Spiritual Psychology | Steve Rother (Kitap)

Hakimiyet Sanatı

Yaşam derslerini öğrenerek yaşama hakim olmak

Tüm yaşam dersleri daima içimize odaklanır. Yaşamlarımızda tekrarlanan kalıplar bizim hakkımızda ve buraya üzerinde çalışmak için geldiğimiz yaşam dersleri hakkında hayal edebileceğimizden çok daha fazla bilgi verir. Bu kalıpları anlamak sadece kendimizi anlamak açısından çok önemli olmakla kalmaz, ayrıca yaşamımızda büyük değişimler de yaratabilir. Birçok durumda, sadece durumların ‘neden’ini anlamak bile olumlu ve kalıcı değişimler yaratmak için yeterli olur.

Hakimiyet, bir dersi öğrenmektir yani olumsuz bir şeyi alıp onu olumlu bir biçimde kullanabilmektir.

Kontratların Doğası

Olaylar, planın bir parçasıdır. Olaylar önemli bir dersi öğretmek, farklı bir yöne yöneltmek, sarsmak ve hayatın amacı olacak bir tutkuyu bulabilmek için meydana gelir. Tüm kontratlar, ancak ilgili tüm tarafların kabulüne dek potansiyel olarak kalır. Tüm olaylar kontratlardan ötürü meydana gelmemektedir.

Enerji rol modeli, genellikle yaşamın ilk aşamasında yapılan çok önemli bir kontrattır. Diğer kontratlar geçiş kontratları, karşılayıcılar, çarpışma kontratları ve karmik kontratlarıdır.

Yaşamın Yedi Aşaması

Planlama doğumdan öncesi İlk geçiş döllenmeden birinci yılın sonuna dek Birinci güç iki yaşından ergenlik yaşlarının başlangıcına dek Sorumluluk ve ilk olgunluk onlu yaşların sonlarından otuzlu yaşların sonlarına dek Olgunluk kırklı yaşlardan yetmişli yaşlara dek Sadeleşme fiziksel formdaki yaşamın sonuna dek Özümseme yaşam deneyimlerimizi esas kişiliğimize katma

Enerji Tüplerini Temizlemek

Duygular yoluyla yerküreye bağlanmak

Her için deneyimlerimizle kendi yolumuzu yaratıyoruz. İnsanın başının tepesinden tüm beden boyunca aşağı inen ve ayakların altında sına eren bir enerji tüpü olduğunu hayal edin. Eterik maddeler bu evrende hiçbir kütlesi bulunmayan nesnelerdir; oysa yerküre tamamen kütle ve maddedir. İnsan ürünü olan her şey, yaşamına ilk önce eterik bir düşünce formu olarak başlar. Esasen, her şey pürüzsüz gitmeye eğilimlidir. Ancak biz yaratamayacağımıza ya da bir biçimde kısıtlandığımıza inandığımızda zorluklarla karşılaşırız. Sevgi, bir duygu olmaktan öte, bir enerjidir.

Biz, fiziksel bedenimizden çok daha fazla bir şeyiz. Yüksek benliğimiz fiziksel ya da düşük benliğimizle iki yolla ilişki ve etkileşime girer. Bunlardan biri ‘enerji matriksi’ olarak bilinen bir enerji aracı içinde bulunmaktır. Bir enerji matriksi ve onun özellikleri doğumdan önce yaşamı planlama aşamalarından seçilir. Bu bizim enerji bedenimizdir. Enerji matriksi bizim donanım biçimimizdir ve o yaşamı deneyimleme biçimlerimizi yönetir.

Bizim yaşam derslerine yardımcı olmamızın diğer yolu ‘enerji damgaları’dır. Enerji damgaları şimdiki yaşamınızda meydana gelen belli olayların, durumların ya da koşulların sonucunda üzerimize vururlar. Bu deneyimler bizi belli bir enerji kalıbıyla ‘damgalarlar’, bu o davranış kalıbını değiştirecek bir şey vuku buluna dek tekrar tekrar belli bir şekilde davranmamıza ya da karşılık vermemize neden olur.

Bir enerji damgasını kendi içimizde iyileştirdiğimizde, şimdiki gerçekliğimizin zaman çizgisiyle bağlantı kurar ve onu değiştirebiliriz. Kendimizi muktedir kılan her küçük eylemimiz dünyadaki diğer her kişiyi etkiler. ‘Enerji tüpü’müz enerjisel varlığımızın tam merkezinde bulunur ve duygularımız burada yer alır. Enerji tüpümüzğn asıl amacı, enerjiyi fiziksel bedenimizden geçirip yerküreye aktarmaktır. Deneyimlerimizin sonucunda edindiğimiz enerji damgaları enerji tüplerimizin dışında taşınırlar. Üzerinde herhangi bir enerji damgası varken enerji tüplerimizi genişletmemiz mümkün değildir.

Gerçek ruhsal gelişimin anahtarı, enerji tüpünün rahatça genişlemesini sağlamak için gereken her şeyi yapmaktadır. Çoğumuz, bir kez bir enerji damgasını iyileştirdikten sonra, onu geride bırakmayı ve meydana geldiğini tamamen unutmayı tercih ederiz. Öğrendikleri derslerin nişanlarını gururla taşıyabilenler bir sonraki adımı çok daha kolayca atabilirler.

Enerji Matriksi - Enerji Damgaları

Temel yaşam derslerimize yardımcı olmanın iki yolu

Enerjinin Nitelikleri

Enerji dinamik potansiyeldir. Var olmak için hareket etmelidir. Enerjiyi yaratmak ya da yok etmek mümkün değildir; ancak bir formdan başka bir forma dönüştürmek mümkündür. Evrensel enerji, her şeyi birbiri ile bağlar. Enerji alanımız kimliğimizin özünü oluşturur.

Manyetik enerji çizgiler halinde akar.

Enerji damgaları, olayların, öğrenilen derslerin ve hayatta kazanılan deneyimlerin sonuncusudur. Bunlar, olumlu ya da olumsuz olabilir. Esas kişiliğimiz ona katmayı seçtiğimiz tüm deneyimlerin sonucudur. Bu esas ruh kişiliğini gelecekteki tüm deneyimlerimize taşırız.

On İki Temel Yaşam Dersi

Hakimiyete giden yollar

Yaşam dersleri daima kişiseldir, daima birey üzerine odaklanırlar. Birçok yaşam dersi de bir dersi ortaklaşa öğrenmek üzere kontrat yapmış insan grupları tarafından kolaylaştırılmıştır.

On iki yaşam niteliğinin her birine hakim olmanın anahtarı onun yüksek amacını keşfetmekte yatar.

Kabullenme

Özsaygısı ya da kendini kabullenme ve zarafetle kabullenme sanatı

Kabullenme, enerjinin sizden akmasına izin verme sanatıdır. Enerji hareket etmezse var olamaz. Enerji, hareket etmeye başlayana dek, sadece bir potansiyeldir. Bu yaşam dersinin bir başka önemli veçhesi sorumluluğu kabullenmektir. Sorumluluk kişisel gücün dengesidir. Eğer kişisel yaşamınızda daha fazla başarı yaratmak istiyorsanız, o zaman kendi mutluluğumuz için daha fazla kişisel sorumluluğu kabullenmelisiniz.

Uyum Sağlama

Değişim

Uyum sağlama dersi uyum sağlamayı öğrenmek ve değişim karşısında rahat olmakla ilgilidir. Çok azımız değişim karşısında kendimizi rahat hissederiz, çünkü değişim bilinmeyeni temsil eder.

Olma

Bütünlük

Bazı seçimler kolayca bir saplantıya ya da bağımlılığa dönüşebilir. Olma durumu daima kendi içimizde eksik olduğunu düşündüğünüz şeyi aramakla ilgilidir. Olma yaşam dersinde biz bütün olmadığımıza doğal olarak inanırız ve dolayısıyla bütün olmak için kendimize bir şey katmaya ihtiyaç duyarız.

Yardımseverlik

Uyum

Bizler bireyler olarak tekamül ederken aşamalardan geçeriz, birbiriyle bir biçimde ilişkili olan dersler seçeriz. Biz ayrıca toplu olarak da farklı aşamalardan geçtiğimizden, belli yaşam dersleri farklı zaman dönemlerinde rağbet görebilir.

Gerçek yardımseverlik tüm insanlarla olan bağımızı onurlandırmak ve bunu tüm eylemlerimizde uygulamak anlamına gelir. Davranışlarımız ve eylemlerimiz tüm insanları onurlandırıldığında, yükselen biz oluruz. Ancak yardımseverliği uygulamak için, önce kendi enerjimizi merkezlendirmeyi öğrenmemiz gerekir.

İletişim

Kalpten

Kalpten iletişim kurma dersi ilişkiler alanı içinde tanımlanır. Bu her türlü ilişkiyi kapsasa da, sevgi ilişkileri bu yaşam dersi üzerinde çalışmayı seçtiğimiz temel alandır. İletişim yaşam dersi, insanın kendisini bir başkasıyla tamamlaması değil, bir başkasıyla birlikte yürümeyi öğrenmesi ve onunla birbirine çok fazla yaslanmadan yaşamınızı paylaşmasıdır.

Yaratma

Kendi gücünü ifade etme

Hepimiz az ya da çok kör noktalara sahibiz. Ama bir yaratma dersi üzerinde çalışan insanlar için daha da çok geçerlidir. Çünkü onlar kendi yaratımlarının farkında olmamakla kalmaz, yaratıcılık yeteneklerini de göremezler.

Tanımlama

Bireyselliği sınırlarla ifade etme

Bu dersi öğrenmekle meşgul olan çoğu insan yüksek duygusal empatiye sahiptir. Onlar başkalarının duygularına, düşünce kalıplarına ve enerjisine o kadar kolayca ve bilinçsizce girerler ki hissettiklerinin kendi enerjileri olmadığını çoğu kez far etmezler bile.

Dürüstlük

Kendinizle uyum içinde yaşamak

Hepimizin birçok farklı fasetası vardır. Bu fasetaları birbiriyle uyum içine sokup tek bir uyumlu titreşim yaymak zordur. Dürüstlük niteliği tüm bu farklı fasetaları ve veçheleri birbiriyle uyum içine sokup tek bir titreşimsel bütünlük dürüstlük çizgisi oluşturabilmek olarak tanımlanır. Bu çizgi şunları kapsar:

konuşmalarımız davranışlarımız düşüncelerimiz inançlarımız

Sevgi

Kendini sevmek

Sevgi dersini öğrenmenin anahtarı önce kendimizi koşulsuz olarak sevmeyi öğrenmekte yatar. Bir kutupluluk alanında yaşadığımızdan, bizim bir kutbu anlamak için onun zıt kutbunu deneyimlememiz gerekir. Tüm duyguların en güçlüsü sevgidir. Sevginin zıt kutbu korkudur.

Güven

Kendine güvenmek

Güven dersi üzerinde çalışan insanlar genellikle kendilerine güvenmeyi ve kendi güçlerini kabullenip kullanmayı öğrenmekte zorlanırlar.

Gerçek

Sorumluluk

Bir insan kendi gerçeği içinde durmakta zorlandığında, daima, kendi gerçeği yerine başkalarının gerçeğini benimseme eğilimi gösterecektir.

Zarafet

Her şeyle uyum içinde yaşamak

Bu yaşam dersinde bir insan önemli olanın varılacak yer olmadığını öğrenir. Gerçekten önemli olan yolculuğun kendisidir ve yolculuğu zerafetle deneyimlememizdir.


Spiritual Psychology: The Twelve Primary Life Lessons Spiritual Psychology: The Twelve Primary Life Lessons
Ruhsal Psikoloji - On İki Temel Yaşam Dersi
Steve Rother
2017
232 sayfa
eng
goodreads  external link
tekrar okumaya değer!
# psikoloji
★ ★ ★ ☆ ☆
https://www.nonfictionbooks.xyz/spiritual-psychology.html
313 -

« A Time For Transformation | Diana Cooper (Kitap)
The School For Gods | Stefano D'Anna (Kitap) »
2024 mart

şubat

ocak


2023 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2022 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2021 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan


2020 temmuz

nisan


2019 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

şubat

ocak


2018 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2017 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2016 aralık

kasım

ekim

eylül

ağustos

haziran

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak


2015 aralık

kasım

eylül

ağustos

temmuz

haziran

mayıs

ocak


2014 aralık

kasım

eylül


2013 aralık

kasım