...

The 80/20 Principle | Richard Koch (Kitap)

Pareto Analizi olarak bilinen sonuçların 80%’inin nedenlerin 20%’sinden kaynaklandığını belirten ilkeyi ve kuruluşlara olan etkisini inceleyen bu kitap, 4 ana bölüm ve 16 başlıktan oluşuyor.

80/20 İlkesinin temelini oluşturan modeli ilk olarak 1897 yılında İtalyan Ekonomist Vilfredo Pareto tanımlamıştır. Pareto, 19.yüzyıl İngiltere”sinin servet ve gelir dağılımını incelerken, ele aldığı örneklemin 20%’sinin gelir ve servetten 80% oranında pay aldığını tespit etmiştir. Kitap, bu ilkenin tanımlanmasından sonraki tarihi süreçten ve bu ilkenin öneminden bahsederek başlamaktadır.

80/20 İlkesi, birçok konuya ve duruma uyarlanabilir:

Sonuçlar, çıktılar ödüllerin 80%’ı, nedenler, girdiler ve çabanın 20%’sinden elde edilmektedir.
Dünya enerjisinin 80%’i, dünya nüfusunun 15%’i tarafından tüketilmektedir.
Dünyadaki servetin 80%’i dünyadaki insanların 25%’inin mülkiyetindedir.
Toplumda, suçluların 20%’si işlenen tüm suçların 80%’ninin failidir.
Çocukların 20%’si sağlanan eğitim olanaklarının 80%’üne ulaşıyor.
Firmaların gelirinin 80%’i, ürünlerin 20%’sinden kaynaklanmaktadır.

80/20 İlkesi, geleneksel bilgeliği ters düz ederek,
Yaşamı mümkün olan en az çabayla kontrol altına almak,
Herşeyle uğraşmak yerine, seçici olmak,
Birçok şeyde iyi performans için değil, birkaç şeyde mükemmel olmak için çaba harcamak,
Sadece en iyi olunan ve en fazla zevk alınan şeyleri yapmak,
gibi noktalara işaret etmektedir. (sayfa 48-49)

İş yaşamına uygulanan 80/20 İlkesinin bir ana teması vardır - varlıkların ve çabanın en düşük düzeyde harcanmasıyla, en fazla parayı üretmek. (sayfa 61)

Kitabın ilerleyen bölümlerinde 80/20 İlkesinin iş yaşamına ve yaşamın geneline nasıl uyarlanabileceği anlatılmış.


The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less
80/20 İlkesi - Daha Azıyla Daha Çoğunu Elde Etmenin Sırrı
Richard Koch
1999
297 sayfa
goodreads
# zaman planlaması

51.hafta şimdi   kitaplık   nonfictionbooks.xyz