin Şifalı Gücü

Affedemediğimizde bir başkasını yargılarız. Yasa, ‘Yargılama ki yargılanma’ der. Bir başkasını bağışladığımızda kendi acımızı da iyileştiririz.

13 İlişkileri Şifalandırmak

Sağlıklı bir insan olduğumuzda kendi gücümüzün sorumluluğunu üstleniriz. Gerçek acı, zihnimizde dönen düşünceler, kindar bir öfke ve saplantılı hisler ile duygulardan kaynaklanır.

14 Kalp Merkezi

Kalp merkezimiz sonuna kadar açık olduğunda etrafımıza saf bir ışık yayılır ve zararlı hiçbir şey bize ulaşamaz, çünkü bize zarar verecek hiçbir şey yoktur. Sadece sevgi ve iyi niyet yaydığınızda, altın bir auraya sahip oluruz.

15 Denge

Varlığımızın dört yönü vardır: Zihinsel, fiziksel, ruhsal ve duygusal. Çoğumuz hayatımızı, bunlar arasında bir denge kurmadan sürdürürüz.

Hayattaki en önemli derslerden biri, eril ve dişil enerjileri dengelemeyi öğrenmektir. Güç eril bir enerjidir, bilgelik ise dişildir. Eril enerjiler, doğamızın düşünen, zihinsel, eylemde bulunan, hırslı ve arayış içinde olan unsurlardur ve elbette gelişip başarılı olmamız için çok gereklidir. Dişil enerjilerse, iyileştirici, sezgisel, yaratıcı, bilge, kabullenici ve edilgen unsurlardır. Bir bireyin içindeki eril ve dişil enerjiler dengelendiğinde, o kişi bütün haline gelir.

16 Beden, Zihnin Bir Yansımasıdır

Beden, zihnimizde neler olduğunu anlatan harika bir araçtır. Vücuttaki hastalıklar, bize ruhumuzda bir şeylerin ters gittiğini göstermenin bir yoludur. Tanım gereği tüm rahatsızlıklar, spritüel bir yasayı ihlal ettiğimizi gösterir ve bu nedenle her fiziksel tezahürün metafizik bir yansıması mevcuttur.

İnsanlar zihin ile beden arasındaki bağlantıyı kimi zaman inkar ederler.

17 Ruh Seçimleri

Yaptıklarımız, düşündüklerimiz, insanlara nasıl tepki verdiğimiz ve hayatta ne kadar dahil olduğumuz, sadece yakın gelecekte başımıza gelenleri değil, aynı zamanda uzak gelecekte başımıza gelecekleri de etkiler.

18 Şekiller ve Semboller

İç zihnimizde şekiller ve semboller üzerinden iletişim kurarız. Bu çift yönlü bir süreçtir.

Hayatta gördüğümüz her şeyi içimizdeki algının bakış açısından görürüz. Ysa gerçeklik mükemmeldir.

Herhangi birini veya herhangi bir şeyi kusurlu görüyorsak, kusurun sebebi içimizde yatmaktadır. Tasarı mükemmeldir, oysa kavrayışımız mükemmel değildir.

19 Rüyalar

Rüyalar hayatımızla ilgili mesajlardır. Bunlar, içsel seviyede gerçekten neler hissettiğimize dair uyarılar, tavsiyeler veya bilgiler olabilir. Rüyalar her zaman önemlidir ve onlara kulak verirsek, sorunlarımızı çözüme ulaştıracak çok iyi birer kestirme yol olabilirler.

20 Olumsuz Bağları Serbest Bırakmak

Birine bir düşünce gönderdiğimizde, aramızda bir bağ oluşturan küçük bir enerji dürtüsü göndeririz. Bu kişi sıradan bir tanıdıksa, bağ hemen yok olup gidecek kadar kırılgandır.

Ebeveynler ve çocuklar, doğal olarak, onları birbirine bağlayan güçlü bağlar kurarlar. Bir çocuk ergenliğe ulaştığında, özgür ve kendinden sorumlu bir yetişkin olması için, bu bağlardan kendini kurtarması gerekir.

Tüm ilkel toplumlar bunu kabul eder ve ergenlerin yetişkinliğe girişi için sembolik törenler düzenler. Ancak, kendi kültürümüzde bunu yapmayız ve bu nedenle çocuklar ebeveynleriyle aralarındaki bağlardan genellikle sağlıksız bir şekilde etkilenmeyi sürdürürler.

Bu, bir yetişkinin ebeveyn tarafından kısıtlanmasıdır. Ebeveynleri tarafından duygusal olarak yönlendirilen birçok insan mevcuttur.

21 Sorumluluk

Bu hayatta sadece bir kişiden, kendimizden sorumluyuz. Bir başkası için sorumluluk aldığımızda veya kendimize dair sorumluluğumuzdan vazgeçtiğimizde, öz sorumluluk yasasını ihlal etmiş oluruz. Başkasının sorumluluğunu aldığımız anda, o kişinin bu hayatta öğrenmesi gereken dersleri almasını engelliyor, karmasına müdahale ediyoruz.

Her birimiz kendi mutluluğumuzdan sorumluyuz.

Kendi hislerimizden biz sorumluyuz.

22 Depresyon

İçimizde enerji bolluğu hakimdir. Bu bizim doğal halimizdir. Sevgi dolu, cömert, keyifli düşünceler kanallarımızı açık tutarak enerjinin serbestçe akmasını sağlar.

Öfke, keder, kıskançlık gibi olumsuz duygular kanallarınızı engeller. Huzursuzluk ve endişe, enerjimizin büyük kısmını tüketir.

Enerjimiz tamamen engellendiğinde yorgun, huzursuz, çaresiz ve huzursuz hissederiz. Ağır, hastalıklı, kasvetli, düşüncelere açık olur, depresyona gireriz. Enerjimiz ne kadar yoğun olursa o kadar ağır hissederiz ve auramız o kadar kara olur.

Sorunlarla yüzleştiğimizde stres geçer veya yoksunluk hissi açığa çıkarak şifa bulur, sonra canlılık, enerji akışı ve umut geri döner.

Duygularını bastıran kişi de depresyona girer, ancak sorunları örtüktür.

Sorunlarımızın görünür olmaması mevcut olmadıkları anlamına gelmez.

Depresyonun temel sebebi enerjimizin çok karanlık ve ağır hale gelmesi ve camlılığı bastırmasıdır. Bazı kişiler, gizli ya da açık kişisel sorunları hakkındaki düşünceleri aracılığıyla, enerjilerinin ağırlaşmasına izin verir. Diğerleri açık ve hassas olup etraflarındaki ağır enerjilerin etkisi altında kalırlar. Bu kişiler kolektif olumsuzluğun dönüştürücüleridir.

23 İmgeleme ve Olumlamalar

Zihnimize bir mantık veya bir imge seçimi sunduğumuzda imge her zaman kazanacaktır.

24 Sevgi ve Işık

Işık karanlığa ne kadar sebep olabilirse, sevgi de o kadar kötülük yaratabilir.


Light Up Your Life: Discover How To Create Happiness, Success And Health Light Up Your Life: Discover How To Create Happiness, Success And Health
Evrensel Yasalar - Hayatınızı Aydınlatın
Diana Cooper
2021
224 sayfa
eng
goodreads  external link
# motivasyon
★ ★ ★ ★ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/light-up-your-life.html
311 -

« A Little Light on the Spiritual Laws | Diana Cooper (Kitap)
A Time For Transformation | Diana Cooper (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım