Happy As A Dane | Malene Rydahl (Kitap)

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde doğan kitabın yazarı Malene Rydahl, 18 yaşında halen yaşamakta olduğu Paris’e yerleşmiştir. Yazar, çocukluğunu geçirdiği ülkesinde dahil olduğu Danimarka modelinin genel hatlarını kaleme aldığı Danimarkalı Gibi Mutlu kitabında anlatıyor.

Danimarka 2012, 2013 ve 2016 yıllarında Dünya Mutluluk Raporu’nda ilk sırada yer almıştır. 5,6 milyon nüfusa sahip Danimarka, ülkenin coğrafi konumu nedeni ile yılın dokuz ayını soğuk geçirmektedir ve öğleden sonra saat 3’de hava kararmaktadır. 60% gelir vergisi, 170% taşıt vergisi ve 25% KDV ile dünyanın en yüksek vergi oranlarına sahiptir. Danimarka’nın en temel kültürel değerleri arasında tevazu ve sadelik vardır. Yazar, Danimarka’lıların büyük çoğunluğunun yaşamlarından gerçekten memnun olduğunun da altını çiziyor.

Danimarkalıların mutlu olma nedenlerini incelemeden önce yazar mutluluğun tanımını için ekonomist Richard Layard’ın tanımını kullanmıştır (sayfa 11):

Mutluluk kişinin kendini iyi hissetmesidir - hayattan keyif alması ve bu hissin devam etmesini istemesidir.

Kişisel mutluluk ile toplumun mutluluğu farklı kavramlardır. Kişisel mutluluk oldukça öznel bir konudur ve yazar mutluluğun nesnel olarak ölçülmesi noktasındaki kaygılarını da dile getirmektedir. Psikiyatrlar, sosyologlar, nörologlar ve eğitimciler, mutluluk söz konusu olduğunda insanlar arasında eşitlik olmadığını kabul etmektedir. Mutluluk durumu pek çok dış ve iç etkenden etkilenmektedir.

Yazar, kendi gözlemlerine ve çeşitli araştırmalara dayanarak Danimarkalıların mutlu olmasındaki 10 sebebi kitabın bölümleri boyunca anlatmaktadır.

  • Güven - Danimarka dünyanın en yüksek güven oranına sahiptir.
  • Eğitim - Danimarka’da eğitim her öğrencinin kişiliğini ve becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmıştır; bir elit yaratmaya çalışmaz. Eğitim ücretsizdir ve hatta öğrenciler devletten yardım alırlar; dolayısıyla, eğitim herkes için erişilebilirdir.
  • Özgürlük ve Bağımsızlık - Genç Danimarkalıların neredeyse 70%’i bağımsız bir hayat sürmek üzere on sekiz yaşında evi terk ediyor; bu da ebeveynlerin sosyal baskısını büyük ölçüde önlüyor.
  • Eşit Fırsat - Dünyada en yüksek sosyal hareketliliğin yaşandığı ülke Danimarka’dır.
  • Gerçekçi Beklentiler - Danimarkalılar hayatta basit şeyleri severler. Nadiren büyük maddi servet tutkuları vardır. Nadiren büyüklük ya da en iyisi olma hayalleri kurarlar; aksine, hayatı hayatı geldiği gibi kabul ederler.
  • Dayanışma ve Başkalarına Saygı - Danimarkalıların büyük çoğunluğu, yüksek vergilerden yanadır ve refah devletine derinden bağlıdır. Herkesin katkıda bulunması kaydıyla, paylaşmak onları mutlu eder.
  • İş - Yaşam Dengesi - Aile ve boş zaman Danimarkalının hayatının önemli bir parçasıdır. Danimarkalılar zamanlarını çocukları ile geçirmek için işten akşam 5’te çıkarlar. (Hygge)
  • Parayla İlişki - Danimarkalılar genellikle para söz konusu olunca gayet rahattırlar. Çoğu için, zengin olmak bir öncelik değildir.
  • Tevazu - Bu felsefe Danimarkalılar arasında tatlı bir dizginleme duygusu yaratıyor. Onlar için önemli olan kazanmak değil, katılmak.
  • Cinsiyet Eşitliği - Her insan kalıplardan ya da tabulardan endişelenmeden, kendisi için doğru rolü seçmekte özgürdür.

Kitabın sonuç bölümü de kısa bir özet niteliğini taşıyor ve basit yaşam felsefelerinden 10 tanesine yer veriliyor. Kitap oldukça akıcı bir dille yazılmış ve Danimarka kültürü ve modeli hakkında çeşitli ipuçları veriyor. Yazar, Danimarka dışında yaşadığı için Danimarka kültürü ve günlük yaşamı ile Fransız kültürünü ve günlük yaşamını da yer yer karşılaştırmaktadır.


Happy As A Dane: 10 Secrets of the Happiest People ın the World Happy As A Dane: 10 Secrets of the Happiest People ın the World
Danimarkalı Gibi Mutlu - Dünyanın En Mutlu İnsanları Olmalarının On Nedeni
Malene Rydahl
2017
144 sayfa
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# lifestyle
★ ★ ★ ★ ★
https://www.nonfictionbooks.xyz/happy-as-a-dane.html
63 -

« Who Gets What — and Why | Alvin E. Roth (Kitap)
The X and Y of Buy | Elizabeth Pace (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım