...

The Nature of Technology | W. Brian Arthur (Kitap)

Yazar, kitapta adım adım teknolojinin gerçek doğasını sorguluyor, teknolojinin ne olduğunu ve nasıl evrim geçirdiğini tartışıyor. Teknolojinin altında yatan ilkeler ve teknolojinin gidişatı ve gelişimini belirleyecek ortak bir yön kitabın çıkış noktasını oluşturuyor.

Yeni teknolojilerin mevcut teknolojilerin kombinasyonundan meydana gelmesini ve (dolayısıyla) mevcut teknolojilerin daha fazla teknolojiye vücut vermesini bir araya getirecek olursak, teknolojinin evrimine dair bir mekanizmaya varabilir miyiz? Cevabım evet. Birkaç kelimeyle ifade edecek olursam, bu şöyle gerçekleşecektir: İlk teknolojiler eldeki ilkel teknolojileri bileşenler olarak kullanmak suretiyle oluşur. Bu yeni teknolojiler zaman içinde daha yeni teknolojilerin yapımında muhtemel bileşenlerine (yapıtaşlarına) dönüşür. Bunların bir bölümü de daha da yeni teknolojilerin yaratılmasında muhtemel yapıtaşları haline gelir. Bu şekilde, zaman içinde, ilk baştaki birkaç teknolojiden birçok teknoloji oluşur. Teknolojilerin genel birikimi kendini azdan çoğa, basitten karmaşığa yükseltir. Teknolojilerin kendini kendinden yarattığını söylemek mümkündür. (sayfa 28-29)

Yazar kitabını üç temel ilkeye dayandırıyor:

  • Bütün teknolojiler kombinasyondur. Bu, en basit ifadeyle, bireysel teknolojilerin eldeki bileşenler, takımlar veya altsistemlerden meydana geldiği veya bir araya getirildiği - toplandığı - anlamına gelir.
  • Teknolojinin her bir bileşenin ufak çapta bir teknolojidir.
  • Bütün teknolojiler bir, genellikle de birkaç etki veya olguyu kullanıma koyar ve bunlardan faydalanılmasını sağlar.

The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves
Teknolojinin Doğası - Nedir ve Nasıl Evrilir
W. Brian Arthur
2011
260 sayfa
eng
goodreads
# teknoloji

23.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz