Clear Your Clutter With Feng Shui | Karen Kingston (Kitap)

Karen Kingston, Yaşamınızda Feng Shui isimli kitabında yaşamın hemen her alanında enerjimizi çalan dağınıklıktan arınmak için Feng Shui’nin nasıl kullanılacağını anlatıyor. Feng Shui, yaşamda olumlu etkiler yaratmak amacıyla doğal enerjinin ahenk ve denge yaratacak şekilde kullanılmasıdır. Dağınıklık enerjinin akışını engeller, zaman içinde insanların yaşamlarında çeşitli sorunlara yol açar. Dağınıklığın giderilmesi ile birlikte sağlıksız, durağan enerji de ortadan yok olur.

Alan arındırma Feng Shui’nin enerji akışını iyileştirmek için kullandığı yöntemlerden biridir. Fiziksel kirlilik, mekanda daha önce yaşamış olanların ardında bıraktıkları enerji ve dağınıklık enerji tıkanıklığına yol açar. Dağınıklık ise, kullanılmayan veya sevilmeyen nesneler, dağınık ya da düzensiz duran eşyalar, çok dar bir alanda çok sayıda eşya yer alması ve tamamlanmadan bırakılmış her şey ile ortaya çıkar. Dağınıklığın olumsuz etkileri ise yorgunluk, uyuşukluk, geçmişe aşırı bağlılık, sağlığın olumsuz etkilenmesi, karmaşıklık, erteleme, uyumsuzluk, yılgınlık, düzensizlik, günlük temizliğin uzun sürmesi, dikkatin önemli şeylere verilememesi şeklinde ortaya çıkar.

Dağınıklığın ve belki de bir sonraki adım olan istifçiliğin arkasında psikolojik nedenler vardır. Örneğin ‘bir gün lazım olabilir’ diyerek saklanan eşyalar geleceğe olan güvensizliğe işaret eder. Bu zihniyet genellikle aileden çocuğa aktarılmıştır. Kişinin kendini sahip olduğu eşyalarla fazlaca özdeşleştirmesi ise onların kişinin kimliğinin adeta bir parçası haline geldiğinin gösterir. Bazı örneklerde daha çoğun daha iyi olduğu inancı yer alırken, bazı durumlarda ise dağınıklık duyguları bastırmada kullanılır. Bazı kişilerde ise dağınıklığın esas nedeni obsesif kompülsif davranış bozukluğudur.

Peki, Feng Shui dağınıklığı gidermek için nasıl kullanılır? Feng Shui baguası bir yaşam alanının çeşitli bölümlerinin orada yaşayan kişilerin yaşamlarının belirli alanları ile olan bağlantısını ortaya koyan bir şemadır. Baguada dokuz alan vardır.

feng shui baguası - sayfa 57 (sayfa 57)

Feng Shui bagua şemasının nasıl kullanılacağı kitapta yer alıyor. Bu şemanın mekana doğru şekilde uyarlanması ile birlikte dağınıklığın bulunduğu kısımda düzensiz akan enerjinin artık düzenli hale geleceği, kişinin hayatında da ilgili konunun daha olumluya gideceği belirtiliyor.

Karen Kingston, dağınıklığı gidermek için adım adım yapılması gerekenleri paylaşarak kitabını noktalıyor.


Clear Your Clutter With Feng Shui Clear Your Clutter With Feng Shui
Yaşamınızda Feng Shui
Karen Kingston
2021
168 sayfa
goodreads  external link
# lifestyle
★ ★ ★ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/clear-your-clutter-with-feng-shui.html
241 -

« Insan Kaynakları Yönetiminde NLP | Elvan Acar (Kitap)
What I Talk About When I Talk About Running | Haruki Murakami (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım