FinnishED Leadership | Pasi Sahlberg (Kitap)

Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya’nın eğitim sistemini inceleyen bu kitapta, Finlandiya’nın eğitim sistemini nasıl farklılaştırdığı ve başarısının dayanak noktaları inceleniyor.

Kitabın yazarı Pasi Sahlberg’in önsözünde aslında Finlandiya eğitim sisteminin dayandığı nokta şöyle özetlenmiş; ‘özgün bir liderlik kültürünün bulunması’.

Kitapta öneri olarak şu dört fikir ileri sürülüyor (sayfa 19) ve her bir bölümde bu fikirler ayrı ayrı ele alınarak yer yer ABD eğitim sistemi ile kıyaslamalar yapılıyor.

1- Sağlam bir öğrenme deneyimi için düzenli teneffüs ve fiziksel aktivite kritik önemdedir.
2- Eğitim alanında yapılacak kapsamlı değişiklikler için küçük veri, büyük veriye kıyasla, genelde çok daha etkili bir araçtır.
3- Eğitim kazanımlarını daha nitelikli kılmanın yolu hakkaniyeti sağlamaktan geçer,
4- Finlandiya eğitim sistemine dair uydurma bilgiler ve şehir efsaneleri, daha iyi bir eğitim sistemi kurma yolunda verilen çabaları akamete uğratabilir.

Kitabın birinci bölümünde, düzenli teneffüslerde yapılan fiziksel aktivitelerin çocukları olumlu yönde etkilediği anlatılıyor. Ayrıca, ideal ev ödevi miktarı da bu bölüme tartışılıyor.
İkinci bölüm, okullarda küçük verinin önemi hakkında. Öğretmenlerin öğrencileri gözlemleyip gerekli verileri toplaması ve bu verilerin günlük öğretim programına nasıl yansıtılacağı anlatılıyor.

Üçüncü bölüm, eğitimde eşitlik ve hakkaniyet kavramlarının farklı olduğunu anlatıyor.

Dördüncü bölüm ise, Finlandiya eğitim sistemi hakkındaki mitler üzerine yazılmış.


FinnishED Leadership: Four Big, Inexpensive Ideas to Transform Education FinnishED Leadership: Four Big, Inexpensive Ideas to Transform Education
Eğitimde Finlandiya Modeli - Küçük Bir Kuzey Ülkesini Eğitimde Zirveye Taşıyan Temel İlkeler & Uygulamalar
Pasi Sahlberg
2018
128 sayfa
goodreads  external link
# eğitim
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/finnished-leadership.html
113 -

« The Amazon Way | John Rossman (Kitap)
The Age of Absurdity | Michael Foley (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım